Forskning viser at gutter ikke får bedre skoleresultater når de har mannlige lærere og at elevene var mer fornøyd med læringsmiljøet når de hadde en kvinnelig lærer. (Foto: Syda Productions, Shutterstock, NTB scanpix)
Forskning viser at gutter ikke får bedre skoleresultater når de har mannlige lærere og at elevene var mer fornøyd med læringsmiljøet når de hadde en kvinnelig lærer. (Foto: Syda Productions, Shutterstock, NTB scanpix)

Elever foretrekker kvinnelige lærere

Det er stadig færre mannlige lærere i skolen, men det er kanskje ikke så farlig. Elever syns kvinnelige lærere er bedre, og gutter lærer ikke mer av menn. 

Det viser norsk og internasjonal forskning gjengitt i Utdanningsnytt. En større undersøkelse i Hedmark viser at elever jevnt over vurderer kvinnelige lærere som bedre på tilbakemeldinger i undervisningen, faglig trivsel, lærer-elev-relasjon og norskundervisning. Professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Innlandet sier at undersøkelsen er såpass stor at resultatene kan overføres til landsbasis.

– Enkelt sagt kommer ikke mannlige lærere særlig godt ut, sier Nordahl.

Andelen menn blant grunnskolelærere i Norge er sunket fra 36 til 17 prosent på 18 år. Rekrutteringen tyder på at andelen kan bli enda lavere framover, bare 13 prosent av uteksaminerte 1.-7.-grunnskolelærerne er menn. Dette har vekket bekymring. Jenter gjør det generelt bedre på skolen enn gutter, og mangelen på mannlige lærere har vært foreslått som medvirkende årsak.

En tysk undersøkelse har imidlertid sett på 42 studier med data for 2,4 millioner elever i 41 land. Resultater i realfag og lesing er sammenholdt med elever og læreres kjønn, og det er tilnærmet ingen sammenheng mellom lærerens kjønn og elevenes skoleresultater.

Også den norske undersøkelsen har sett på om lærerens kjønn har noe å si for hvordan gutter og jenter presterer.

– Vi fant at det var størst forskjeller mellom kjønnene når det var en mannlig kontaktlærer, sier Nordahl.

Powered by Labrador CMS