En evaluering gjennomført av Europakommisjonen viser at utdanningsprogrammet Erasmus+ er en suksess. (Foto: Peter Klasson/SIU)
En evaluering gjennomført av Europakommisjonen viser at utdanningsprogrammet Erasmus+ er en suksess. (Foto: Peter Klasson/SIU)

Internasjonalt utdanningsprogram får skryt

En midtveisevaluering viser at verdens største utdanningsprogram Erasmus+ er en suksess. Blant annet tilbyr dette programmet utveksling og læring utenlands for enkeltpersoner.

Evalueringen viser at programmet har oppnådd eller overgått de fleste målene som er satt. På mindre enn tre år har 1,8 millioner mennesker vært på et Erasmus+-opphold, og mer enn 240 000 institusjoner har vært involvert i samarbeidsprosjekter.

For elever, lærlinger og studenter har Erasmus+ stor betydning for utvikling av ferdigheter og kompetanse, og dermed arbeidsevne. De som har hatt et Erasmus+-opphold kommer også raskere ut i arbeidslivet.

Det er Europakommisjonen som har gjennomført midtveisevalueringen av Erasmus+. Evalueringen vurderer de første årene av dagens program (2014-2016) og langsiktige effekter av tidligere programmer i perioden 2007-2013.

Powered by Labrador CMS