Professor Anders Malthe-Sørenssen (til høyre) får en halv million kroner av Olav Thon for å ha modernisert fysikkundervisningen, her med doktorgradsstudent Svenn-Arne Dragly. (Foto: Hilde Lynnebakken/UiO)

Olav Thon gir penger for bedre undervisning

Fysikkprofessor Anders Malthe-Sørenssen delte ut mentometerknapper til studentene sine. Nå får han en halv million kroner av Olav Thon for fremragende undervisning. Milliardæren drysser drøyt fem millioner over norske forskere som vil forbedre undervisningen. 

Olav Thon deler ut 50 millioner pr år

Olav Thon Stiftelsen ble opprettet i desember 2013 av Olav Thon. Stiftelsen skal blant annet utdele midler til allmennyttige formål.

Stiftelsen kan støtte følgende formål:

  • Formål innen det matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområde
  • Fremme av fremragende entreprenørskap i Norge
  • Allmennyttige formål i Norge
  • Erverv/oppføring av fast eiendom til bruk i allmennyttige formål.

Men stiftelsen skal primært utøve et stabilt og langsiktig eierskap i Olav Thon Gruppen AS.

Deler ut 50 millioner årlig

Stiftelsen har som mål å gi ut 50 millioner kroner årlig, men Thon har full adgang til å gi opptil 100 millioner enkelte år. Den har hittil delt ut midler fortløpende, etter søknader.Den bevilget ifjor 4,5 millioner kroner til forskning på aldersrelatert hjertesykdom. 

Styret i stiftelsen avgjør utdelingene, etter råd og innspill fra en nasjonal og en internasjonal faglig komite som evaluerer søknader. Rektor Ottersen ved UiO leder begge.

I år deler Olav Thon Stiftelsen for første gang ut faglige priser. I år har stiftelsen valgt å premiere norsk forskning som skal forbedre undervisningsmetodene.

Pengegavene består av en million kroner til to norske prisvinnerne, som de kan bruke som de vil. I tillegg får fire norske fagmiljøer drøyt 4 millioner i prosjektstøtte. Prisene deles ut i Oslo Universitets aula 5. mars.

Thons nasjonale fagpriser for fremragende undervisning på en million kroner gis i år til professor Anders Malthe-Sørenssen ved Universitetet i Oslo og Edvin Schei, Universitetet i Bergen. De får en halv million kroner hver.

Mentometer i fysikksalen

- Jeg tok for mange år siden i bruk mentometerknapper i undervisningen, der studentene svarer på ulike svaralternativer. Forskning viser at dette har en bedre pedagogisk effekt, sier Anders Malthe-Sørenssen, fysikkprofessor ved Universitetet i Oslo. (Foto: UiO)

Anders Malthe-Sørenssen har modernisert fysikkundervisningen ved Universitetet i Oslo med basis i forskning.

Han har introdusert mer aktive forelesninger ved hjelp av mentometre. Han er engasjert i å utvikle undervisningen og utdanningen. 

- Dette var veldig hyggelig, sier Anders Malthe-Sørenssen til forskning.no.

Hans fagfelt er i grenselandet mellom fysikk og geologi. Han har både endret på undervisningsformen og endret på hva studentene får formidlet.

- I 2007 begynte jeg med mentometerknapper med flere svaralternativer. Gode spørsmål er utformet slik at studentene ofte svarer feil, og de får avkreftet fordommer. Etterpå får de diskutere med hverandre. Neste gang de svarer, svarer de oftere riktig. Forskning viser at dette gir bedre læringseffekt, enn tradisjonell pedagogikk, sier han til forskning.no.

Mer relevant for arbeidslivet

Undervisningen skal være mer relevant for arbeidslivet og mer prosjektorientert.

- Studentene lærer selv å utvikle beregningsverktøy slik at de raskere kan begynne å forske. En bachelor-student har blant annet fått publisert en studie om en oppdagelse han gjorde i en sommerjobb, forteller han. 

Malthe-Sørenssen holder en rekke kurs hvor han deler sine pedagogiske metoder med andre undervisere ved egen institusjon og nasjonalt.

Medisinstudenter rett ut i praksis

Edvin Schei har vært en pionèr i å introdusere praksis og profesjonsutøvelse tidlig ved medisinstudiet ved Universitetet i Bergen. Han har bidratt til utviklingen av et førstesemesterkurs i «Pasientkontakt» og til utviklingen av en ny mentorordning med profesjonsgrupper hvor yngre studenter veiledes gjennom hele studietiden av eldre, mer erfarne studenter.

Fyller tomrom

Rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen, sitter i fagkomiteene som vurderer nominasjoner og prosjektsøknader til den store pengesekken i Olav Thon Stiftelsen. (Foto: UiO)

Forskningspriser som kan oppmuntre til bedre undervisning er mangelvare, ifølge leder av den faglige komiteen i Thon-stiftelsen, rektor Ottersen ved UiO.

- Det er veldig mange forskningspriser som deles ut, men svært få incentiver for å drive god undervisning med god kvalitet, sa han på pressekonferansen Torsdag.

Norske høyskoler og universiteter har et stort ansvar for å undervise godt, og setter stor pris på det visjonære i stiftelsens vedtekter om å fremme god undervisning. Sektoren føler at prisen fyller ut et tomrom, ifølge Ottersen.

Fire millioner til undervisningsprosjekt

I tillegg gir Thon-stiftelsen i alt 4,3 millioner kroner til prosjekter ved Universitetet i Tromsø, Universitetet i Oslo, NMBU i Ås og NTNU i Trondheim. Alle prosjektene går ut på å forbedre undervisningen.

  • Førsteamanuensis Jørn H. Hansen ved UiT får 500 000 kroner til prosjektet: Drug Discovery & Design, samstemt forskning og utdanning i medisinsk kjemi.
  • Førsteamanuensis Ellen K. Henriksen, professor Carl Angel og universitetslektor Cathrine W. Tellefsen ved UiO får 870 000 kroner til prosjektet  ReleKvant v/Studentaktiv forskning. Pengene fordeles over to år.
  • Professor Peter Aleström ved Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet i Ås får 1,5 millioner kroner til forskningsprosjektet e-ZFbok som nytt undervisningskonsept. Pengene fordeles over tre år.
  • Professor Aslak B. Buan, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim får 1,5 millioner kroner til StudForsk: program for studentaktive forskningsprosjekter ved Institutt for matematiske fag. Pengene fordeles over tre år.

Prosjektmidlene skal brukes til å utvikle prosjektene.

Har tenkt på dette i ti år

Drøyt ti millioner gir Olav Thon-stiftelsen ut i denne omgang. Målet er å gi 50 millioner til samfunnsnyttige tiltak pr år. (Foto: Anne Lise Stranden/forskning.no)

forskning.no spurte Olav Thon hvorfor han ikke har delt ut penger til forskning tidligere. Thon blir 92 år i år og har ingen livsarvinger.

- Jeg har tenkt på å gi penger til samfunnsnyttige formål i ti år, og kom til at det ikke finnes bedre måte å bruke pengene jeg har skapt enn å la dem komme samfunnet til gode. Men det var en rekke formaliteter med stiftelsen som måtte på plass, og som tok mye tid.

- Før 2013 var jeg mest opptatt av forretningsdriften, sier Thon. Han er godt fornøyd med årets tildelinger og håper de kan komme til nytte.

Olav Thon hadde før opprettelsen av stiftelsen en ligningsformue på 5,5 milliarder kroner i 2010. Ifølge Kapital var han i realiteten god for 21 milliarder. 

Styremedlem Sissel Berdal Haga oppfordrer spesielt høyskolene til å søke mer.

- Vi vil også gjerne gi til høyskoleprosjekter, men de virker mer beskjedne med å søke og nominere i forhold til universitetene, sier hun til forskning.no.

Powered by Labrador CMS