Premature barn sliter oftere på skolen, men kan også få gode resultater. (Foto: Africa Studio/Shutterstock/NTB scanpix)

For tidlig fødte gjør det dårligere på skolen

Men forskjellene mellom premature og andre barn er mindre enn amerikanske forskere fryktet.

Prematur fødsel

Fødsel som skjer før 37 uker av svangerskapet er gått, regnes som premature. Normalt varer et svangerskap i 40 uker.

Komplikasjoner hos tidligfødte barn er oksygenmangel under fødselen, hjerneblødning og dårlig lungemodning. Barna vil også være mer utsatt for infeksjoner.

Forhold som øker risikoen for tidlig fødsel er bruk av tobakk, svangerskapsforgiftning, blødninger, alder under 20 år og over 35 år, urinveisinfeksjon eller bakteriell vaginoseinfeksjon.

Nedre grense for levedyktighet i Norge, er 24 uker, eller 500 gram vekt.

I Norge vil mer enn 50 prosent av barn født etter 25-27 uker, overleve.

(Kilde: NHI.no)

Barn som er født svært tidlig i svangerskapet, risikerer å få større problemer i livet enn andre barn. Prematur fødsel er det som dreper flest barn i verden.

To av tre ekstrempremature barn får helseplager seinere i livet, ifølge NRK, som viser til den første norske studien som har fulgt dem som er født mer enn tre måneder for tidlig.

De har oftere en unormal utvikling av hjernen og lærevansker.

Likevel klarer mange av dem seg ganske greit på skolen, viser en stor amerikansk studie.

Amerikanske premature får gjennomgående dårligere resultater enn barn født rundt termin, men forskjellene er langt fra så store som forskerne hadde fryktet. Og de blir mindre jo lenger barnet ligger i livmoren.

To av tre er skoleklare

Studien følger hele 1,3 millioner barn i Florida, USA. Det er nesten alle som går på offentlige skoler der.

Barna ble født fra 23 til 41 uker inn i svangerskapet, altså fra om lag fire måneder for tidlig til litt etter termin.

Forskerne så på hvor mange som var skoleklare til forventet tid.

65 prosent av barna født i uke 23 eller 24 var rustet til å begynne på skolen samtidig som sine jevnaldrende, når de er mellom fem og seks år. Det gjaldt 85 prosent av barna som var født rundt termin.

En baby født i uke 23 kan veie så lite som et halvt kilo. (Foto: Shutterstock/NTB scanpix)

Sjansene stiger mot normal termin

Flere studier har vist at de svært premature barna gjør det dårligere på skolen.

Men sjansene for at det går bra på skolen, øker jo nærmere termin barna blir født. Det viser testresultatene de amerikanske barna fikk i matte og lesing da de var mellom 8 og 14 år.

Forskerne delte barna inn i ni grupper, slik at de kunne se forskjellene mellom de ulike gruppene.

Barna som er regnet som ekstrempremature, altså født tidligere enn 28 uker inn i svangerskapet, får dårligst resultater på testene. Men barna født i uke 25-26 gjør det i gjennomsnitt bedre enn dem født i uke 23-24.

Etter 28 uker er forskjellene enda mindre mellom de for tidlig fødte og barna som blir født rundt termin, 39-41 uker.

Barn som er født to og en halv måned for tidlig, klarer seg faktisk nesten like bra som dem som ble født da de skulle.

Dette gjelder bare barna som tok testene. Det gjør ikke barn med store lærevansker eller psykisk utviklingshemming, 0,8 prosent totalt.

Evnerike elever

En av tre som ble født så tidlig som i uke 23 eller 24, blir regnet som svake elever. De får svært dårlige resultater på testene eller er ikke skikket til å ta dem i det hele tatt. Det samme gjelder bare rundt fem prosent av skolebarna i Florida som var født til riktig tid.

Forskerne mener likevel at «en tilstrekkelig andel» av de for tidlig fødte klarer seg greit i forhold til det skolen forventer.

Et par prosent av de aller tidligst fødte blir regnet som evnerike elever, mot ti prosent av barna født på termin.

Men hvem som blir regnet som svake og evnerike elever, avhenger av vurderingen til lærerne. Sammen med foreldrene tilpasser de læreplanen til barna og avgjør dermed hva barnet skal få bryne seg på.

Trenger mer støtte

Forskerne passet på å ta med i beregningen blant annet barnas medfødte helseproblemer og foreldrenes utdanning og sivilstatus, slik at de kunne sammenligne grupper som lignet. Da ble forskjellene mindre mellom de for tidlig fødte og barna født på termin fordi slike faktorer også kan henge sammen med å gjøre det dårligere på skolen.

De vet ikke hvorfor forskjellene mellom de for tidlig fødte og de andre barna var mindre enn forventet.

Gruppa de premature blir sammenlignet med er ikke akkurat eliten i Florida. Ressurssterke familier har en tendens til å ta ungene ut av den offentlige skolen og sende dem på privatskoler i stedet.

De kan dessuten tilhøre en spesiell gruppe, barna som overlevde sitt første leveår. I Florida dør nesten halvparten som blir født i uke 23 eller 24 før de er ett år.

Oppvekstmiljøet kan også spille en rolle. Det kan jo hende at noen av de premature barna som overlever, får ekstra støtte hjemmefra eller på skolen nettopp fordi foreldrene frykter at de skal klare seg dårlig.

Andre studier viser at foreldrene kan gjøre en forskjell, uavhengig av ressurser. Om de for eksempel jevnlig legger barnet tett inntil brystet, kan de bidra til at hjernen utvikler seg bedre.

 

Referanse:

Craig F. Garfield mfl: Educational Performance of Children Born Prematurely. JAMA Pediatrics, online 12. juni 2017. Doi: 10.1001/jamapediatrics.2017.1020.

Powered by Labrador CMS