Gamle trær faller fra

Mange av de store, gamle trærne i verden går tapt. Levemiljøet for fugler og dyr blir skadelidende, ikke bare skogen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Rollen slike trær spiller for økosystemer er så viktig at små, yngre utgaver ikke duger som erstatning, påpeker forskere fra Australia og USA i Science.

Med færre tilårskomne storheter i verdens skoger, oppstår en trussel mot både helheten i økosystemer og artsmangfoldet, mener de.

Store - og sårbare

Store, gamle trær virker så bestandige, urokkelige - men mange steder ender de som ofre for menneskelig aktivitet.

Det kan være snakk om hogst og skogrydding, nybygg, intensivering av jordbruk eller at noen trær anses som en sikkerhetsrisiko der mennesker ferdes. 
 
I tillegg kommer naturlig frafall etter tørkeperioder, branner, tapt konkurranse med invaderende plantearter, sykdom, luftforurensning og innsektangrep.

Hvem sa at hverdagen for gamle trær, eller trær overhodet, er enkel? Viktige er de uansett, hver på sin måte.

Gir husly og mat til mange

I en del økosystemer gir store, gamle trær mat, ly og husvære for inntil tre av ti virveldyr, som fugler og små pattedyr.

I tillegg lagrer de betydelige mengder karbon, og hjelper til med å opprettholde næringsrik jord og plantearter.

Hva som kan karakteriseres som et stort tre vil variere noe ut fra hvor på kloden man befinner seg.

Forskerne peker uansett på betydelig nedgang flere steder i verden.

Fra Sverige til Brasils regnskog

I Californias Yosemite National Park har tettheten av de største trærne blitt redusert med 24 prosent fra 1930 til 1990-tallet.

I deler av Brasils regnskog er det fare for at halvparten av store trær (diameter på 60 cm eller større) kan gå tapt de kommende tiårene.

Hos våre naboer Sverige har tettheten av trær over 45 cm i diameter blitt redusert fra rundt 19 per hektar (10 000 m2) til fattige ett per hektar skog sør i landet.

Et lyspunkt til slutt

Selv om store gamle trær er i tilbakegang mange steder, er det ikke noen automatikk i at alle økosystemer vil miste slike viktige støttespillere. 

Raskere plantevekst i tropisk skog, trolig som følge av mer C02 i atmosfæren, kan gi flere av de store og gamle – i hvert fall der slik skog skånes for menneskelig aktivitet, skriver forskerne i studien.

Referanse:

D.B. Lindenmayer, W.F. Laurance, J.F. Franklin. Global Decline in Large Old Trees.  Science, vol. 338 7. desember 2012.

Powered by Labrador CMS