Gran. (Foto: F.D. Richards, Creative Commons)
Gran. (Foto: F.D. Richards, Creative Commons)

Ukas art: Gran – du grønne glitrende

I disse juletider er gran vanlig både innom- og utomhus. Skikken med juletrær kom til Norge fra Tyskland på 1820-tallet, så det er en relativt ny tradisjon.

Når grana (Picea abies) ikke står i stua di er den oftest å finne som et tre som kan bli over 50 meter høyt. I Norge finnes den naturlig på Østlandet og deler av Sørlandet, i Trøndelag og sørlige deler av Nordland, samt spredt nordover til og med Finnmark.

På Vestlandet finnes ikke gran naturlig, så det meste av grana i landsdelen er plantet ut, eller forvillet fra plantefelt. Det finnes også mye utplantet og forvillet gran i Nordland.

Grana i norske skoger har kommet østfra. (Foto: John Y. Larsson, Skog og landskap)
Grana i norske skoger har kommet østfra. (Foto: John Y. Larsson, Skog og landskap)

Vi har bare én naturlig forekommende gran art i Norge, selv om plantene i Finnmark skiller seg fra plantene lengre sør med hensyn til form på kongler og kongleskjell. Genetisk er det ikke grunnlag for å anerkjenne gran i Finnmark som en egen underart.

Gran trives på relativt sur jord, og tolererer varmt og fuktig sommervær bedre enn de fleste andre granarter. Picea abies, eller «Norway spruce» som det engelske navnet lyder, har derfor blitt en av de mest populære artene til bruk i granplantasjer i Europa og USA.

Her kan du lese alle artiklene i serien Ukas art

Powered by Labrador CMS