Frisk juletre-eksport

Norge har blitt et juletreland. Situasjonen er snudd fra import til eksport, hvor edelgran er den nye norske merkevaren. Satsingen startet med import av frø og plantemateriale -og noen nye sjukdommer. Nå selges friske trær tilbake til Europa!

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forsker Venche Talgø ved Bioforsk Plantehelse.

Etter en periode med sterk import, spesielt fra Danmark, har norske produsenter satset langsiktig og offensivt.

Eksporten startet forsiktig i 2006 med tre tusen nordmannsedelgraner til England. I år går 140 000 trær til flere land i Europa.

Samtidig er importen redusert fra vel 400 000 til 260 000.

Juletreforskning

Men satsingen på edelgran har ikke vært uproblematisk. Dyrking i plantasjer gir i seg selv nye utfordringer. I tillegg har import av frø og plantemateriale ført til nye sjukdommer.

Ved Bioforsk Plantehelse har forsker Venche Talgø funnet flere sopper som er helt nye som skadegjørere i norsk juletredyrking.

Hun tok tidligere i høst doktorgrad med tema sjukdommer på edelgran. Her har hun kartlagt og identifisert ei rekke sopparter som er årsak til sjukdommer og skader på edelgran.

Edelgran

Produksjonen av juletre og pyntegrønt foregår i dag på dyrka mark, noe som er relativt nytt her i landet. I tillegg er etterspørselen etter edelgran sterkt økende.

I dag er bare 20 prosent av juletreproduksjonen vanlig gran (Picea abies), mens den utgjorde 90 prosent for ti år siden.

Til juletre er nordmannsedelgran (Abies nordmanniana) og fjelledelgran (A. lasiocarpa) mest brukt, mens mange andre edelgranarter brukes til pyntegrønt og i grøntanlegg.

Men siden ingen edelgranarter hører naturlig hjemme her i landet, blir ofte frø og plantemateriale importert. Det er bakgrunnen for at vi har også har fått med oss en rekke alvorlige plantesjukdommer.

Klimatiske forhold

Norge er et av fire land med gode klimatiske forhold for produksjon av edelgran, og bør bli et framtidig eksportland av juletrær. Det skriver Norsk Pyntegrønt forsøksring i sin strategiplan, med mål om at den årlige tilplantingen skal nå to millioner trær innen 2014.

De poengterer at fjelledelgran er en norsk spesialitet med et stort markedspotensial. Det er kjent for å ha en svært smal krone, holde godt på nålene, og lukte godt.

Kvalitetsforbedring

- Det har skjedd en enorm kvalitetsforbedring på norske juletrær de siste årene, forteller forsker Venche Talgø.

Bioforsk Plantehelse og Bioforsk Vest har samarbeidet tett med næringen for å bedre kvaliteten på norske juletrær.

Ved siden av kartlegging og tiltak mot ulike sjukdommer, har de forsket på ugras, plantemateriale, gjødsling, samt kvalitetsfremmende tiltak basert på økologiske metoder.

Powered by Labrador CMS