Redningsaksjon for kastanjer

Kan mykorrhiza-sopp redde kastanjene i Bygdøy allé? Ekspertene prøver nå ny metode for å redde de ærverdige trærne.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Kastanjene i Bygdøy allé har i en årrekke blitt utsatt for en rekke stressfaktorer og ugunstige vekstvilkår. (Foto: Jon Maximilian Våga Sandbu)

Mykorrhiza

Mykorrhiza er en såkalt mutuell symbiose der begge parter har nytte av hverandre: Soppen får fotosynteseprodukter (sukker) fra planten og gir mineralnæring tilbake (N, P, K, mikronæringsstoffer). I en del tilfeller kan soppen også transportere vann til planten.

Grunnen til at næringsopptak i planter skjer ved hjelp av mykorrhiza er at dette er svært effektivt og ressursøkonomisk: Planten kan utvide rotsystemet sitt og oppnå en absorpsjonsoverflate som er 10-100 ganger større ved hjelp av en mykorrhizasopp, sammenliknet med hva den kunne hatt ved bare å danne egne røtter.
 

Påskeaksjon

Kastanjene (egentlig hestekastanjene, Aesculus hippocastaneum) i Bygdøy allé har i en årrekke blitt utsatt for en rekke stressfaktorer og ugunstige vekstvilkår.

Både stor biltrafikk med støv, avgasser og vibrasjoner, salting av vei og fortau, begrenset lystilgang på grunn av bygninger, kompakt og næringsfattig jord, liten lysåpning. I vinter er saltingen redusert, men Byrådet vil prøve andre tiltak.

I påsken skal et team fra Bioforsk, Friluftsetaten i Oslo Kommune, Norsk Mykorrhiza og tsjekkiske Symbiom, injisere mykorrhizasopp under kastanjene i Bygdøy allé og andre utsatte parktrær i Oslo for å prøve om dette kan bidra til bedre helsetilstand.

Erik Joner er forsker Bioforsk Jord og miljø, med 25 års erfaring med ulike typer mykorrhiza og deres effekter på planter. Gjennom firmaet Norsk Mykorrhiza har han også vært med å utvikle bruk av bruken av mykorrhiza i kommersiell sammenheng i Norge. 

Kastanjene i Bygdøy allé er udødeliggjort gjennom Jens Book Jensen sin gamle slager. Men Norges mest kjente bytrær har skrantet lenge, hovedsakelig på grunn av biltrafikk og salting kombinert med dårlig lys og næringstilgang.

Byrådet har bedt om strakstiltak, og i den forbindelse skal effekten av mykorrhiza-injisering vurderes. I første omgang skal det prøves ut på 15-20 trær av ulik alder og tilstand. Mandag startet de injisering av mykorrhiza-soppen, som skal gi kastanjene bedre vekstevne og næringsopptak.

Symbiose plante/sopp

- Mykorrhiza er en plante/sopp-symbiose som både trær og de fleste andre planter er avhengige av for å vokse og trives. Soppen tar opp næring fra jorda og gir det videre til planten, mens planten gir soppen sukker fra fotosyntesen, forklarer forsker Erik Joner fra Bioforsk.

Joner forteller at planter med mykorrhiza (som uttales mykoritsa) vokser bedre på grunn av økt næringsopptak. De får også en bedre evne til å takle stress og ugunstige vekstvilkår, noe kastanjene i Bygdøy allé må sies å ha fått sin del av.

En blanding av soppen Mykorrhiza og gjødsel sprøytes inn i rotsystemet til de kjente kastanjene i Bygdøy Allè. (Foto: Jon Maximilian Våga Sandbu)

Tester metode

Det er et team fra Bioforsk, Friluftsetaten i Oslo Kommune, samt eksperter fra et norsk og tsjekkisk firma som startet arbeidet i Bygdøy allé mandag.

- I tillegg skal vi behandle lønnetrær i Kirkegata som lider under liknende forhold, samt lindetrær i Grønlandsleiret og Sofienbergparken. Erfaringene herfra vil danne grunnlag for å vurdere om behandlingen skal gjennomføres i større skala neste år, sier Joner, som var fornøyd med den første arbeidsdagen.

Allerede i juni/juli vil de se effekten på bladene om operasjonen har vært vellykket.

Det er det tsjekkiske selskapet Symbiom som har utviklet systemet der trykkluft lager et sprekkesystem i rotsonen under trærne, samtidig som man injiserer mykorrhiza-sopp og en langsomt løselig spesialgjødsel. De har egne folk som har kjørt utstyret til Oslo for å prøve metoden.

Sjøl har Joner vært med å utvikle bruken av mykorrhiza i kommersiell sammenheng i Norge, og har eierskap i det norske selskapet som er med i utprøvingen.

En blanding av soppen Mykorrhiza og spesiallaget gjødsel kan bidra til å redde kastanjene. (Foto: Jon Maximilian Våga Sandbu)

Mange stressfaktorer

Som forsker har Erik Joner har lang erfaring med ulike typer mykorrhiza og deres effekter på planter. Det gjelder både innen planters stresstoleranse generelt, og mer spesielt i forbindelse med behandling av forurenset jord, betydning for skogstrær og næringsstoffutnyttelse i økologisk plantedyrking.

Mykorrhiza-sopp kan podes på planter som dyrkes i veksthus og bedrer plantenes vekst og motstandskraft, særlig om de skal plantes ut i et nytt miljø der de er utsatt for nye mikroorganismer, sykdommer og tørke.

Mykorrhiza øker plantens motstandskraft mot de fleste former for stress, som omplanting, næringsmangel, tørke og sykdommer.

Det er stor interesse for kastanjene i Bygdøy Allè, og forsker Erik Joner i Bioforsk håper den nye metoden vil fungere. (Foto: Jon Maximilian Våga Sandbu)

 

Powered by Labrador CMS