Vil rense ballastvann

Norge vil slutte seg til den internasjonale konvensjonen om kontroll og behandling av ballastvann fra skip. Utslipp av urenset ballastvann fører til spredning av fremmede arter. I fremtiden kan vannet bli renset av norsk teknologi.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen har besluttet at Norge skal tiltre den internasjonale konvensjon om kontroll og behandling av ballastvann og sedimenter fra skip.

Norge vil dermed være ett av de første landene som tiltrer konvensjonen.

- Viktig bidrag

- Hittil har seks land (Maldivene, Nigeria, Saint Kitts og Nevis, Spania, Syria og Tuvalu) tiltrådt konvensjonen, melder Miljøverndepartementet.

Til sammen utgjør disse seks landene under én prosent av verdenstonnasjen.

- Norge har om lag 2,4 prosent av verdensflåten, og norsk tiltredelsen vil derfor være et viktig bidrag til ikrafttredelsen, melder Utenriksdepartementet (UD).

- Sterk økning

- Spredning av fremmede arter til områder der de ikke forekommer naturlig, har økt sterkt det siste tiåret, skriver UD i en pressemelding.

- Utslipp av urenset ballastvann fra skip nær kysten gir stor risiko for spredning av for eksempel giftalger som truer våre marine økosystemer og næringer, skriver UD videre.

Konvensjonen innholder derfor strenge krav til skipsfarten. Formålet er å hindre spredning av fremmede organismer i det marine miljø via ballastvann og sedimenter fra skip.

Vedtatt i 2004

Norge har ifølge UD lenge arbeidet for etablering av et internasjonalt forpliktende regelverk som skal hindre slik spredning.

Konvensjonen sier at fra 2012 må alle nye skip leveres med godkjent behandlingsutstyr installert om bord, og fra 2016 må også alle eksisterende skip ha slikt utstyr installert.

Ballastvannkonvensjonen ble vedtatt i FNs sjøfartsorganisasjon i 2004. Den vil tre i kraft ett år etter at minst tretti stater med til sammen 35 prosent av verdens handelsflåte har tiltrådt.

Norsk teknologi

- Norge har vært aktiv i forhandlingene om konvensjonen, og vi har lenge hatt som mål å etablere et internasjonalt forpliktende regelverk på området. Det er derfor et viktig signal at Norge, som et av de første landene i Europa, tar et slikt skritt mot en norsk tiltredelse av konvensjonen, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

- For at konvensjonen skal tre i kraft må det også utvikles effektiv renseteknologi. Jeg er derfor fornøyd med at flere norske miljøer deltar i utviklingen av ny teknologi, sier SV-statsråden.

Det norske selskapet OceanSaver kan bli det første i verden som får godkjent sin teknologi for behandling av ballastvann om bord i skip, melder Teknisk Ukeblad.

En vesentlig del av OceanSavers teknologi er at ballastvannet overmettes med nitrogen, noe som reduserer mengden oksygen i ballastvannet betydelig. I tillegg fylles ballast tankene med nitrogen når de er tomme for ballastvann.

Lenker:

Utenriksdepartementet: Vil begrense spredning av fremmede arter
Miljøverndepartementet: Stortinget samtykker til at Norge tiltrer Ballastvann-konvensjonen
Teknisk ukeblad: OceanSaver kan redde havmiljøet

Powered by Labrador CMS