Pust og pes med kongekrabbe

Kongekrabber gir pusteproblemer. Foreløpige tall viser at ansatte i kongekrabbe-bearbeiding sliter med hoste og tung pust dobbelt så ofte som andre.

Partikler fra kongekrabbene kan gi pustevansker – i Nord-Amerika forårsaker kongekrabbenes slektninger det som er blitt kjent som «krabbeastma».
Partikler fra kongekrabbene kan gi pustevansker – i Nord-Amerika forårsaker kongekrabbenes slektninger det som er blitt kjent som «krabbeastma».

Vann, støv, koking og skall som må knuses. Kongekrabbeforedling er ingen dans på roser. For dem som arbeider med å foredle godsakene i nord, er det fare for allergi og luftveisplager.

Så mange som hver tredje kongekrabbearbeider sliter med daglig morgenhoste, viser en undersøkelse som Marte Renate Thomassen ved Universitetssykehuset Nord-Norge står bak. Det er over dobbelt så mange som i kontrollgruppen som har vært med i undersøkelsen.

Marte Renate Thomassen arbeider med doktoravhandling om  astma og allergi i kongekrabbeindustrien. (Foto: Privat)
Marte Renate Thomassen arbeider med doktoravhandling om astma og allergi i kongekrabbeindustrien. (Foto: Privat)

Thomassen understreker overfor forskning.no at tallene hennes er foreløpige. Hun arbeider med doktoravhandlingen sin på astma og allergi i kongekrabbeindustrien. Når den er klar, kan hun si mer nøyaktig hvor høye tallene er.

Men andre forskningsresultater viser at det er ganske logisk om kongekrabbearbeiderne puster tyngre enn folk flest.

Krabbeastma

– Det er gjort studier i Canada og Alaska med snøkrabbe, og der har de funnet veldig stor forekomst av det de kaller krabbeastma. Det vil si at ansatte utvikler astma i løpet av den tiden de jobber med disse krabbene, forteller Marte Renate Thomassen.

Veilederne hennes og forskningsmiljøet i Tromsø har arbeidet med tilsvarende undersøkelser i fiskeindustrien. Der er også pusteproblemene sterkere enn blant gjennomsnittet av befolkningen.

Det som de nordamerikanske forskerne ikke har sett på, er hvorfor de ansatte får krabbeastma.

– Vi ønsker å finne årsaken, sier Thomassen.

Foreløpig kan hun si lite om den, men hun regner med at det har å gjøre med partikler fra krabbene:

– Når du vasker og koker og knuser, fører det til sprut og til partikler som svever rundt.

Skalldyrallergi

Mens fiskeindustrien altså er undersøkt tidligere i Norge, har ingen studert skalldyr i denne sammenhengen.

– Vi ønsket å se på den fordi skalldyr er et potent allergen. Folk som er allergiske, har en tendens til å reagere kraftigere på det, sier Thomassen.

Industrien er ikke så stor, og det er bare 143 ansatte som er undersøkt. Blant dem er det dobbelt så mange som er tungpustet og tre ganger så mange som er kortpustet, som det er i kontrollgruppen. Nesten tre ganger så mange som i kontrollgruppen rammes av lengre hosteanfall daglig.

I luften i arbeidslokalene svever det rundt mange forskjellige støvpartikler med biologisk opprinnelse. Hvor mye støv arbeiderne utsettes for, ser ut til å variere mer fra fabrikk til fabrikk enn mellom forskjellige arbeidsoppgaver.

Powered by Labrador CMS