Viser korallfjell i 3D

Nå kan du navigere mellom 40 meter høye korallfjell på havbunnen utenfor Vesterålen – fra din egen datamaskin.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

De høyeste korallene har topper opp mot 40 meters høyde. Total horisontal utstrekning på dette korallområdet er ca. 500 meter. (Illustrasjon: Statens kartverk Sjø/MAREANO)

MAREANO

MAREANO-programmet kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Kartleggingen gjøres av Havforskningsinstituttet, Statens kartverk Sjø og NGU.

Les mer om Mareano.

 

Det har lenge vært kjent at dypvannsområdet Hola sørvest for Vesterålsgrunnen rommer rike korallforekomster, men nå er det for første gang laget tredimensjonale illustrasjoner av havbunnen der.

Ved hjelp av et gratisprogram på datamaskinen din kan du via tastaturet manøvrere rundt i bunnlandskapet, og zoome inn på områder du ønsker å studere nærmere.

– Du kan for eksempel måle høyden og bredden på enkeltstående korallfjell og sandbølger, eller kartlegge tettheten av koraller. Det er første gang publikum gis muligheten til dette, forteller Gjertrud Røyland, som jobber med formidling av marine geodata i Statens kartverk Sjø.

Gruppe av korallrev. Tallene viser høyden på noen av korallfjellene målt fra foten av fjellet. Havdyp på ca. 130-200 meter. (Illustrasjon: Statens kartverk Sjø/MAREANO)

Sikkerhetsgradert informasjon

Restriksjoner fra Forsvaret har gjort at det fram til nå ikke har vært mulig å publisere detaljerte modeller av havbunnen i Hola.

Mesteparten av området ligger innenfor territorialgrensen på 12 nautiske mil, og der er dybdedata med god oppløsning sikkerhetsgradert informasjon. Med grov oppløsning blir detaljer i korallforekomstene glattet ut i grafiske framstillinger av bunnlandskapet.

Sandbølger sett i perspektiv. Område med korallrev i bakgrunnen. Høyden på sandbølgene er opp mot 5 meter. Horisontal avstand langs den svarte linjen i bildet er ca. 800 meter. Avstanden mellom toppene er rundt 100 meter. (Illustrasjon: Statens kartverk Sjø/MAREANO)

– I tillegg har det ikke vært mulig å visualisere høydeforskjellene på korallfjellene, siden havbunnen har blitt betraktet ovenfra og ned, forklarer Røyland.

Høsten 2009 ble det i regi av MAREANO-programmet søkt Forsvaret om frigivelse av detaljerte dybdedata fra et 175 kvadratkilometer stort område som dekker det meste av Hola.

Forsvaret gikk med på å offentliggjøre informasjonen, og dermed kunne arbeidet med å lage detaljerte dybdemodeller starte.

Enorme korallområder

Havdypet i Hola er mellom 200 og 270 meter dypt, og det er registrert mellom 200 og 300 korallrev i området. Illustrasjonene viser at korallene stikker opp som små fjelltopper fra den relativt flate havbunnen.

Mange av toppene er rundt 20 meter høye, men noen er opp mot 40 meter høye.

Den horisontale utstrekningen for hvert enkelt korallrev er cirka 100-200 meter, men det finnes også mer eller mindre sammenhengende korallområder som er nær 500 meter i horisontal utstrekning.

Plassering av området Hola utenfor Vesterålen. Området innenfor den røde rammen ble søkt frigitt av Forsvaret, for å kunne publisere detaljerte dybdedata. Hola er et dypvannsområde sørvest for Vesterålsgrunnen og ligger mellom de to grunne bankene Vesterålsgrunnen og Eggagrunnen. Svarte områder er ikke sjømålt med moderne multistrålemålinger. (Illustrasjon: Statens kartverk Sjø/MAREANO)

Dybdemålingene som modellene bygger på er gjort med multistråleekkolodd. Når de tredimensjonale illustrasjonene lages, må først millioner av dybdepunkter sorteres. Deretter lages det et rutenett som gjenspeiler havbunnen.

Jo finere oppløsningen på rutenettet, jo flere detaljer på havbunnen kommer fram. Det er ikke mulig å framstille tredimensjonale illustrasjoner av havområder som ikke er kartlagt med moderne multistrålemålinger.

Nyttige verktøy

– Illustrasjonene er nyttige verktøy for fiskeri- og havbruksnæringen, oljenæringen, miljøbevegelsen, forskere og allmennheten.

 – I tillegg bidrar de til å danne et bedre beslutningsgrunnlag for myndighetene skal bestemme hvordan vi skal bruke havområdene våre, sier Røyland.

Perspektivbilde over området med størst konsentrasjon av koraller. Bildet er tatt fra den sørlige del av området, mot nordvest. Korallene stikker opp som fjelltopper fra en relativt flat bunn. Horisontal utstrekning på enkeltstående korallrev er rundt 100-200 meter. Flere sammenhengende korallkjeder er 300-400 meter lange. (Illustrasjon: Statens kartverk Sjø/MAREANO)

Lenke:

De som ønsker å studere korallrevene og sandbølgene i Hola interaktivt, kan laste ned gratis programvare og detaljerte dybdedata på internettsiden til MAREANO.

Powered by Labrador CMS