Nå skal du og jeg overvåke miljøet

Miljøinformasjon om CO2, svevestøv og pollen skal ikke bare samles inn av noen få målestasjoner. Nå skal syklister, bussjåfører og hvermannsen i Oslo delta.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: Citi-Sense)

Om prosjektene

EUs miljøprosjekt Citi-Sense
2012-2016. Vil måle forurensingen som den enkelte innbygger utsetter seg for. Dette skjer ved at minisensorer og annet elektronisk utstyr samler inn miljødata til et online dataregister. Prosjektet har som mål å forbedre livskvaliteten i byer. Prosjektet prøver å motivere lokalbefolkningen og øke bevisstheten i befolkningen. Omfatter 27 partnerinstitusjoner og ni byer i Europa. Prosjektet ledes av Nilu.

EU-prosjektet Citi-Sense-MOB
2013-2015. Her skald et monteres sensorer på mobile plattformer (busser og sykler) for å drive jevnlige malinger. I prosjektet har fire norske partnere hvert sitt hovedfokus: Nilu på kvalitet av sensordata, Sintef på integrasjon mot internasjonale standarder og datavisualisering, Kjeller Innovasjon på bruk av sensordata for andre anvendelser, og Unik ser på brukerinvolvering.

I dag skjer miljømålinger via dyre stasjoner fordelt rundt i hvert land.

– Men nå når alle går rundt med mobil og teknologien har utviklet seg, kan vi selv bidra med måleinformasjon av ulike slag, sier Arne Berre ved Sintef IKT.

Mer og bedre informasjon er spesielt verdifullt på dager med høy forurensing eller høyt utslipp av pollen.

– At mennesker selv gjør målinger, kan også skapengasjement i eget miljø. Hver og en kan nå få nyttig informasjon tilbake om ulike tilstander, sier Berre.

Forskere fra Norsk institutt for luftforskning (Nilu) og Sintef deltar fra norsk side i to EU-prosjekter som skal utvikle teknologi så vanlige folk kan samle inn miljøinformasjon.

Sensorer på busser

Forskerne er for eksempel i dialog med Oslo kommune for å plassere sensorer på busser som kan måle luftkvalitet langs veiene.

– Denne informasjonen kan bussjåførene selv ha nytte av. De vil se hvordan akselerasjon og kjørestil påvirker resultatene, og kan lære seg å kjøre mer økologisk, forteller Berre.

Driftssjef i Nobina Oslo Vest, Magne Elvik, bekrefter at sensorer skal testes på to gassbusser i begynnelsen av april. Om testingen går som den skal, vil ytterligere åtte busser være med på forsøket.

På gatelykter og elsykler

Fjoråret gikk stort sett med til å teste ut teknologi og få alt til å virke så man får data inn som kan benyttes av mange i etterkant. I de kommende månedene skal selve målingene gjøres.

Nuria Castell i Nilu kan fortelle at til sammen 40 statiske sensorer vil bli utplassert i Oslo.

– Vi vil for eksempel montere sensorer på gatelykter for å dekke sentrumsstrøk med høy forurensing, sier Castell.

Professor Josef Noll ved Universitetssenteret på Kjeller (Unik) viser fram elsykkelen som er tilpasset slik at man kan sykle og måle luftkvaliteten samtidig. (Foto: Unik)

Også bærbare sensorer skal benyttes. 20 sensorer skal deles ut til frivillige i byen, og vil også bli gitt til arbeidstakere som er utsatt for urban forurensning i jobben – som for eksempel parkeringsvakter.

Osloborgere skal også kunne bruke sykkel til å måle luftkvaliteten – og minst én sensor skal monteres på elsykkel.

– Til høsten vil vi ha installert alle de faste sensorene og sensorene som skal bæres av mennesker. Målingene skal da kjøres i Oslo i hele 2015, sier Castell.

Knapp på jakkeslaget

I desember testet Sintef ut håndholdte enheter for å hente inn data om vær og vind samt en liten knapp på jakkeslaget for å måle UV-stråling.

– Nå har vi sendt utstyret over til Bilbao der testingen skal gjøres i større målestokk, forteller Arne Berre.

For ute i Europa er et trettitalls partnere i gang med målinger og uttestinger. Partene skal levere både innendørs og utendørs målinger – blant annet av CO2-nivå fra skoler.

Med et så stort datamateriale, vil EU kunne foreta sammenligninger og få et grunnlag for felles løsninger, samt en deling av teknologi.

Neste trinn vil gå på hvordan man skal greie å engasjere folk gjennom brukerdeltakelse og arbeidsgrupper. Planene er å teste ut teknologien med utvalgte personer i 2014, og så gjøre dette videre tilgjengelig i løpet av 2015.

Powered by Labrador CMS