Dette er containerskipet som ble testet ut i stadtunnelen.  (Foto: Ingvild Snøfugl)
Dette er containerskipet som ble testet ut i stadtunnelen. (Foto: Ingvild Snøfugl)

Tester skip i verdens første skipstunnel

Tester viser at det er fullt mulig å seile gjennom den 1,7 kilometer lange skipstunnelen ved Stad. 

Stadhavet er ett av de mest værutsatte og farligste havområdet vi har langs norskekysten. Svært store bølger som kommer fra ulike kanter samtidig, skaper kritiske situasjoner.

For å gjøre det sikrere for skipstrafikken og øke sikkerheten ønsker Kystverket å bygge en skipstunnel, den første i sitt slag i verden.

Nylig ble en modell av den 1,7 kilometer lange tunnelen laget hos Sintef-selskapet Marintek i Trondheim. To typer skip ble testet inne i tunnelen, det ene var en modell av hurtigruteskipet Midnatsol og det andre et litt større containerskip. 

– Vi ønsker å finne ut om det er mulig å kjøre gjennom tunnelen på en trygg og stabil måte under ulike strømnings- og bølgeforhold, sier Terje Andreassen, prosjektleder for prosjektet Stad Skipstunnel.

Se video fra testene her: 

Mulig å seile

Forskerne testet begge skip med tidevannsstrøm midt imot, medstrøms og i stille vann. Kystverket var til stede under hele forsøksperioden på en knapp uke og fikk mange svar. 

– Vi har fått viktig informasjon og mange bekreftelser som stemmer overens med hvordan vi trodde at fartøyene kom til å oppføre seg inne i tunnelen, sier Andreassen.

Gjennom modellforsøkene fant forskerne ut at skipene kjørte fint igjennom tunnelen uten å komme borti veggene for de fleste av testkondisjonene. Modelltestene viser at det er mulig å seile gjennom Stad-tunellen.  

– Vi har også gjennomført simuleringer. Så neste steg blir å verifisere tallmaterialet fra modelltestene opp mot de andre testene vi har gjort, sier han.

Krever trening av mannskap

Forskerne ser ingen motforestillinger mot å bygge tunnelen innerst på Stadlandet, basert på erfaringene fra modelltestene.

– Modelltestene viser at skipene kan kjøre trygt gjennom tunnelen. Det som er den største utfordringen med prosjektet, er at innseilingen til tunnelen gjøres på en sikker måte i skikkelig uvær. Dette krever både beregninger, kanskje fremtidige modelltester, og ikke minst ordentlig trening av mannskapet om bord i fartøyene som skal benytte tunnelen i fremtiden, sier seniorforsker Hans Jørgen Rambech ved Marintek.

Kystverket vil starte byggingen av tunnelen innerst på Stad-landet i 2019. Tunnelen blir 1,7 kilometer lang med en seilingshøyde på 33 meter og en seilingsbredde på 26,5 meter. Prosjektet vil koste 2,3 milliarder kroner. 

Powered by Labrador CMS