Mindre sex med selvbestemmelse

Kvinner i flere afrikanske land sør for Sahara har sjeldnere sex dersom de fatter flere av avgjørelsene i husholdningen. Bakgrunnen kan være smertefull seksuell praksis.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Kvinner i Timbuktu i Mali. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Forskerne har brukt kvinners mulighet til å fatte beslutninger i husholdningen som en indikator for deres grad av selvbestemmelse.

De har ikke spesifikt undersøkt den bakenforliggende mekanismen for sammenhengen med seksuell aktivitet, men stiller opp noen mulige forklaringer:

- Det er sannsynlig at kvinner med mer beslutningsmyndighet i husholdningen selv bestemmer om og når de ønsker å ha sex, sier Michelle J. Hindin, studiens hovedforfatter, til forskning.no.

Hun er forsker og førsteamanuensis ved Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Healths Department of Population, Family and Reproductive Health, og studiens hovedforfatter.

- I landene vi har studert er sex ofte smertefullt på grunn av kulturelle skikker som inkluderer såkalt tørr sex. I slike omstendigheter kan det hende at kvinner som har et valg, velger bort sex, sier hun.

Utbredt praksis

Tidligere studier har vist at tørr sex, også kalt intravaginal praksis, er svært utbredt i flere afrikanske land sør for Sahara.

En stor metaanalyse som tok for seg sammenhengen mellom denne typen seksuell praksis og risikoen for HIV-smitte ble publisert tidligere i år i tidsskriftet PLoS.

Her rapporteres det for eksempel at mellom 70 og 90 prosent av de spurte i Zimbabwe, og mellom 20-30 prosent av de spurte i Sør-Afrika, har hatt tørr sex.

Tørr sex går ut på å fjerne de naturlige glidemidlene i skjeden. Formålet skal være å høyne nytelsen for den mannlige partneren ved å gi en tørr eller trang fornemmelse, men kan også være knyttet til hygienerelaterte skikker.

Kvinnene bruker ulike metoder. Såpe og husholdningsvaskemidler er utbredt. Noen fører papir eller tekstiler inn i vagina, mens andre bruker vann eller kommersielle produkter for skjedeskylling.

Det rapporteres også om at kvinner bruker urter, steiner, blader eller andre tradisjonelle produkter.

Lite fokus

I den medisinske forskningen som er gjort på dette området er fokus på hvordan praksisen øker smittefaren for HIV, fordi det ødelegger den naturlige bakteriefloraen i skjeden.

Kvinner i Malawi. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Hindin og medforfatterne rapporterer at de ikke kjenner til noen andre studier som er gjort i Afrika sør for Sahara på forholdet mellom kvinners selvbestemmelse og seksuelle nytelse, praksis og timing.

De skriver også at offentlig helsearbeid i området har gitt lite oppmerksomhet til kvinners seksuelle tilfredsstillelse, selv blant forskere som fokuserer på seksuell og reproduktiv helse.

Hindin viser til en studie fra 2008 fra Zimbabwe og Malawi, som viste at kvinner generelt rapporterte at menns nytelse under sex var viktigere enn deres egen nytelse. For noen av kvinnene i denne studien var seksuell nytelse det samme som fravær av smerte.

- Seksuelle rettigheter

Målet bak Hindins undersøkelse var å få bedre forståelse av hvordan kvinners posisjon i husholdningen påvirker den seksuelle aktiviteten deres.

- Det kan være en essensiell brikke for å beskytte de seksuelle rettighetene til kvinner, og hjelpe dem til å oppnå et sexliv som er både trygt og tilfredsstillende, sier Carie Muntifering.

Hun er student ved Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health og en av medforfatterne på studien som sammenstiller data om når kvinnene hadde sex sist, og hvor stor beslutningsmulighet de har i egen husholdning.

Forskerne så på data fra seks afrikanske land sør for Sahara: Ghana, Malawi, Mail, Rwanda, Uganda og Zimbabwe.

- Konsekvent mønster

Datamaterialet ble hentet fra demografiske undersøkelser og helseundersøkelser i disse landene, der folk har blitt bedt om å oppgi datoen for når de sist hadde samleie.

De undersøkte ble i tillegg bedt om å fortelle hvem i husholdningen som typisk hadde siste ordet for beslutninger innen følgende områder:

Ivaretagelsen av personens egen helse, store husholdningsinnkjøp, innkjøp for daglige behov i husholdningen og personens egne besøk til familie og venner.

- Vi observerte et veldig konsekvent mønster i alle de seks landene. Når antallet beslutninger hvor kvinnen hadde det siste ordet gikk opp, økte også gjennomsnittlig tid siden siste samleie med mellom 3 og 100 ganger.

Stor variasjon i sexfrekvens

- Jo flere beslutninger en kvinne rapporterte at hun tok alene, sammenlignet med felles beslutninger, jo mindre sannsynlig var det at hun hadde sex, og jo lengre var det siden sist hun hadde samleie, sier Hindin i en pressemelding.

Mønstrene for hvem som hadde makt til å fatte beslutninger varierte fra land til land. Flertallet av kvinner i alle landene bortsett fra Ghana hadde ikke siste ord i noen husholdningsbeslutninger.

Det eneste landet hvor over 10 prosent av kvinnene hadde siste ord for alle fire typene husholdningsbeslutninger, var Rwanda.

Mennene i ekteskapet hadde oftere siste ordet i Malawi og Mali. Kvinner i Ghana og Rwanda rapporterte altså at de hadde siste ordet oftere enn i de andre landene. Kvinner i Zimbabwe rapporterte om flest felles beslutninger.

De fleste av kvinnene som var med i studien – fra 61 prosent i Ghana til 88 prosent i Rwanda, rapporterte at de hadde hatt samleie i løpet av den foregående måneden.

Forskerne har beregnet at samleie fant sted hver 6. dag i Rwanda og Zimbabwe, hver 8. dag i Malawi, Mali og Uganda, og hver 28. dag i Ghana.

Flere spørsmål

Forskerne sjekket også sosioøkonomiske og relasjonelle faktorer som alder, økonomisk status, jevnbyrdighet, ektemakens bosted og varigheten på ekteskapet.

Resultatene viser at disse sosioøkonomiske og demografiske variablene ikke konsekvent samsvarte med tidspunktet for siste samleie.

For mennene var det ikke noen sammenheng mellom selvbestemmelse og tidspunktet for siste samleie.

- Funnene hjelper oss med å forstå frekvensen på seksuell aktivitet i afrikanske land sør for Sahara, og sammenhengen med beslutninger i husholdningen, sier Hindin.

Forskerne understreker at studien åpner flere viktige områder for videre undersøkelser:

Har kvinner med det siste ordet i husholdningsbeslutninger faktisk muligheten til å bestemme tidspunkt og frekvens for sex?

Opplever kvinner med denne muligheten mer tilfredsstillelse og mindre smerte? Har de bedre ekteskap?

Referanser:

Michelle J. Hindin og Carie J. Muntifering; Women’s Autonomy and Timing of Most Recent Sexual Intercourse in Sub-Saharan Africa: A Multi-Country Analysis; Journal of Sex Research; 2011.

Nicola Low et al; Intravaginal Practices, Bacterial Vaginosis and HIV Infection in Women: Individual Participant Data Meta-analysis; PLoS Medicine; februar 2011.

Landon Myer et al; Intravaginal practices, bacterial vaginosis and women’s susceptibility to HIV infection; epidemiological evidence and biological mechanisms; The Lancet Infectionus Diseases, volum 5, utgave 12, desember 2005.

Woodsong C et al; Sexual pleasure, gender power and microbicide acceptability in Zimbabwe and Malawi; AIDS Education and Prevention; april 2008.

Powered by Labrador CMS