Forskerne aner ikke hvorfor noen menn blir triste eller sinte etter sex. (Foto: Dmitri Ma / Shutterstock / NTB scanpix)

Menn kan også bli deppa etter samleie

Det er ikke uvanlig at menn føler seg trist, gråtkvalt eller irritabel, selv etter sex som har vært helt fin, viser ny studie.

Fenomenet kalles postcoital dysphoria, og er et mysterium:

Etter en ellers helt bra omgang i senga – med noen du virkelig ønsket å ha sex med – føler du deg rett og slett trist, kanskje helt på gråten. Eller du er sint og irritert. Følelsene kan være så sterke at de er vanskelig å skjule for partneren.

Tilstanden har tidligere vært knyttet til kvinner, og avstedkommer fra tid til annen overskrifter som «Gladnyhet til alle menn: Ikke din feil om dama gråter etter hyrdestunden», som i denne artikelen fra Side 3.

Men nå har altså et team av forskere kommet på å undersøke om også menn opplever denne typen mystisk nedstemthet etter en opplevelse som burde vekke gode følelser.

Og svaret deres er altså: Jepp, absolutt.

1200 menn

Det er Joel Maczkowiack og Robert Schweitzer fra Queensland University of Technology som står bak undersøkelsen.

De har rekruttert over 1200 menn fra flere land, via sosiale medier, epostlister ved universiteter, nettartikler eller nettsider for forskning i psykologi. Deltagerne fylte ut et spørreskjema om følelser etter sex, samt en hel del andre ting.

Dermed kunne forskerne både undersøke om menn kan føle seg dårlig etter bra sex, og om det eventuelt henger sammen med andre faktorer, som tidligere misbruk.

Gråtetokter

Det viste seg altså at en betydelig andel av mennene hadde hatt slike episoder. 41 prosent hadde opplevd det minst en gang i livet. 20 prosent – altså én av fem – hadde hatt en slik opplevelse i løpet av de siste fire ukene. 3 til 4 prosent oppga at det skjedde jevnlig.

Noen av deltagerne beskrev følelsene sine i et åpent kommentarfelt i undersøkelsen.

– Etter seksuell aktivitet får jeg en sterk følelse av selvforakt, vanligvis distraherer jeg meg selv ved å sovne eller gå og gjøre noe annet, oppgir en.

En annen skriver:

– Vanligvis har jeg gråtetokter og direkte depressive episoder etter samleie som gjør partneren min bekymret.

Dette viser at menn også kan få en uforklarlig dårlig følelse etter sex, skriver Maczkowiack og Schweitzer.

De mener resultatene utfordrer en vanlig oppfatning om at menn alltid har lyst på sex, og at de alltid er tilfredse etter et samleie.

Løst knyttet til stress, misbruk og dysfunksjon

Tidligere undersøkelser har vist at kvinner som har negative følelser etter sex oftere opplever psykisk stress eller har vært utsatt for overgrep i oppveksten.

På samme måte var opplevelsene hos menn knyttet til pågående psykisk stress, tidligere overgrep og ulike former for seksuell dysfunksjon. Men dette gjaldt langt fra alle. Det er heller ikke mulig å si om det ene fører til det andre.

Dermed har vi fortsatt ingen enkel forklaring på hvorfor noen mennesker får negative følelser etter samlete.

Trolig er det helt normalt å ha slike opplevelser innimellom, mener forskerne.

De vil imidlertid være forsiktige med å si hvor mange menn som råker ut for etter-sex-blues.

Usikre tall

Temaet har nesten ikke vært forsket på, og det er ikke sikkert at denne undersøkelsen gir et riktig tall, skriver forskerne. Det er for eksempel mulig at deltagerne i studien ikke er representative for gjennomsnittet i befolkningen.

Det er heller ikke usannsynlig at den allmenne forestillingen om den tilfredse mannen fikk noen av deltagerne til å underdrive eventuelle reaksjoner etter sex.

Alt i alt trenger vi nok en del mer forskning for å kunne si noe sikkert. Men foreløpig konkluderer Maczkowiack og Schweitzer med at menn trolig ikke er så enkle som alle skal ha dem til. Selv ikke når det gjelder sex.

Referanse:

J. Maczkowiack & R. D. Schweitzer, Postcoital Dysphoria: Prevalence and Correlates among Males, Journal of Sex & Marital Therapy, juli 2018. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS