Noen har det kanskje ikke så bra i forholdet sitt som de forteller til forskere. Kanskje fornekter de også disse følelsene overfor seg selv, ifølge en ny studie. (Foto: Colourbox)

Hvor mye sex du har påvirker forholdet ditt på måter du ikke merker

Mye eller lite sex – nygifte oppga å være like fornøyde med forholdet. Men så stilte forskerne spørsmålet på en annen måte.

Man skulle tro at nygifte par som har mye sex, er mer fornøyd med forholdene sine enn nygifte som har mindre aktivitet i senga.

Det stemmer delvis, viser en ny studie fra Florida State University, ifølge en pressemelding fra Association for Psychological Science.

De amerikanske forskerne ville undersøke om de kunne finne en sammenheng mellom hvor hyppigheten av sex og tilfredsheten med forholdet.

De spurte 216 nygifte. Litt overraskende fant ikke studien noen sammenheng mellom hvor ofte de hadde sex og hvor fornøyde de var i forholdet. De som hadde mye sex, og de som hadde lite, oppga å være like fornøyde.

Så viste det seg at dette kanskje ikke var hele sannheten.

I et annet forsøk skulle deltakerne svare på om et ord på en skjerm var positivt eller negativt. Men før de fikk ordet opp på skjermen, så de et bilde av partneren sin i 300 millisekunder.

Hvis deltakerne reagerte langsommere på negative ord, kunne det være tegn på at de generelt var mer positive overfor partnerne sine. I dette forsøket derimot så forskerne en sammenheng mellom hvor ofte parene hadde sex og holdningen som deltakerne hadde til partnerne sine.

Hyppigere sex ga en mer positiv reaksjon overfor partneren.

– Resultatene våre tyder på at vi fanger opp forskjellige typer svar når vi måler eksplisitt og automatisk evaluering av partneren eller forholdet.

– Innerst inne føler noen mennesker seg faktisk ulykkelige med partneren sin, men de er kanskje ikke klare til å innrømme det overfor oss, ei heller for seg selv, sier Lindsey L. Hicks.

Hun forsker på psykologi ved Florida State University og er hovedforfatter på studien og sier dette i pressemeldingen.

Studien er publisert i tidsskriftet Psychological Science.

Powered by Labrador CMS