Koselig og klemming blir viktigere når folk blir eldre. Samleiet blir mindre viktig.
Koselig og klemming blir viktigere når folk blir eldre. Samleiet blir mindre viktig.

Hva bestemmer om du får et godt sexliv som eldre?

Om du har hatt et aktivt sexliv som ung, vil det sannsynligvis følge med inn i alderdommen.

Dette viser en stor studie av seksualiteten til eldre kvinner og menn i Norge, Danmark, Belgia og Portugal.

En av forskerne som har deltatt i dette prosjektet, Nantje Fischer, har nå levert en doktorgrad ved Institutt for psykologi, Universitetet i Oslo.

Hun har gått i dybden på et tema som ikke så ofte blir forsket på.

Fischer har vært interessert i å vite: Hva er det egentlig som skiller eldre som synes de har et aktivt og godt sexliv fra de som mener at de ikke har det?

Studien baserer seg på svarene fra personer i alderen 60 til 75 år som beskriver sitt seksualliv i et spørreskjema.

Følelsesmessig nærhet

Det viktigste for å være seksuelt aktiv som eldre er at du har en positiv holdning til egen seksualitet, viser studien.

Det er også viktig å være opptatt av at sex er viktig for parforholdet og for din fysiske og psykiske helse, finner hun.

– Aldring kan påvirke sexlivet, men ikke nødvendigvis i negativ retning. Om du opplever at du har følelsesmessig og seksuell nærhet til partneren din er sannsynligheten større for at du er tilfreds med sexlivet, sier Fischer.

Når den ene vil, men ikke den andre

Hvis paret opplever at de har forskjellig interesse for det seksuelle, kan det føre til at de har mindre sex.

Da opplever de også mindre følelsesmessig intimitet når de først har det.

– Både det å ha mindre sex og mindre emosjonell nærhet gjør at du blir mindre tilfreds med seksuallivet ditt, forteller hun.

En annen viktig faktor for et hyppig sexliv er at du opplever at partneren din ikke har seksuelle problemer.

Mer like enn forskjellige

Det finnes ikke så mye forskning på eldre voksnes seksualitet. De studiene som finnes kommer stort sett fra USA.

Fischer mener derfor at denne studien er unik.

Selv om det er en nedgang i hyppigheten av sex når folk blir eldre, er det ikke nødvendigvis en nedgang i kvaliteten, sier Nantje Fischer.
Selv om det er en nedgang i hyppigheten av sex når folk blir eldre, er det ikke nødvendigvis en nedgang i kvaliteten, sier Nantje Fischer.

– Vi har utvalg som representerer ulike geografiske områder i Europa, sånn at vi kan direkte sammenlikne mellom landene. Det er veldig unikt.

Hun forteller at forskerne i utgangspunktet trodde at de ville finne store forskjeller i de faktorene som har sammenheng med seksuell aktivitet i de ulike landene.

– Vi tenker jo ofte at folk i Norden har en annen seksuell kultur enn de har i Sør-Europa, for eksempel.

Men i stedet for å finne store forskjeller har forskerne heller funnet påfallende store likheter mellom landene. Det gjelder for eksempel hvor viktig det er å ha positive holdninger til egen seksualitet. Dette gjelder like sterkt i Portugal som i Danmark.

Portugisiske menn har oftere samleie

Forskerne finner også noen interessante forskjeller.

Portugisiske menn skiller seg for eksempel ut ved at de har hyppigere samleie. To til tre ganger i uken faktisk. Det er langt hyppigere enn menn i Norge, Danmark og Belgia. I de tre landene har menn samleie omtrent to til tre ganger i måneden.

Av mennene i undersøkelsen er det, kanskje ikke så overraskende, portugiserne som er mest fornøyd med sexlivet sitt. Blant kvinnene er det de nordiske som er mest tilfredse.

Det er imidlertid store forskjeller i deltakelsen i studien i de ulike landene.

I Norge har 68 prosent sagt ja til å delta.

I Portugal sa bare vel en fjerdedel seg villig til å være med på undersøkelsen. Mange trakk seg fra å delta på en spørreundersøkelse etter en første samtale på telefon. Derfor er det en viss usikkerhet med hensyn til dataene fra Portugal.

Ubehagelig å tenke på

Det har vært lite forskning på eldre og sex tidligere.

Bente Træen, professor i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo, har ledet den europeiske studien.

Hun forklarer fraværet av forskning på dette området på denne måten:

– Forskere er som andre folk. Vi er opptatt av å tenke på seksualitet som noe for de unge og pene. Det at eldre har sex, er på en måte en ubehagelig tanke, sa Træen til forskning.no i 2018.

Fischer mener også at man tradisjonelt har tenkt på sex som noe som ikke angår eldre.

– Verdier som er i samfunnet, har en tendens til å «smitte over» til forskningen, mener hun.

Mindre sex med alderen

Både interessen for sex og aktivitet går ned når folk blir eldre.

– Selv om det er en nedgang i hyppighet, er det ikke nødvendigvis en nedgang i kvalitet, sier Fischer.

– Det finnes en del studier som viser at selv om sexlysten går ned og du har problemer med funksjonen, så er du ikke så bekymret for dette når du blir eldre. Du verdsetter i større grad andre aspekter ved samlivet.

Dette har ikke de norske forskerne undersøkt spesielt.

– Men vi vet fra tidligere forskning at sex endrer seg i uttrykk og form når folk blir eldre. Man får ofte en utvidet forståelse av hva som er seksuell aktivitet.

Kosing og klemming blir viktigere

De fleste blir mer opptatt av emosjonell og seksuell nærhet med alderen. Samleiet blir mindre vesentlig, forteller Fischer.

– Kyssing, kosing, klemming og berøring ser ut til å bli mer sentralt når folk blir eldre. Å oppleve tilstrekkelig følelsesmessig nærmet i parforhold er svært sentralt for å ha et velfungerende seksualliv som eldre.

Forskerne vet ikke om det er sånn at god helse fører til mer sex eller om mye sex fører til god helse. Men mange studier viser at dette henger sammen, forteller Fischer.

På topp i onani

Bente Træen har tidligere sagt til forskning.no at hun er overrasket over seksualvanene til eldre etter å ha studert dette nærmere.

– Når jeg sier at jeg er overrasket, handler det ikke om at jeg sammenlikner med tidligere studier. Dem finnes det ikke mange av. Det handler mer om hvilke myter vi har eldre og sex i samfunnet, sier hun.

Hun er overrasket over hvor mange som er seksuelt aktive. Over 90 prosent av norske menn mellom 60 og 75 år er seksuelt aktive. Det samme gjelder nærmere 75 prosent av kvinnene.

– Mange onanerer og har ganske ofte samleier. Og ikke minst overrasket er jeg over at de eldre gjennomgående er såpass fornøyde med seksualiteten sin, ifølge Træen.

Norske menn og kvinner ligger på topp når det gjelder onani.

65 prosent av mennene og 40 prosent av kvinnene sier at de har tilfredsstilt seg selv den siste måneden.

Svært få portugisiske menn og kvinner sier at de har onanert.

Referanse:

Nantje Fischer, Healthy sexual aging: Sexual activity and satisfaction in older partnered heterosexual adults from four European countries, phd Universitetet i Oslo, 2020

Powered by Labrador CMS