Homofil, trofast og fornøyd

Homofile parforhold er like stabile og minst like lykkelige som de heterofile, viser to nye studier. Og lesbiske kvinner er flinkest til å løse konflikter.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det finnes mange myter og fordommer om mennesker med homoseksuell legning. En stereotypi er at homofile parforhold er mindre stabile og lykkelige enn heterofile forhold.

Men det er feil, i følge to studier som nettopp er publisert.

Tvert i mot viser det seg at to mennesker av samme kjønn på mange områder har et bedre samliv enn menn og kvinner, i følge studiene som nylig er publisert i tidsskriftet Developmental Psychology.

Hjertefrekvens

I den ene undersøkelsen ville forskerne finne ut hvor godt partene i et homofilt samliv kommuniser.

30 par med homoseksuelle menn og 30 lesbiske par ble sammenlignet med 90 gifte og ugifte heterofile par. Alle forholdene var godt etablerte.

I tillegg inviterte forskerne også heterofile, nyetablerte par med i undersøkelsen.

Deltakerne måtte svare på en rekke detaljerte spørsmål, som skulle avsløre hvordan samlivet fungerte i det daglige, og hvordan de taklet konflikter.

I kontrollerte omgivelser måtte parene også løse konkrete oppgaver som stilte krav til godt samarbeid, mens forskerne registerte deltakernes oppførsel og hjertefrekvens.

Svært like

Da resultatene ble analysert, viste de svært små forskjeller mellom de homofile og heteroseksuelle parene.

Forskerne fant for eksempel omtrent den samme graden av positiv oppfatning av den andre partneren, og de etablerte homo- og heteroseksuelle parene var omtrent like flinke til å løse konflikter som oppstod.

Dårligst til å kommunisere og løse konflikter var de nyetablerte, heterofile parene, i følge studien ved University of Illinois i USA

Lesbiske flinkest

- Resultatene tilbakeviser oppfatningen om at homoseksuelle partnere er atypiske, mer umodne eller mindre hensynsfulle mot hverandre, kommenterer PhD. Glenn I. Roisman, som ledet undersøkelsen.

Tvert i mot viste oppgavene der parene måtte samarbeide, at lesbisk par er flinkere til å samarbeide og opptrer mer harmonisk enn både homofile menn og heterofile, skriver forskerne.

Formaliserte forhold

I den andre studien var hensikten å finne ut hva formalisering av et forhold betyr for homofile par.

Drøyt to hundre homofile par som hadde inngått formelt partnerskap ble fulgt i tre år. Parene bestod både av homofile menn og lesbiske kvinner.

Også knapt hundre homoseksuelle par som ikke hadde inngått partnerskap, og drøyt femti gifte heteroseksuelle par ble fulgt i den samme perioden.

Parene hadde sammenlignbar alder og demografisk bakgrunn.

Støtte fra omgivelsene

En rekke faktorer som kan si noe om kvaliteten i et forhold ble kartlagt.

Deltakerne måtte blant annet svare på spørsmål om hvor ofte de hadde kontakt med øvrig familie, om sitt eget syn på parforholdet, om seksualvaner og om hvordan de følte at omgivelsene påvirket forholdet.

De homofile parene måtte i tillegg fortelle om graden av åpenhet om egen seksuell legning, både i forhold til familie, venner og arbeidskolleger.

Lykkelige homofile

Studien avslørte at de homofile parene, enten de hadde inngått partnerskap eller ikke, jevnt over var mer fornøyde enn de gifte, heteroseksuelle parene.

De homoseksuelle deltakerne rapporterte blant annet om færre konflikter og større hengivenhet overfor partneren enn de gifte parene.

Forskerne tror dette kan skyldes at samfunnets normer ofte jobber “mot” homoseksuelle parforhold. De som likevel holder sammen, er nødt til å bygge et sterkt fundament seg i mellom.

Motsatt har samfunnet gjerne en forventning om at gifte, heterofile par “skal” holde sammen nærmest uansett, noe som kan føre til at par som ikke har det bra, likevel ikke bryter opp.

Stabile partnerskap

Mellom de formaliserte og ikke-formaliserte homofile parene fant forskerne ingen store forskjeller, i hvert fall så lenge forholdet bestod.

- Det kan tyde på at partnerskapet i første rekke ble inngått på grunn av symbolverdien, og ikke fordi disse parene var mer dedikerte overfor hverandre enn de ikke-formaliserte parene, konkluderer forskerne ved universitetene i Washington, Vermont og San Diego i USA.

Men i løpet av de tre årene studien varte, viste det seg at de formaliserte parene likevel var mer stabile enn de ikke-formaliserte.

En overvekt av de ikke-formaliserte forholdene ble brutt i løpet av forskningsperioden.

- Formalisering av et forhold gir en form for beskyttelse. Denne beskyttelseseffekten synes å ha betydning også for de homofile parene, kommenterer forskerne i USA.

De ønsker nå å forske videre på effektene av å formalisere et homofilt samliv.

Referanse:

Studie 1: Adult Romantic Relationships as Contexts of Human Development: A Multimethod Comparison of Same-Sex Couples with Opposite-Sex Dating, Engaged, and Married Dyads, Glenn I. Roisman, Eric Clausell, Ashley Holland, Keren Fortuna & Chryle Elieff, University of Illinois at Urbana-Champaign; Developmental Psychology, Vol. 44, No. 1.

Studie 2: Three-Year Follow-Up of Same-Sex Couples Who Had Civil Unions in Vermont, Same-Sex Couples Not in Civil Unions, and Heterosexual Married Couples, Kimberly F. Balsam & Theodore P. Beauchaine, University of Washington; Esther D. Rothblum, San Diego State University; Sondra E. Solomon, University of Vermont; Developmental Psychology, Vol. 44, No. 1.

Powered by Labrador CMS