– Voldtekt handler også om sex

At voldtekt bare dreier seg om makt og ikke om sex, er en overforenkling, som i verste fall gjør ting vanskeligere for ofre for seksualisert vold. Det hevder Linda Alcoff, filosof og nyslått æresdoktor ved Universitetet i Oslo.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Feminister har ofte holdt fast ved at voldtekt er vold og ikke sex.

– Men trekker vi voldtekt helt ut av kategorien “sex”, skaper vi nye problemer, ikke minst for ofrene.

Dette hevdet filsofen Linda Alcoff, til vanlig professor ved Hunter College i New York, da hun holdt sin æresdoktorforelesning i forbindelse med 200-årsjubileet til Universitetet i Oslo.

– Tanken om at voldtekt og sex er to absolutte motsetninger, stemmer ikke nødvendigvis overens med ofrenes forståelse av egne erfaringer, som ofte er mer komplekse og ambivalente og ikke minst forandrer seg over tid.

– Vi risikerer at ofre som føler at deres opplevelser ikke passer i en streng definisjon, ikke tør å stå fram. For å kunne forstå og bekjempe seksualisert vold, må vi anerkjenne at den er like kompleks som annen menneskelig aktivitet, sier Alcoff.

Hva er voldtekt?

Linda Alcoff. (Foto: Kristin Engh Førde)

Voldtekt og seksualisert vold er vanligvis tema for samfunnsvitenskapelig forskning, sosiologi, antropologi og psykologi. Alcoff mener at også filsofien kan gi verdifulle bidrag.

– Diskusjoner om språket og begrepenes innhold er av avgjørende betyning. Vi lever i en tid med stor usikkerhet rundt hva som er og ikke er seksualisert vold.

– Vi vet at det er et enormt problem, men hvordan skal vi definere det? Hvor åpent samtykke skal vi kreve for å kalle noe frivillig? Hvor alvorlig skal vi ta såkalte undertrykte minner om overgrep? Hvordan skal vi tenke om barns og unges seksualitet?

- Foranderlig definisjon på voldtekt

Seksualisert vold er et av de mest foranderlige begrepene i vår tid, sier Alcoff, og viser til hvor mye definisjonene varierer, både mellom kulturer og i tid.

– To kulturers definisjon av voldtekt kan være så forskjellige at de rett og slett ikke henviser til samme type hendelse. I Canada defineres voldtekt som sex uten erklært samtykke. Andre steder regnes det ikke som voldtekt med mindre man kan bevise at tvang er blitt brukt.

– Også mellom generasjoner er det stor variasjon. Det som for yngre kvinner er et klart overgrep, kan for eldre kvinner i samme familie forstås som “bare en sånn ting som kan skje når man er født som kvinne”.

– Vi kan ikke ta sikte på å få spikret begrepene en gang for alle, legger Alcoff til.

Hun mener veien å gå er såkalte strategiske intervensjoner, som anerkjenner at også feministiske begreper er produkter av den historiske konteksten de oppsto i. I sin kommende bok tar Alcoff særlig for seg begrepene “offer”, “samtykke” og “ære”.

Språket former erfaringer

– Språket er en del av praksisen. Det er språket som gir mening til seksualisert vold, gir folk ideer om hva de kan gjøre, ord for hva de har opplevd. Språket spiller også en sentral rolle i rasjonalisering, rettferdiggjøring, trivialisering og tildekking av seksualisert vold.

Ny æresdoktor ved UiO

Linda Alcoff ble utnevnt til ny æresdoktor ved Universitetet i Oslo i forbindelse med universitetets 200-årsjubileum i september 2011.

Alcoff er filosof og professor ved Hunters College i New York.

Les mer om Alcoff på hennes hjemmeside

Noen mener at feministisk språk bidrar til å gjøre problemet seksualisert vold større, forteller Alcoff.

I USA er det et nokså utbredt standpunkt at offerorienterte medier har hatt en forvrengende effekt på seksuelle erfaringer, ved for eksempel å framkalle falske minner om overgrep.

Andre er bekymret for at insistering på å utvide voldtektsbegrepet vil gjøre at kvinner i ettertid opplever seg voldtatt, selv om de i øyeblikket ikke erfarte det sånn.

– Hvem har ikke opplevd at forståelsen av egne erfaringer – på alle mulige områder – endrer seg over tid? At nye begreper gjør at man oppfatter noe på nye måter?

– Alle minner er en praksis som dannes i samarbeid med andre. Dette er ikke et problem i seg selv. Vi må være interessert i denne sammenhengen mellom språket og hvordan erfaringer defineres, framfor å legge lokk på den, sier Alcoff.

Hva er sannhet?

Spørsmålet om sannhet står sentralt i alle diskusjoner om seksualisert vold. Hva skjedde egentlig? Hvem snakker sant - offer eller påstått overgriper?

Alcoff advarer mot å overforenkle spørsmålet om sannhet.

– Feminister må erkjenne at de deltar i en kamp om hvordan voldtekt skal forstås, og ikke tro at det finnes en stabil realitet om voldtekt på den ene siden, mens offentlig debatt og rettssystem kjemper om språket på den andre siden, sier Alcoff.

Powered by Labrador CMS