Belastningen av koronapandemien på manges sexliv ser ut til å ha vært mindre enn fordelene ved mindre stress og mer fleksibel hverdag.

Slik ble sexlivet påvirket av pandemien

Tok hjemmekontor kvelertak på sexlysten? Eller fyrte isolasjonen opp følelsene for kjæresten? Nå har flere tusen europeere fortalt om samlivet under koronapandemien.

Våren 2020 ble mange land mer eller mindre nedstengt, og vi måtte om mulig jobbe fra hjemmekontor. Dressen ble byttet ut med joggedress.

Mange par måtte dermed forholde seg til hverandres vaner og uvaner hele døgnet, i uker og måneder i strekk. Ville det føre til et rush av skilsmisser?

Nå har forskere samlet inn kunnskap om hvordan den første fasen av koronapandemien påvirket sex-livet.

Spådde skilsmisse-boom, men det slo ikke til

Mange samlivseksperter spådde skilsmisse-boom etter koronapandemien, blant annet på nrk.no. De trodde at mer påtvunget tid sammen, ville føre til slitasje for mange par.

Men så langt ser det ikke ut til å slå ut på skilsmissetallene.

Ifølge SSB var det ingen økning i separasjoner under pandemien i 2020.

Også i 2021 fortsatte nedgangen i både separasjoner og skilsmisser, viser SSB. I 2021 var det 460 færre skilsmisser og over tusen færre separasjoner enn året før.

Utfordrende å holde ved like

Seksuell interesse endrer seg med alderen, ifølge en studie av Bente Træen på Universitetet i Oslo.

Å holde interessen ved like kan også være utfordrende i langvarige forhold.

Krisesituasjoner kan føre til frykt, usikkerhet og sårbarhet, mer stress og ubehag, som igjen kan gå ut over sexlysten.

Men seksuell interesse for partneren er viktig for å ha et godt parforhold over tid.

Spurte par i åtte land

Professor Charlotta Löfgren ved Malmø Universitet i Sverige har undersøkt hva som skjer med parforhold under ytre, store kriser.

Hun samarbeidet med forskere fra andre europeiske land om å spørre folk i parforhold om hvordan pandemien hadde påvirket forholdet deres.

De som deltok i studien, måtte bo sammen med partneren sin.

Forskerne stilte spørsmål om nærhet, intimitet, seksuell interesse for partneren og hvor fornøyd de var med sexlivet.

4.800 personer fra åtte land svarte.

De fleste var upåvirket

Forskerne hadde forventet at mange hadde kjent på endringer i den seksuelle interessen for partneren.

Men faktisk svarte 53 prosent av deltakerne at lysten på sex ikke ble forandret under pandemien.

Hele 28 prosent svarte at de hadde fått mer seksuell interesse for partneren.

Om lag 19 prosent oppga at de hadde fått mindre lyst på kjæresten, samboeren eller ektefellen enn før.

Gode forhold ble bedre

De som var fornøyd med forholdet før pandemien, og opplevde følelsesmessig nærhet til partneren, fortsatte å ha det bra.

– Mange fikk det til og med bedre på grunn av sosial isolasjon, sier Charlotta Löfgren til forskning.se.

Mange fortalte at hjemmekontor skapte mindre stress og mer fleksibilitet i hverdagen.

– Dette kan igjen få positive effekter både for familielivet og sexlivet, sier forskeren.

Men de som allerede hadde utfordringer i forholdet, fikk det enda vanskeligere.

Overraskende likt mellom land

Noen land har hatt mer sosial nedstenging enn andre. Forskerne trodde det ville gjenspeile seg i svarene.

Deltakerne i studien bodde i Frankrike, Kroatia, Nederland, Portugal, Sverige, Tsjekkia, Tyrkia og Tyskland.

Men forskerne fant ingen store forskjeller mellom land.

Det eneste unntaket var nederlenderne. De skilte seg ut ved at flere hadde fått økt sex-interesse for partneren enn deltakerne i andre land.

Kvinner og menn

Forskerne fant til noen kjønnsforskjeller i svarene.

Kvinner svarte oftere enn menn at de hadde mindre lyst på partneren sin. De svarte også sjeldnere enn menn at de hadde stabil seksuell interesse for partneren gjennom pandemien.

Blant de som opplevde at sexlivet hadde tatt seg opp i pandemien, var det derimot ingen kjønnsforskjeller.

- Resultatene gir et øyeblikksbilde av hvordan deltakerne i studien opplevde intimitet og seksualitet i sine forhold under denne eksterne samfunnskrisen, skriver Löfgren i en e-post til forskning.no.

Hun har også analysert deltakernes egne beskrivelser av sexlivet sitt. Denne studien er ennå ikke publisert. Löfgren vil fortsette å forske på pandemiens konsekvenser for seksualitet og intimitet blant par i tiden fremover.

Slik ble studien gjennomført

I alt deltok drøyt 4.800 deltakere fra åtte land. Deltakerne var over 18 år og levde i et parforhold. I snitt levde tre prosent av deltakerne i homofile forhold. Svarene kom inn gjennom et spørreskjema på nettet mellom mai og juli i 2020.

Deltakerne var 38,5 år i snitt. De hadde i snitt bodd sammen med samboeren i drøyt ti år.
73 prosent av de som svarte, var kvinner.

Referanse:
A. Stulhofer mf: Perceived Changes in Sexual Interest and Distress About Discrepant Sexual Interest During the First Phase of COVID-19 Pandemic: A Multi-Country Assessment in Cohabiting Partnered Individuals. Archives of Sexual Behavior, 17. januar 2022.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS