Kan stress i kjølvannet av en skilsmisse gjøre oss mer mottagelige for sykdom? (Illustrasjonsfoto: Filimonov / Shutterstock / NTB scanpix)
Kan stress i kjølvannet av en skilsmisse gjøre oss mer mottagelige for sykdom? (Illustrasjonsfoto: Filimonov / Shutterstock / NTB scanpix)

Skilsmissebarn ble lettere forkjølet

Men bare da foreldrene ikke var på talefot.

Det er slett ikke nytt at en skilsmisse kan være tøft for de involverte.

En norsk undersøkelse fra 2006 viste at barn av skilte foreldre har flere psykiske plager enn andre, ifølge Universitetet i Stavanger.

Tidligere studier har også vist at skilsmissebarna og kan få dårligere fysisk helse senere i livet. Undersøkelser har for eksempel pekt mot at de har større risiko for å få slag og infeksjoner.

Men vi mangler kunnskap om hvordan forhold i familien faktisk kan forandre kroppen, skriver Michael Murphy og kollegaene hans i en artikkel i tidsskriftet PNAS.

Det har de forsøkt å gjøre noe med.

Smittet folk med forkjølelse

Murphy og co huket inn 201 friske frivillige til et forsøk. Før de satte i gang hadde forskerne kartlagt både livsstilen og familiebakgrunnen til deltagerne, som var i alderen 18 til 55 år.

109 av deltagerne hadde foreldre som fortsatt var sammen. 41 hadde foreldre som var skilte, men som fortsatt snakket med hverandre etter skilsmissen. Foreldrene til de siste 51 var imidlertid skilt og ikke på talefot.

Så var det klart for action.

Hele gjengen med deltagere ble innkvartert på et hotell, der de fikk nesedråper med et bestemt forkjølelsesvirus. Og så måtte de bli på hotellet de neste fem dagene, mens forskerne stadig sjekket for tegn til forkjølelse.

Hensikten var å finne ut om de med skilte foreldre lettere ble syke av viruset, og om noen av målingene eventuelt kunne hinte om årsaken.

Mye høyere risiko

Resultatene viste at skilsmissebarn med foreldre som ikke snakket sammen, hadde tre ganger så høy risiko for å få forkjølelsessymptomer, skriver Murphy og co.

Denne uheldige effekten var imidlertid helt borte hos de som hadde foreldre som fortsatt snakket sammen etter skilsmissen. De hadde like stor risiko for symptomer som de med gifte foreldre.

Dette kan så klart ha mange årsaker. Kanskje var det andre forskjeller mellom gruppene, ut over foreldrenes forhold?

Forskerne hadde samlet inn masse informasjon om deltagerne, for eksempel om utdanning, økonomi og vekt, og om de hadde noen immunitet for forkjølelsesviruset de hadde fått.

Men etter statistiske beregninger så det ikke ut til at slike faktorer kunne forklare hvorfor den ene gruppa var mer sårbare overfor viruset.

Forskerne tror imidlertid at deltagernes immunforsvar kan ha en finger med i spillet.

Dårlig regulert immunforsvar

Det viste seg nemlig at deltagerne i alle gruppene hadde like stor risiko for å bli smittet av viruset. Men ikke alle smittede får symptomer på forkjølelse.

Det er fordi immunforsvaret ikke reagerer like sterkt hos alle. Og det er nettopp immunforsvaret som lager forkjølelsessymptomer som tett nese og åpen snørrkran.

Målingene viste at deltagerne med skilte foreldre som ikke var på talefot, hadde en dårligere regulert immunreaksjon.

Det er ikke sikkert at det var familieforfoldene som var årsaken til dette. Men resultatene kan stemme overens med tidligere forskning, som peker mot at stress i barndommen kan gi et overivrig immunforsvar som lettere lager betennelser, mener forskerne.

Det er sannsynlig at skilsmisser hvor foreldrene kutter all kontakt, kan være enda bitrere enn andre, skriver de. Og kanskje disse foreldrene i større grad forsøker å sette barna opp mot den andre parten.

Dette kan føre til ekstra stort stress for barna som kommer imellom.

Referanse:

M. L. M. Murphy, S. Cohen, D. Janicki-Deverts & W. J. Doyle, Offspring of parents who were separated and not speaking to one another have reduced resistance to the common cold as adults, PNAS, juni 2017. Sammendrag

Powered by Labrador CMS