Babyen sliter på norske parforhold

Foreldre bør få samlivskurs både før og etter fødsel, mener norsk psykolog. Hans forskning viser at mange norske småbarnsforeldre sliter i forholdet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: Colourbox)

Undersøkelsene:

I studien av hvordan forholdet oppleves etter fødselen, brukte Mortensen over 70 000 svar svar den Folkehelseinstituttets norske mor og barn-undersøkelse.

I studien av hvordan par krangler, og hvordan dette påvirker samlivet etter fødsel, ble 1190 fulgt opp fra seks til 18 måneder etter barnets ankomst.

I studien av hvilke foreldre som melder seg på samlivskurset Godt samliv, og hvilke resultater det ga i samlivet, besvarte 398 par spørreskjemaer seks månedere og 18 månedere etter fødsel.

121 av disse parene var på Godt samliv-kurs i mellomtiden.

Det å bli foreldre er en av de store overgangene i livet, og en enorm omstilling, sier psykolog og familieterapeut Øystein Mortensen, som denne uka forsvarer sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen.

Han har undersøkt om norske par opplever at samlivet får seg en knekk i samlivet etter at de får sitt første barn. Det gjør de, ifølge studien som er basert på svar fra den norske mor og barn-undersøkelsen.

I 2005 bestemte Bondevik 2-regjeringen at staten skulle sørge for at nybakte foreldre fikk tilbud om kurset Godt samliv. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet fikk ansvaret.

På kurset skulle par få hjelp med å håndtere sin nye situasjonen, med en liten baby som krevde sin plass midt i parforholdet. Hensikten var å forhindre samlivsbrudd.

Mortensens forskning viser imidlertid at par som deltok på Godt samliv-kurset ikke opplevde noen positiv utvikling i forholdet i ettertid.

Kan ha forhindret forverring

- Jeg er litt forsiktig med å konkludere. Ideelt sett bør man i en slik studie har et tilfeldig utvalg mennesker som ikke går på kurs, og et tilfeldig utvalg mennesker som går på kurs.

- Vår studie viste at parene som meldte seg på samlivskurset var litt mer misfornøyde med forholdet sitt enn de som lot være. Det betyr at gruppene var litt ulike i utgangspunktet, og derfor ikke helt kan sammenlignes.

En stor andel av deltakere på Godt samliv-kurset har oppgitt at de er fornøyde men studien til Mortensen viser effekten likevel uteble, da parene bevarte spørsmål om forholdet sitt 18 månedere etter fødselen.

Likevel kan kurset ha hatt en positiv effekt, selv om det ikke kommer fram i studien. Kanskje hadde gått enda dårligere med parene dersom de ikke hadde gått på kurs, påpeker Mortensen overfor forskning.no.

- Lurt med tilbud om samlivskurs

I 2008 opphevet Stoltenberg-regjeringen øremerkingen av midlene til Godt samliv-kurset, og pengene ble i stedet overført til kommunene selv. I dag er det ikke systematisk slik at nybakte foreldre får tilbudet. Det bør det være, men kanskje i en litt annen form, mener Mortensen.

(Foto: Jan Kåre Wilhelmsen, Universitetet i Bergen)


- Kursene bør helt klart utvikles videre. Det er derfor vi forsker på det, for å finne ut hva slags utforming de bør ha, om alle burde få tilbudet, eller om bare de som sliter burde få det.

Resultater fra studiene til den norske psykologen tyder på at dårlige trekk ved samlivet ofte utvikler seg allerede før barnet kommer. Derfor vil det være lurt å tilby en del av kurset på et tidligere tidspunkt enn det som gjøres nå, som er når babyen er mellom fire og ni måneder, mener han.

- Jeg mener at det burde være en kursdel også før babyen kommer, fordi de skal fungere som et preventivt tiltak. Etter fødselen kan dårlige mønstre i forholdet allerede ha rukket å sette seg, sier han.

Det finnes ikke noe slikt systematisk og gratis tilbud om samlivskurs før fødselen i dag. Noen kommuner og sykehus holder derimot slike kurs, som på Ullevål universitetssykehus i Oslo. Der er avgiften er 650 kroner for et kurs på tre timer.

Babysjokket

Mye tyder på at vordende foreldre ikke klarer å forberede seg på hvordan det vil bli å få en baby i huset. Jo høyere forventningene er, jo større negativ innvirkning har den lilles ankomst på forholdet, ifølge de nye funnene.

- Mine resultater tyder på at parene blir litt mer fornøyde med samlivet i løpet av svangerskapet, og så kommer knekken når barnet blir født, sier Mortensen.

Fra før viser flere internasjonale studier viser at par opplever å bli mindre fornøyde med parforholdet etter de har fått barn, men mange av disse studiene er fra USA.

Hvordan et par krangler kan være avgjørende for om forholdet forvitrer eller ikke. (Foto: Colourbox)

Mortensen og kollegaene fant at to tredeler av norske nybakte foreldre følte det på samme måte, til tross for at det er langt bedre tilrettelagt for å få barn i Norge enn i USA.

De fant også at hvor mye penger og utdanning et par har, ikke har noen spesiell innvirkning på om samlivet går på dunken eller ikke når babyen kommer.

Bremser selvrealiseringsprosjektet?

At overgangen fra barnløs til forelder kan være tøff er ikke et helt nytt fenomen. Allerede i 1957 publiserte en amerikansk forsker en studie som tydet på nettopp dette.

Men nyere studier tyder på at problemet har økt. Mortensen tror at sjokket mange par opplever når de får sitt første barn kan henge sammen med at de fram til fødselen, som skjer senere enn det gjorde i tidligere tider, har hatt en stor grad av frihet til å gjøre akkurat som de ønsker.

- For oss i Vesten gjør den økende individualistiske tankegangen at vi ser livet som et stort selvrealiseringsprosjekt, der kravet til suksess stadig øker.

Når babyen kommer innskrenkes friheten – man er ikke lenger selv førsteprioritet.

Lurt å krangle bedre

- Å få barn krever en enorm tilpasning og det øker grunnene til å krangle. Når vi finner at par både i Norge og USA opplever de samme problemene i samlivet etterpå, til tross for ganske ulike forutsetninger i de to landene, skjønner vi at det handler om intern dynamikk mellom de to.

Den tredje studie i doktoravhandlingen til Mortensen viser at måten et par krangler på kan bety vel så mye for samlivet etter en barnefødsel, som hvor ofte de fyrer løs mot hverandre.

Par som klarer seg best når de får barn holder seg ofte unna de negative og destruktive kranglene, forteller han. Ett av tre par opplever ikke at forholdet blir dårligere av å bli foreldre. Noen opplever til og med at de kommer nærmere hverandre.

- De kommer ikke med beskyldninger og nedsettende personkarakteristikker av den andre, og de starter konflikter på en mykere måte. Hvordan du starter en konflikt har mye å si for hvordan den ender, sier Mortensen.

Han vil råde nybakte foreldre til å ta vare på hverandre og nærheten i forholdet, og å huske på at dette også er til barnets beste.

- Det har både helsemessige fordeler, er bra for psykologisk utvikling, tilknytning og språkutvikling. Sett av tid til parforholdet, få barnevakt og behold kontakten i forholdet, sier psykologen.

Referanse:

Øystein Mortensen disputerer torsdag 7. november 2013 for ph.d- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «The transistion to parenthood – couple relationships put to the test».

Powered by Labrador CMS