Det er stor forskjell på eldre sin økonomi i vestlige land. I gjennomsnitt er eldre fattigere enn resten av befolkningen. I Norge er det omvendt. Åse Michaelsen (Frp) er Norges første eldreminister. (Foto: Berit Roald/NTB scanpix)

Norge har få fattige eldre

Blant alderspensjonister i Norge er andelen fattige halvparten av hva den er i befolkningen ellers. 

Knapt noe land i verden har så liten andel fattige pensjonister som Norge.

Om lag 8,1 prosent av alle i Norge bor i en husholdning som ifølge OECD kan anses som fattig. Det vil si at den disponible inntekten er mindre enn halvparten av medianinntekten, altså den midterste inntekten i befolkningen.

Blant alle alderspensjonister i Norge er det kun 4,3 prosent som kan regnes som fattige, ut fra den samme definisjonen.

Blant unge pensjonister (66-75 år) er det så få som 2,2 prosent som er fattige.

I vårt naboland Sverige er andelen fattige alderspensjonister over dobbelt så høy som i Norge, og høyere enn i befolkningen ellers.

Egen eldreminister

Norge fikk for få dager siden sin aller første eldreminister i Åse Michaelsen fra Fremskrittspartiet. Frp har i mange år etterlyst en egen statsrådpost for eldresaker.

– Jeg er usikker på om landet trenger det, men jeg tror Frp trenger det. Jeg tror at de med en egen ministerpost ser at de kan profilere seg sterkere på det området, sier Adresseavisens politiske redaktør Tone Sofie Aglen i en kommentar til NRK.

Norge har i dag 950 000 alderspensjonister. Generalsekretær i Pensjonistforbundet, Harald Olimb Norman, peker overfor NRK på det viktige at eldreorganisasjonen nå har fått sin egen talsperson i regjeringen.

Mange fattige eldre i noen land

Eldres økonomi varierer svært mye i landene som er medlemmer i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

I land som Australia, Estland, Korea og Mexico lever mer enn hver fjerde eldre i en husholdning som ut fra OECD sin definisjon, kan anses som fattig.

I land som Hellas og Spania er andelen fattige eldre særlig lav, sammenlignet med befolkningen totalt.

I Danmark, Tsjekkia, Slovakia og Nederland er andelen fattige eldre i befolkningen enda litt lavere enn i Norge.

Flere fattige kvinner

I mange land det klart flere fattige kvinner enn menn blant eldre. Slik er det også i Norge.

Bare 1,9 prosent av pensjonerte menn i Norge kan kalles fattige. Blant pensjonerte kvinner er 6,3 prosent fattige.

Forskjellen har delvis sammenheng med at kvinner lever lengre enn menn, og en klar forskjell mellom «unge eldre» (66-75) hvor bare 2,2 prosent er fattige og «eldre eldre» (over 76 år) hvor 7,3 prosent er fattige.

Relativ fattigdom

Denne OECD-statistikken er basert på det som kalles relativ fattigdom. Det vil si at man er fattig, sammenlignet med andre innbyggere i samme land.

I denne sammenligningen er altså terskelen for å bli regnet som fattig satt til en disponibel inntekt lik 50 prosent av medianinntekten (den midterste inntekten) i landet.

Referanse:

OECD: «Pensions at a Glance 2017: OECD and G20 Indicators. Old-age income poverty», 2017. Artikkelen

Powered by Labrador CMS