En mann plukker med seg en utgave av London Evening Standard. David Cameron går av etter nederlaget i folkeavstemningen i går, der et flertall stemte for at Storbritannia skal ut av EU. Dette kan føre til at også økonomien går nedover, mener norsk økonomiforsker. (Foto: AFP/NTB/Scanpix)

Slik kan Brexit svekke Storbritannias økonomi

Mye tyder på at britenes farvel til EU vil svekke landets økonomi. Handel uten tollbarrierer er mest lønnsomt, viser forskning.

Storbritannias utmelding av EU vil ta lang tid, og krever langvarige forhandlinger. Eksportinntektene vil synke hvis adgangen til det europeiske markedet blir svekket.

Hvilke effekter det får for landets økonomi å stå utenfor, avhenger av hvilken avtale landet får til med EU om blant annet nye tollsatser.

– Men Storbritannia vil neppe klare å skrape sammen en bedre avtale utenfor enn den de har i dag som fullverdig medlem, sier førsteamanuensis Andreas Moxnes ved Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo til forskning.no.

Dyrere eksport og import

En vesentlig del av Storbritannias handel foregår nå med EU-land.

– Storbritannia eksporterer mye til EU-land, og i den grad markedsadgangen blir svekket, vil det svekke landets bruttonasjonalprodukt, forklarer Moxnes.

- Storbritannias eksportinntekter vil synke hvis landets markedsadgang til EU blir svekket, sier Andreas Moxnes ved Økonomisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Han tviler på om britene klarer å skrape sammen like gode betingelser som idag. (Foto: UiO)

Det er fordi varene blir dyrere å selge hvis EU innfører toll på landets varer. Og etterspørselen vil da gå ned.

Importvarer fra EU-land vil også bli dyrere hvis Storbritannia som svar innfører toll på disse varene. Det kan igjen svekke landets interne konkurranse. 

Lav toll gir høy BNP

Det er godt forankret i økonomisk forskning at markedsadgang lønner seg for alle land.

– Lave tollbarrierer fører til mer handel, som igjen fører til høyere bruttonasjonalprodukt, sier Moxnes.

Grønland og Algerie har tidligere gått ut av unionen, men Moxnes kjenner ikke til forskning på hvordan det har gått med disse landene etterpå. Grønland gikk ut i 1985 og Algerie i 1962.

Canada fikk enorm vekst

Men det har vært forsket mye på lignende handelsunioner.

En av dem er CAFTA – handelsavtalen mellom Canada og USA.

– Den fikk store positive effekter, spesielt for Canada. Landets eksportinntekter føk til værs, forteller Moxnes.

Også importen økte, som igjen førte til mer konkurranse innenlands i Canada. Det førte til billigere varer.

En fordel at de har pundet

Uansett hvilken avtale Storbritannia kommer frem til med EU, kan det være en trøst at de aldri gikk inn i eurosamarbeidet.

– En rekke studier har vært gjort på felles valuta. Både hva som skjer etter at land veksler til felles valuta, og eventuelt bryter valutasamarbeidet og går tilbake til egen valuta, sier Moxnes.

Felles valuta fremmer handel, men det har klare negative kostnader om man går tilbake til egen valuta.

– Dette problemet vil jo ikke Storbritannia få, siden de har tviholdt på pundet. Hvis Brexit hadde omfattet også utgang av eurosamarbeidet, ville de negative følgene blitt enda større, spesielt for en så stor økonomi som Storbritannia, sier Moxnes.

Blir neppe kvitt arbeidsinnvandrere

Mange briter har stemt for Brexit fordi de synes Storbritannia oversvømmes av arbeidsinnvandrere fra andre EU-land.

– Vil de kunne få til en avtale med EU der de slipper fri flyt av arbeidskraft?

– Det kan bli vanskelig. Britene som jobber i Tyskland og andre land i EU, vil neppe hjem med det første, sier forskeren.  

Det er to millioner briter som nå jobber i andre EU-land, og de tryglet sine landsmenn hjemme om å stemme for at landet skulle bli i EU. Vel vitende om at de kanskje blir sendt hjem dersom det skulle bli flertall for utmelding.

– Hvis Storbritannia skal holde sine grenser stengt mot EU-borgere som vil dit og jobbe, kan de ikke forvente at briter får arbeidstillatelse i EU, forklarer Moxnes.

De må derfor få til en avtale der briter får lov å arbeide, mot at EU-borgere også får slippe inn i Storbritannia, om enn kanskje ikke så fritt som i dag.

Kan påvirke Norge

Storbritannia er en veldig viktig handelspartner for Norge.

– Hvorvidt norsk økonomi vil påvirkes, er for tidlig å si. Men det kan hende at vi ikke får like god tilgang til å eksportere varer til våre venner i vest like billig som i dag, sier han. 

I denne kronikken mener Nei til EU at det er flere muligheter utenfor EU.

Referanser:

Daniel Trefler: Canada-US Free Trade Agreement (CAFTA). Sammendrag. The American Economic Review, Volume 94, nr 4.1. September 2004, pp. 870-895(26).

Reuven Glicka mf: Does a currency union affect trade? The time-series evidence. Sammendrag. European Economic Review. Volume 46, Issue 6, June 2002. doi:10.1016/S0014-2921(01)00202-1

Powered by Labrador CMS