Vil ikke ha tepper i skoler og barnehager

Helsedirektoratet setter ned foten for teppetrend i skoler og barnehager. Teppeprodusent mener myndighetene ikke har undersøkt godt nok.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Bransjen og helsemyndighetene er uenige om helsefarene knyttet til teppegulv.(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

En gammel diskusjon om helsefarene knyttet til teppegulv er i ferd med å våkne til igjen, etter at den stilnet på 1990-tallet.

Bakgrunnen er at enkelte firmaer har markedsført tepper inn mot skoler og barnehager.

I et brev som nå er sendt ut til alle kommuner og fylkeskommuner, forteller Helsedirektoratet at flere har reagert på dette.

- Fra kommuneleger og miljørettet helsevern i flere kommuner har vi mottatt bekymringsmeldinger i forbindelse med at teppegulv på nytt synes å vinne innpass i skoler og barnehager, skriver direktoratet.

Flere kommuner skal ha fått tilbud om en form for teppegulv som etter påstandene er  allergivennlige. Noen skoler og barnehager skal ha lagt slike tepper.

En av kommunelegene som har vært bekymret, er Harald Torske i Klæbu.

- Teppegulv er ikke ønskelig i areal med mye barn og ungdom. Det kan gi inneklimaplager, særlig for de med astma og allergi, sier han.

- Det har ikke blitt lagt tepper i skoler og barnehager på lang tid, men nå har dette blusset opp igjen. Ingen har oversikt over hvor mange som har lagt tepper, for her er det kommunale godkjenningsordninger som gjelder, sier Torske.

Lite ny forskning

På oppdrag fra Helsedirektoratet har en arbeidsgruppe ved Folkehelseinstituttet (FHI) gjort en vurdering av om dette medfører noen helsemessige betenkeligheter.

Konklusjonen er at skoler og barnehager bør velge andre typer gulv enn teppe, med mindre det er snakk om spesielle behov.

Arbeidsgruppa har funnet lite ny og uavhengig dokumentasjon eller fagfellevurderte vitenskapelige artikler om temaet.

Dermed kan de ikke se at det er dokumentert  nyvinninger som fjerner helseproblemene knyttet til teppegulv.

- Vi tenker først og fremst på de som har astma- og allergiplager. I hjemmet kan man selv bestemme om man vil ha tepper eller ikke. I skoler og barnehager har man ikke noe valg, sier seniorforsker Rune Becher ved FHI.

Gammel diskusjon

Rundt 1990 gikk det en større diskusjon om helserisiko knyttet til teppegulv. FHI gjorde en vurdering den gangen også.

Konklusjonen fra 1991 var at teppegulv burde brukes med forsiktighet der brukere kan astma og luftveisallergi, eller der det var tvil om grundige renholdsrutiner kunne gjennomføres over tid.

På bakgrunn av dette frarådet Helsedirektoratet bruk av alle former for teppegulv i barnehager og skoler både i 1991 og 1996. Nå opprettholder direktoratet dette rådet i sitt brev.

Folkehelseinstituttet etterlyser samtidig mer forskning på området.

- Vi har funnet veldig lite ny informasjon. Dette med teppegulv var aktuelt for 15-20 år siden. Da var forskere spesielt opptatt av at teppene kunne gi fra seg avgasser i form av organiske forbindelser knyttet til helserisiko, sier Becher.

Avgasser og skitt

Tepper demper kanskje støy og kan ha pedagogiske fordeler, men de veier ikke opp for den helsemessige risikoen, mener myndighetene. (Foto: iStockphoto)

- Etter disse studiene har jeg funnet lite som går på sykdomsforekomst, sier han.

- Det virker som det er gjort mye undersøkelser av hva som samler seg opp i tepper, men mindre på hva det egentlig betyr for de som oppholder seg der, sier Becher.

Det er altså to forskjellige problemer som har skapt bekymringen for helserisiko ved teppegulv:

For det første har undersøkelser påvist skadelige avgasser fra tepper, spesielt når de er nye.

For det andre kan teppene bli reservoar for skitt og allergener som kan virvles opp når man går på dem, i tillegg til at det er veldig vanskelig å fjerne all smuss fra et teppe.

Rette fibre

I den nye vurderingen fra FHI nevnes ett teppelignende produkt spesielt, nemlig Forbo Flotex fra Forbo Flooring AS.

Dette er et gulvbelegg som har fibre av nylon utformet slik at de er rette og ikke danner en løkke eller vridning som på mer tradisjonelle tekstiltepper.

Ifølge selskapet selv skal dette gjøre at teppet samler mindre smuss, og at det er lettere å holde rent.

Morten Aarhus er administrerende direktør i Forbo Flooring AS. Han sier at Flotex-teppet har en helt annen oppbygning enn de tradisjonelle teppene.

- Støvsuger du det, får du med absolutt all smuss. Her er det ikke noe som kan sette seg og bli liggende nede i teppet om man har et daglig renhold, sier han.

- Vi er veldig siker på at dette er helt trygt, sier Aarhus.

Han forteller at selskapet anbefaler Flotex til skoler og barnehager, men har ikke opplysninger om hvor mange som har kjøpt teppet så langt.

Han informerer om at IT Fornebu har lagt rundt 30 000 kvadratmeter med teppet, og at handelshøyskolen BI har lagt rundt 7000 kvadratmeter.

- Ikke dokumentert

I reklamebrosjyren for dette teppet beskrives det som “et gulvbelegg som både ser og kjennes ut som et teppe, men som ikke har noen av ulempene som er forbundet med et tekstilgulv”.

Arbeidsgruppa ved FHI kan ikke se at dette er dokumentert.

- Dette er påstander fra produsenten. Det kan hende det stemmer, men vet vi hva slags innvirkning bruken av dette teppegulvet har i skoler og barnehager? spør Becher ved FHI.

Han understreker at det er krevende og omfattende å gjøre undersøkelser som kan dokumentere dette.

- Jeg tviler ikke på at de har undersøkt hvor mye de greier å fjerne av skitt fra teppet. Det er mange som har sett på hva som finnes i tepper av skitt eller allergener. Det er få som relaterer dette til sykdom eller fravær av sykdom.

- Kunnskapen du trenger for å gi mer eksakte råd på dette området er ikke lett å generere, sier Becher.

Godkjenning fra britisk allergiforening

Aarhus viser til en undersøkelse utført i år 2000 av The British Allergy Foundation. De har gitt sitt godkjenningsstempel til flere av gulvbeleggene fra Forbo, blant annet det teppelignende Flotex.

Dette er et stempel som skal formidle at eksponeringen for allergener kan bli redusert, men ikke at alle symptomer på allergi vil bli borte.

I den bakenforliggende undersøkelsen ble Flotex testet og sammenlignet med et vanlig og kommersielt tilgjengelig teppe.

Slik ser Flotex-fibrene ut på nært hold. (Foto: Forbo Flooring AS)

Resultatene viste at 68 prosent av støvet ble fjernet fra Flotex etter 3 minutter med støvsuging, sammenlignet med 55 prosent av støvet i det andre teppet.

Astma- og allergiforbundet (NAAF) i Norge er på sin side veldig negative til bruk av tepper i skolebygninger og barnehager, og har laget et nytt faktablad om temaet.

- Dagens moderne skolearkitektur favoriserer stor takhøyde, glassvegger og åpne løsninger - i baseskoler. Disse løsningene fører til store utfordringer i det akustiske miljøet. For å sikre seg, velger noen arkitekter å legge teppegulv for å dempe lyd og støy, skriver NAAF.

I motsetning til usikkerheten som preger vurderingen fra Folkehelseinstituttet, er NAAF mer kategoriske i sine uttalelser.

- I den senere tid er det fremsatt udokumenterte påstander fra teppebransjen om at nye tepper ikke lenger er en kilde til forurensning og dårlig inneklima. Det er feil, skriver forbundet videre.

- Mer helselager i bygg med tepper

- Vi vurderer dette på en litt annen måte enn The British Allergy Foundation, sier fagsjef Britt Ann Høiskar i NAAF.

- Det vi ser på er dokumentasjon i forhold til tepper og helseplager. Og det som er dokumentert, er at folk har mer helseplager i bygg med tepper, sier hun.

- Vi forholder oss til det som er publisert i vitenskapelige tidsskrifter i dag. Forbo eller andre firma som leverer såkalte allergivennlige tepper har ikke kommet med slik dokumentasjon.

- Kommer det forskning som viser at helseplager reduseres med disse teppene, så skal vi selvfølgelig se på det. Bransjen har så mye penger, så de kunne godt finansiert en slik studie om de virkelig har tro på produktet sitt, sier Høiskar.

Hun mener det som trengs er såkalte intervensjonsstudier, hvor folk som har tepper får teppene fjernet, eller omvendt, og forskerne undersøker helse før og etter.

- Virker seriøst

Rune Becher (Foto: FHI)

På tross av det han ser som manglende dokumentasjon på at Flotex er et allergivennlig teppe, understreker Becher ved FHI at han syns Forbo virker som et seriøst firma.

- De har helt klare retningslinjer for hvordan teppet skal rengjøres, og vår tanke er ikke å slakte dette produktet. Men vi mener man skal være forsiktig med å innføre et nytt produkt. Vi vet ikke nok om det til å si at det er mye bedre enn alt annet, sier han.

Han poengterer også at rengjøringen slik den er beskrevet av selskapet selv er ganske omfattende, og at det er viktig å ha gjennomførbare renholdsrutiner i skoler og barnehager.

- Med kommunenes trange budsjetter er det tross alt kanskje lettere å renholde et glatt gulv, sier Becher.

Riktig renhold for Flotex-teppet innebærer blant annet bruk av støvsuger med børster som roterer fremover, i tillegg til rengjøringsrutiner med vann.

En gjennomgang av vitenskapelig litteratur gjort av Jan Vilhelm Bakke, spesialist i arbeidsmedisin og overlege i Arbeidstilsynet, konkluderte i 2008 med at det ikke er mulig å holde teppegolv like rene som harde belegg og gulv.

- Selv om det er lett å få tepper til å se rene ut, har det vist seg svært vanskelig – for ikke å si umulig – å fjerne all tilført forurensning, skrev han i fagbladet Allergi i praksis.

Tok ikke kontakt

Morten Aarhus, administrerende direktør i Forbo Flooring AS. (Foto: Privat)

Aarhus ved Forbo undrer seg over at FHI ikke tok kontakt med dem i forbindelse med den nye vurderingen.

- De burde kanskje gjort litt nærmere undersøkelser, og ikke bare nøye seg med å si at dette ikke er avklart på et helt generelt grunnlag. Da henger det i løse luften, og de overlater det til publikum å avgjøre, sier han.

- Vi inviterer FHI til å komme til oss for å få en demonstrasjon. De burde kommet til oss før de gikk ut til markedet for å si at dette er noe de ikke kan anbefale. Jeg syns ikke det er riktig at man fraråder noe man ikke vet hva er, sier Aarhus.

Becher ved FHI sier på sin side at arbeidsgruppa gjorde sin vurdering ut fra det som var tilgjengelig av informasjon.

- I og med at vi er så lite bastante, og prøver å gi råd om varsomhet, følte vi at det var innenfor rammen av det som var forsvarlig. Vi pleier ikke å ta kontakt med produsenter på den måten, vi benytter oss av kunnskapen som er offentliggjort, sier han.

I vurderingen fra FHI blir det også vektlagt at det ikke foreligger nok forskning på området.

- Selv om det helsemessige utfallet av teppebruk ikke er entydig avklart, mener vi likevel at det bør utvises varsomhet ved bruk av teppegulv eller andre typer nye gulvbelegg i skoler og barnehager, skriver arbeidsgruppa.

Varsler sterkere markedsføring

Aarhus ved Forbo tror at støv og smuss som virvles opp fra glatte gulv kan være et like stort problem som det som virvles opp fra et teppe.

- Teppet har tross alt den egenskapen at det fanger støvet inntil rengjøringen. Støv på parkett, vinyl eller linoleum flytter lettere på seg i rommet. Det støvet som måtte finnes på det glatte gulvet virvles opp så fort noen går forbi, sier Aarhus.

Han forteller at firmaet ikke kommer til å endre sin markedsføring etter vurderingen fra FHI.

- Dette viser bare at vi ikke har klart å nå fram til dem med informasjon om at det faktisk finnes noe på markedet som vi tør å anbefale inn mot barnehager og skoler.

- Vi har ikke gått inn og bearbeidet disse institusjonene, men det gjør vi gjerne. Så markedsføringen vil nok bli enda sterkere etter dette i forhold til å fortelle hvor bra det er, sier Aarhus.

Han sier at teppesalget foreløpig står for en liten del av firmaets virksomhet, men han tror samtidig at det kommer til å bli betydningsfullt i årene som kommer.

- Det er mye upløyd mark her. Dette er fortsatt et ukjent produkt hos mange, sier Aarhus.

Avgasser

I tillegg til det som eventuelt samler seg og kan virvles opp av smuss og allergener i teppet, er FHI fremdeles bekymret for problematikken rundt avgasser.

Kjemiske komponenter i tepper og andre gulvbelegg kan komme ut i innelufta i form av avgasser, særlig når teppene eller beleggene er nye.

- Teppegulv kan avgi flyktige organiske forbindelser som kan lukte og muligens virke irriterende på slimhinnene hos følsomme individer. Dette var viktig for konklusjonen i 1991, skriver FHI.

Becher understreker at Flotex-teppet inneholder PVC og plastmyknere, og dermed kan være en kilde til ftalater i innemiljøer.

Flere studier de senere årene har knyttet ftalater i innemiljøene til økt forekomst av astma- og allergiplager hos barn.

Becker viser blant annet til en studie fra Sverige som så på sammenhengen mellom allergisymptomer hos barn og ftalater festet på støvkorn i innemiljø.

Har byttet ut plastmykner

Magnus Rönnmark er teknisk sjef i Forbo og mener teppe- og golvbeleggbransjen har endret seg siden den studien ble utført.

- Det fremgår ganske tydelig at eventuelle problemer henger sammen med DEHP og BnzBP. Det er slikt som ble brukt for 10 år siden i gulv, sier han.

- Den plastmykneren vi bruker, DINP, er med i en del av undersøkelsen, men gir svake om noen effekter. Derfor er det ikke med i fortsettelsen av undersøkelsen, og nevnes ikke i konklusjonen og sammendraget, sier Rönnmark.

- Vi kan altså trekke fram denne studien og si at den viser at vårt valg at plastmykner er bra, sier han.

Becher ved FHI anerkjenner at DINP har kommet i bruk som erstatningsplastmykner og er rapportert å være mindre potent enn andre ftalater.

- Men det er vel litt raskt å avfeie denne som uten risiko, sier han.

En nylig studie finner for eksempel at DINP gir negativ effekt på reproduksjon og adferd i dyreforsøk ved eksponering i fosterlivet.

- I tillegg kom det i fjor en artikkel der man i dyreforsøk fant at DINP forsterket den atopiske responsen ved samtidig eksponering for middallergener, forteller Becher.

- Selv om man ikke uten videre kan konkludere med at slike effekter vil opptre hos mennesker, så mener vi det er fornuftig å minimalisere eksponeringen for ftalater generelt, der barn oppholder seg, sier han.

Referanse:

Carl-Gustaf Bornehag, Jan Sundell, Charles J. Weschler, Torben Sigsgaard, Björn Lundgren, Mikael Hasselgren, og Linda Hägerhed-Engman; The Association between Asthma and Allergic Symptoms in Children and Phthalates in House Dust: A Nested Case–Control Study; Environmental Health Perspectives, vol. 112, nr. 14, oktober 2004. Les sammendraget her.

Jan Vilhelm Bakke; Teppegolv og inneklima; Allergi i praksis, nr 2 2008.

Lenker:

Helsedirektoratet: Teppegulv på veg inn i skoler og barnehager igjen?

Folkehelseinstituttet: Vurdering av teppegulv og betydningen for helse

Astma- og allergiforbundet: Bruk av tepper i skolebygninger

Powered by Labrador CMS