Bekkenløsning og tidlig mens

Tidlig første mens er knyttet til en økt risiko for bekkenløsing under graviditeten, ifølge en ny, omfattende studie av norske kvinner.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Bekkenløsning i Norge

15-20 prosent av kvinnene i undersøkelsen var betydelig preget av plagene.

En del flere 15 prosent rapporterte mer moderate smerter i løpet av graviditeten, men Bjelland og kollegaene valgte å fokusere på gruppa som er betydelig preget.

2,5 prosent rapporterte om alvorlig grad av bekkenleddsyndrom.

Prosjektleder for studien er Dr. Med. Malin Eberhard-Gran.

Over 20 prosent av kvinnene som fikk mensen første gang før de var elleve år, rapporterte det forskerne kaller bekkenleddsyndrom, i svangerskapet.

Bekkenleddsyndrom er når kvinnen har smerter på tre steder i bekkenenet; i leddet midt foran og i de to leddene bak i bekkenet (se illustrasjon lenger ned). 

Til sammenligning fikk 12,7 prosent av kvinnene som fikk sin første mens ved etter fylte 14 år slike bekkenplager.

Det viser en studie med data fra nesten 75 000 kvinner i Den norske mor og barn-undersøkelsen. Studien er en del av doktorgradsarbeidet til manuellterapeut Elisabeth Krefting Bjelland ved Folkehelseinstituttet.

Forskerne mener dette gir indikasjon på at smertene ved bekkenløsning kan være hormonelt betinget, og at det beste man kan gjøre er å avlaste og ta hensyn til smertene i hverdagen.

- Hormonelt

- Det at bekkensmertene ofte debuterer tidlig i svangerskapet, tyder også på hormonelle faktorer i årsakskjeden.

- Noen rapporterer om bekkensmerter så tidlig som i uke fire, fem og seks av graviditeten, og noen oppdager at de er gravide på grunn av bekkensmertene. Dette er jo lenge før de begynner å legge på seg nevneverdig, sier Bjelland.

Men hva har menstruasjonsalderen med bekkenløsning å gjøre? Denne studien tyder på at det er her østrogenet kanskje kommer inn i bildet.

- Det få sin første menstruasjon tidlig er en risikofaktor for mange andre sykdommer, som østrogenavhengig kreft. Slike typer er brystkreft og kreft i livmoren, sier Bjelland.

Sårbarhet?

Det er slike krefttyper som man tror er knyttet hormonelle faktorer – blant annet kan den samlede østrogeneksponeringen gjennom livet kan ha betydning for utviklingen av slik kreft.

Det er også studier som tyder på at de som får mensen tidlig kan ha høyere østrogennivåer gjennom livet, og en raskere stigning av østrogennivåer før eggløsningen – østrogenet dominerer med andre ord litt mer hos dem enn blant gjennomsnittlige kvinner.

At den samlede østrogeneksponeringen over tid er en risiko for utvikling av bekkenløsning, har Bjelland og medforfatterne imidlertid ikke så stor tro på.

De fant nemlig at yngre kvinner hadde større risiko for bekkenløsning enn de eldre, og yngre kvinner har naturligvis ikke blitt eksponert for østrogen like lenge som de eldre. Nå holder forskerne mest på en teori om at noen kvinner kan være ekstra sårbare.

- Kanskje handler det om at noen kvinner har høyere østrogennivåer og at de er mer sårbare for de hormonelle endringene som skjer i svangerskapet.

Tidligere studier

En tidligere studie blant kvinner med bekkenløsningsplager antydet at disse hadde fått mensen tidligere enn det man regnet for å være snittet i Norge, mens to studier fant ikke noen sammenheng.

- Men alle disse var små studier, sier Bjelland.

(Foto: (Kilde: Wikimedia Commons))

- Det er få studier på risikofaktorer for bekkenløsning, og materialet fra Den norske mor og barn-studien er det hittil største i verden når det gjelder å undersøke risikofaktorer for bekkenløsning.

Overvekt også viktig

Ifølge Bjelland er det fra før en viss enighet om noen risikofaktorer for bekkenløsning. En faktor kan være at kvinnen tidligere har hatt ryggplager.

- Dessuten kan det å ha en stressende eller fysisk tung jobb være uheldig.

En studie Bjelland og kollegaene gjorde i 2010 med det samme datamaterialet, antydet flere risikofaktorer, blant annet høy Body Mass Index (BMI).

Det å ha høy BMI og i tillegg ha fått mensen tidlig, var faktorene som til sammen ga høyest risiko for bekkenløsning.

- Det å ha født før var en sterk risikofaktor, men vi fant i tillegg at lavt utdanningsnivå og høyt nivå av angst og depresjon økte risikoen, sier Bjelland.

Derimot hadde verken fysisk aktivitetsnivå før svangerskapet eller røyking i svangerskapet betydning for utviklingen av bekkenleddsyndrom.

Ikke spesielt høy forekomst i Norge

Man vet ikke så mye om årsakene til bekkenløsning, selv om det rammer ganske mange.

- 15-20 prosent av kvinnene i Den store mor og barn-undersøkelsen er betydelig plaget. På verdensbasis er det rapporter om forekomster helt fra fire prosent til 75 prosent. Dette kan skyldes varierende eller manglende diagnosekriterier, sier Bjelland.

Hun tror det er en myte at bekkenløsning er et norsk eller nordisk problem.

- I vår studie er ikke forekomsten spesielt høy. Det er ganske mange som rapporterer om smerte over ett av leddene, men de som rapporterer sterke smerter er ikke så mange.

- Jeg tror det kommer an på hvordan du spør kvinner. Kanskje har det også å gjøre med at vi i Norge dessuten har en del rettigheter som gjør at vi har mulighet til å bli sykmeldt i svangerskapet, og at kvinner med bekkenløsning med gangvansker kan få henvisning til fysioterapi.

- Dessuten kan den høye yrkesdeltakelsen hos norske kvinner gjøre at problemet blir mer synlig, sier hun.

Hva er bekkenløsning?

- Vi vet ikke helt hva bekkenløsning egentlig er, men vi vet at hormoner i svangerskapet, som østrogener og relaxin, påvirker bindevevet og kan gjøre det litt løsere og mer vannholdig.

Det er snakk om veldig små forskjeller, som kan medføre at kvinnen blir litt mer bevegelige i leddene.

- Men disse forskjellene er ikke knyttet konkret til smerte, så noen kvinner kan ha mer bevegelighet og ikke vondt, mens andre kan ha vondt uten å ha mer bevegelighet.

- Man kan altså ikke helt si hva som er grunnene, men vi kan kanskje tenke oss at det er den litt økte bevegelsen som gjør kvinnen mer sårbar, og da kanskje spesielt utover i svangerskapet når vektbelastningen øker, sier Bjelland.

Elisabeth K. Bjelland (Foto: Folkehelseinstituttet)

Moderne smerte?

Fysioterapeut Hedda Eik Grape forteller i en tidligere artikkel på forskning.no om sin masteroppgave der hun fant at kvinner syntes det var svært vanskelig å få bekkenplager som hindret dem i jobben trivdes i.

Kvinnene var også redde for redde for å bli oppfattet som sutrete.

Grape peker også på de fysiske faktorene for bekkenløsning, men setter også tilstanden i sammenheng med hverdagen mange kvinner har idag.

Nye funn – kan de bidra til forebygging?

- De som har moderate plager, trenger ikke nødvendigvis gå i behandling i svangerskapet, sier Bjelland.

- At de skal gå i behandling, kan gjøre at de får enda mer de skal gjøre i en hverdag som er travel nok. Derimot er god informasjon og rådgivning viktig. Det er viktig å avlaste og redusere antall gjøremål, sier hun.

Ifølge Bjelland, finnes det ikke mye kunnskap om forebygging eller behandling av alvorlig bekkenløsning under graviteten.

Dette selv om den moderne kvinnen kanskje helst hadde ønsket at de kunne trene det bort, slik at de raskest mulig kunne komme seg tilbake til sin vanlige glitrende form både på jobben og hjemme.

Trening kan til og med gjøre vondt verre for en kvinne som sliter med bekkensmerter i svangerskapet, men bassengtrening en form for trening som mange føler fungerer, ifølge Bjelland.

- Det som hjelper er å føde, sier Bjelland litt spøkefullt.

- Bortsett fra det er man nødt til å finne måter å avlaste seg på. Man må rett og slett ta hensyn til smertene.

Arbeidsplassen

Når kvinner blir gravide er det veldig viktig at ledere tar initiativ til å tilrettelegge arbeidet – det gjelder kanskje spesielt blant de som har stressende eller fysisk tunge jobber, mener Bjelland.

- Jeg tenker på alle kvinnene i omsorgssektoren, de kvinnene som jobber i hjemmene til folk, på sykehjem med tungt stell, eller jobber på sykehus der de går i lange korridorer.

Lærere, førskolelærere og andre som jobber i barnehage har også yrker som krever mye fysisk. Dette er også store kvinneyrkesgrupper vi kan tenke på, mener hun.

- Samtidig er det også problematisk å sitte stille over lang tid, sier hun, og legger til:

- Graviditet er ikke en sykdom, men en tilstand som det bør tas hensyn til, sier hun.

Artikkelen er endret klokka 08:54, mandag 24.oktober.

Kilder: 

E. K. Bjelland, M. Eberhard-Gran, C.S. Nielsen, A Eskild. Age at menarche and pelvic girdle syndrome in pregnancy: a population study of 74 973 womenInternational Journal of Obstetrics and Gynaecology, publisert på nett 6.september 2011. 

E.K. Bjelland, A. Eskild, R. Johansen, M. Eberhard-Gran. Pelvic girdle pain in pregnancy: the impact of parity. American Journal of Obstetrics and Gynecology, august 2010.

Powered by Labrador CMS