- Luftforurensning påvirker fødselsvekt

Gravide som utsettes for høy luftforurensning har økt risiko for å få barn med lav fødselsvekt, men risikoen er mindre i Norge enn i mange andre land.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Luftforurensning kan påvirke fødselsvekten på barnet. (Foto: Colourbox.com)

Dårlig luftkvalitet som følge av biltrafikk, fyring og industriforurensning kan påvirke fosteret i mors liv.

Høyere konsentrasjoner av forurensning gir økt forekomst av barn med lav fødselsvekt.

Det viser omfattende europeisk studie, der også norske data er inkludert.

Risikoen skal imidlertid ikke overdrives, og mange andre land i Europa ligger dårligere an enn Norge.

Små nyfødte

Lav fødselsvekt er i undersøkelsen definert som barn som veier under 2500 gram ved fødsel på termin. Lav fødselsvekt knyttes til økt forekomst av blant annet astma hos barn og nedsatt lungefunksjon hos voksne.

Også andre uheldige helseeffekter er koblet til lav fødselsvekt.

I undersøkelsen veide 1,8 prosent av barna mindre enn 2500 gram etter minst 37 uker.

Kunne vært redusert

- Resultatene våre tyder på at en vesentlig del av tilfeller av lav fødselsvekt ved termin kunne vært unngått i Europa om luftforurensningen i byene hadde vært redusert, spesielt når det gjelder de aller minste partiklene, sier Marie Pedersen ved Centre for Research in Environmental Epidemology (CREAL) i en pressemelding.

CREAL holder til i Barcelona i Spania og har sammen med et sveitsisk forskningssenter koordinert forskere i 12 europeiske land.

Studien tar utgangspunkt i mer enn 70 000 europeiske mødre. Målet har vært å beregne hvilke mengden luftforurensning disse har blitt utsatt for under svangerskapet og hva det har betydd for vekt på det nyfødte barnet.

Mange data

Det går ikke an å måle hva slags nivåer av forurensning så mange personer er utsatt for. Derfor er det brukt en indirekte metode.

Data fra et stort antall målestasjoner i europeiske byer er samlet inn. Disse er matet inn i en modell sammen med mange detaljdata.

Til sammen skal dette både ta hensyn til både hvilken by den gravide bodde i under svangerskapet og hvor i byen hun bodde.

I undersøkelsen fokuseres det på de aller minste forurensningspartiklene. Disse måler under 2,5 mikrometer. Sagt med andre ord går det minst 400 av dem på en millimeter.

Øker

Tallene viser at en økning av mengden av slike partikler per kubikkmeter luft øker hyppigheten av lav fødselsvekt.

Studien tyder på at det kan innebære større påvirkning å være gravid i byer i Ungarn, Italia eller Nederland enn i Norge og Sverige.

Det er ikke kjent hvilke mekanismer i kroppen som gjør at mer forurensning gir lettere barn.

Bør ikke uroe

Oslo er den eneste norske byen som er med i undersøkelsen.

Per Nafstad er forsker ved Folkehelseinstituttet og professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo. Han har deltatt fra norsk side i den europeiske studien, som er publisert i tidsskriftet Lancet.

Nafstad sier at studien ikke gir vordende mødre grunn til å bekymre seg for mye for forurensningsnivået i Norge.

- Nesten alle land i verden har det verre, påpeker han.

Resultatene er likevel et argument for å arbeide for å redusere luftforurensning, ikke minst i raskt industrialiserende land som Kina eller fattigere utviklingsland med mye fyring innendørs.

Referanse:

Marie Pedersen et. al.: ”Ambient air pollution and low birthweight: a European cohort study (ESCAPE),” Lancet, 15. oktober 2013.

Powered by Labrador CMS