Stabil sprøyterekruttering

Verken forebygging, behandling eller andre tiltak har bidratt til en reduksjon i rekrutteringen av sprøytenarkomane etter 2003.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– For første gang har vi beregnet total rekruttering til sprøytebruk i Norge, sier SIRUS-forsker Ellen J. Amundsen. (Foto: SIRUS/Nye bilder)

Den totale rekrutteringen til sprøytebruk – både nye og tilbakefall – har holdt seg på rundt 3000 personer per år siden 2003. Totalt er det cirka 10 000 sprøytebrukere i Norge.

– For første gang har vi beregnet summen av nye personer i Norge som rekrutteres til sprøytebruk og personer som faller tilbake til sprøytebruk etter minst ett års pause, sier SIRUS-forsker Ellen J. Amundsen.

– Det er ønskelig å kunne skille mellom nye brukere og tilbakefall. Men i dag finnes det ikke data og beregningsmetoder som gjør dette mulig, sier Amundsen, som har utviklet metoden og foretatt beregningen.

Ingen nedgang siden 2003

(Foto: SIRUS/Nye bilder)

Den totale rekrutteringen av sprøytebrukere på landsbasis steg jevnt fra midten av 1980-tallet til 2001, før den falt fram til 2003, og så flatet ut.

– Det ser altså ikke ut til at forebygging, behandling eller andre tiltak har bidratt til en ytterligere reduksjon i rekruttering til sprøytebruk etter 2003, sier Amundsen.

Utviklingstrekkene i rekruttering er de samme som for omfang av sprøytebruk. Når mange rekrutteres, stiger omfanget. Når få rekrutteres, faller omfanget.

– Men slike trekk vil også være avhengig av opphør av og tilbakefall til sprøytebruk, sier Amundsen.

Beregningsmetode

Inntak av narkotiske stoffer ved bruk av sprøyter foregår i stor grad i det skjulte, og det er ikke lett å gi gode og presise tall for omfang av og rekruttering til gruppen av sprøytebrukere.

Omfang av sprøytebruk i Norge beregnes ut fra tall for overdoser og dødelighet av overdoser blant sprøytebrukere. Totalt var det mellom 8800 og 12 500 sprøytebrukere i Norge i 2009. Men til nå har det ikke eksistert tall for rekruttering.

Ellen J. Amundsen. (Foto: SIRUS/Nye bilder)

Til beregningen av total rekruttering – nye og tilbakefall – benyttes endring i omfang over tid og anslag på opphør av sprøytebruk. Totalt var det mellom 1900 og 4400 personer i 2008.

Bruken kan opphøre ved at sprøytebrukerne selv slutter, gjennom behandling, under fengselsopphold eller ved dødsfall.

Referanse:

Amundsen m.fl.: A method to estimate total entry to hard drug use. The case of intravenous drug use in Norway, European Addiction Research. 2011, 17 (3): 129-135, doi: 10.1159/000324341.

Powered by Labrador CMS