Bruker snus for å slutte å røyke

Snus ser ut til å ha betydning for å få norske røykere til å slutte å røyke, viser en studie basert på syv datasett med over 10 000 røykere fra 2003 til 2008.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Kun en av fire norske snusbrukere har begynt med snus uten først å ha røykt sigaretter. (Foto: SIRUS/Nye bilder)

Andel forhenværende røykere er langt høyere blant personer som bruker eller har brukt snus enn blant personer uten brukserfaring med snus.

Blant kombinasjonsbrukere av snus og sigaretter oppgir over halvparten at motivet med deres snusbruk er å slutte å røyke. Blant personer som bruker snus utgjør forhenværende røykere det største segmentet.

Kun én av fire norske snusbrukere har begynt med snus uten først å ha røykt sigaretter.

– Resultatene indikerer at snus spiller en rolle ved røykeavvenning i Norge, til tross for at metoden ikke anbefales av norske helsemyndigheter, sier forskningsleder Karl Erik Lund ved SIRUS.

– Våre funn er i tråd med tidligere svenske studier som også har vist at snusbruk er assosiert med røykeslutt, sier Lund som står bak studien sammen med Janne Scheffels og Ann McNeill.

Over 10 000 røykere

Forskerne har analysert syv datasett med til sammen 10 441 tidligere eller aktive røykere i Norge, samlet inn i perioden 2003–2008. I analysen ble blant annet sluttrater for røyking sammenlignet hos personer med ulik erfaring med bruk av snus.

Sammenlignet med røykere uten brukserfaring med snus var slutteraten for røyking signifikant høyere blant daglig snusbrukere i seks av syv datasett, signifikant høyere blant forhenværende snusbrukere i to av fem datasett og signifikant lavere blant av og til-snusere i seks av syv datasett.

55 prosent av kombinasjonsbrukere som brukte snus daglig oppga total røykestopp som motiv for sitt snusbruk. Forhenværende røykere utgjorde det største segmentet i gruppen daglige snusbrukere i seks av syv datasett.

I et datasett begrenset til aldersgruppen 16–20 år utgjorde aldri-røykere det største segmentet av snusbrukere.

Følger for folkehelsen

Bruk av snus kan føre til en rekke alvorlige og mindre alvorlige helseskader, men systematiske kunnskapsoppsummeringer og registerbaserte prospektive undersøkelser har konkludert med at snus er langt mindre farlig enn røyking.

– Dersom snus kommer i stedet for – og i mindre grad i tillegg til – sigarettrøyking, vil dette ha positive konsekvenser i et folkehelseperspektiv, sier Lund.

Den største økningen i snusbruk de siste årene har imidlertid forekommet blant ungdom.

Blant unge blir ikke snus tatt i bruk som sluttemetode i samme grad som hos eldre etablerte røykere. Nærmere halvparten av de unge snusbrukerne har ikke røykt tidligere. 

Referanse:

Lund, Scheffels, McNeill: The association between use of snus and quit rates for smoking, Addiction 2010, Foreløpig kun publisert online: DOI: 10.1111/j.1360-0443.2010.03122.x.

Powered by Labrador CMS