For lange hjerteslag øker dødsrisiko

Hvis hjertet bruker for lang tid mellom hver gang kamrene trekker seg sammen og slapper av, øker dødsrisikoen. Men sannsynligvis bare hvis du er mann.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjon: iStockphoto)

Menn med for langt QT-intervall har en forhøyet generell dødsrisiko, ifølge ny norsk studie. 

QT-tid måles ved en vanlig hjerteundersøkelse, og er den tiden det tar fra hjertekamrene trekker seg sammen til avslapsningsfasen er avsluttet.

Sannsynligheten for å dø av alle typer årsaker stiger når denne tiden går opp, men overraskende nok påvirkes ikke risikoen for å dø av hjerteinfarkt.

Det rapporterer forskere fra Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø (UiT).

Noen risikerer alvorlig flimmer

Professor Maja-Lisa Løchen ved Institutt for samfunnsmedisin på UiT har ledet arbeidet, mens turnuslege Haakon Lindekleiv er førsteforfatter på den nye studien.

- Fra tidligere vet vi at for lang QT-tid kan være farlig hos personer med en sjelden, arvelig sykdom.

- De få promillene i befolkningen (0,03 prosent) som har arvelig forlenget QT-tid, risikerer alvorlig hjerteflimmer og plutselig død, sier Løchen til forskning.no.

Vet lite om risiko hos folk generelt

Hos andre kjenner man til mindre om hjerterisikoen. Noen studier antyder økt infarktfare, andre ikke - som i tilfellet med den nye norske studien.

Det er for tidlig å si sikkert hvor farlig forlenget QT-intervall er for folk flest.

- Egentlig har ganske mange denne tilstanden, uten at vi har kunnet si så mye om hva den innebærer. Det tas heller ikke noen rutinemessig EKG av hele befolkningen. Derfor er dette en risikofaktor vi forsker på, legger Løchen til.

Samlet sett har 5 prosent av den norske befolkningen forlenget QT-intervall, og 9 prosent ligger i grenseland, ifølge studien.

Maja-Lisa Løchen. (Foto: Jørn Mikael Hagen, uit.no)

- Ingen kliniske konsekvenser ennå

QT-tid og koblingen til hjerte-/karsykdom er kontroversiell, påpeker de norske forskerne. Med sine resultater bidrar de nå til at sammenhengen svekkes.

Selv om den nye studien rapporterer en høyere generell dødsrisiko hos menn med for lang QT-tid, må det forskes mer før slike funn kan få konsekvenser for hvordan pasienter skal undersøkes og behandles. 

- Funnet vårt får ingen kliniske konsekvenser ennå. Dette er enn så lenge et forskningsfelt, og vi skal ikke skremme folk unødig.

- Men vi viser at tilstanden har konsekvenser for folks helse, og vil blant annet undersøke hvorfor det er en kjønnsforskjell med hensyn til dødsrisiko etter 20 år, sier Løchen.

Omfattende data

Det nye arbeidet er nylig publisert i Journal of Cardiovascular Electrophysiology, og datagrunnlaget for studien er omfattende.

(Illustrasjonsbilde: www.colourbox.no)

Studien er en del av Tromsøundersøkelsen  og omfatter elektronisk EKG fra 1986. Den har en oppfølgingstid på 20 år med tanke på å undersøke dødelighet og hjerteinfarkt.

Nærmere bestemt er det snakk om 15 558 EKG-målinger på kvinner og menn mellom 20 og 60 år.

På 1980-tallet var det ikke vanlig å ta elektronisk EKG, og det var helt uvanlig å lagre dataene. Men ved hjelp av et lokalt datafirma fikk Løchen tatt vare på resultatene.

- Behandles ikke nødvendigvis

Hvis en person kommer til legen og mener at hjertet er urolig, kan fastlegen gjøre en undersøkelse, og eventuelt henvise videre til spesialist.

- Legen vil se på målingene om intervallet er for langt, og vurdere hvert enkelt tilfelle individuelt, uten at noen spesiell behandling nødvendigvis vil igangsettes.

- Vi trenger rett og slett å vite mer om QT-intervallets betydning for helsen, sier Løchen.

Referanse:

QT Interval and the Risk of Myocardial Infarction and All-Cause Death: A Cohort Study. Haakon Lindekleiv, Tom Wilsgaard, Peter W. Macfarlane, Maja-Lisa Løchen, Article first published online: 17 APR 2012. DOI: 10.1111/j.1540-8167.2012.02308.x Sammendrag her.

Powered by Labrador CMS