Samboere like god psykisk helse

Norske samboere har stort sett like god psykisk helse som gifte. Det står i kontrast til amerikansk forskning som viser at samboere er mer deprimerte.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

- Når samboerskap blir mer utbredt i en befolkning, er et mye som tyder på at psykiske forskjeller mellom gifte og samboende delvis viskes ut, sier Anne Reneflot.

Hun er forsker ved Divisjon for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet.

Sammen med kollega Svenn-Erik Mamelund står hun bak en ny studie basert på Levekårsundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå.

Datagrunnlaget er spørreundersøkelser blant rundt 4000 nordmenn.

Flere indikatorer

Forskerne har sett på et bredt spekter av indikatorer på psykisk helse, inkludert symptomer på angst og depresjon, tidligere historie med depresjoner, alkoholproblemer, vold, bruk av psykofarmaka, og bruk av illegale rusmidler.

Selv om det generelle inntrykket er liten forskjell mellom de to gruppene, viser dataene at samboere i større grad enn gifte sliter med alkoholavhengighet.

- Forskjellen i alkoholproblemer er relativ stor. Andelen samboere med alkoholproblemer er to til tre ganger så høy som blant gifte. Det er betydelig, sier Reneflot.

Blant de gifte oppgir 3 prosent at de har problemer med alkohol. Blant samboere som aldri har vært gift er tallet 6,5 prosent. Blant samboere med et tidligere ekteskap bak seg, sier 9 prosent at de har problemer med alkohol.

Samboere med barn sliter mer med alkohol enn gifte med barn.

- Urovekkende

Forskjellen var fortsatt signifikant etter at tallene ble kontrollert for bakgrunnsvariabler som alder, kjønn, utdanning, sosial støtte, mestring og så videre.

- Samboerskap kan være så mye forskjellig. Det kan være samliv mellom helt unge mennesker, som ikke er så veldig forpliktende enda. Eller det kan være helt ekteskapslignende samliv, sier Reneflot.

- Man tenker gjerne at samboere med barn tilhører den ganske stabile gruppa, og er ganske like gifte par med barn. Derfor er det urovekkende at det likevel er forskjeller mellom disse to gruppene, sier hun.

Få studier i Norden

I Norge er samboerskap veldig vanlig. Ett av fire samliv er samboerskap. De fleste unge velger først samboerskap, før de eventuelt gifter seg.

Annenhver førstefødsel i parforhold skjer i samboerskap.

Samboerskap er også svært vanlig blant skilte.

Det er snakk om en samlivsform som er vanlig på tvers av sosiale lag, og som er sosialt akseptert. Til forskjell fra de fleste andre land, er samlivsformen her juridisk sett mer likestilt med ekteskap.

Studier fra andre land har generelt vist at samboere har dårligere psykisk helse enn gifte.

Ulikt fra land til land

- Forskningen som er gjort på dette tidligere, er hovedsakelig amerikansk. Amerikanerne har vært veldig opptatt av dette med nye familietyper og sammenhengen med helse, forklarer Reneflot.

- Funnene har vært at samboere oftere rapporterer om å være deprimerte enn de gifte, de forteller om mer problemer med alkohol, og mer partnervold, sier hun.

Med nye, norske data ville forskerne se om de fant tilsvarende resultater her.

- Samboerskap er ikke det samme på tvers av land. Mens det er utbredt på tvers av sosiale lag i Norge, er det mer utbredt blant folk i lavere sosiale lag i land som Storbritannia og USA.

Dermed er det knyttet til mennesker med sosiale problemer i større grad i disse landene.

Anne Reneflot. (Foto: Privat)

I tillegg til forskjellen knyttet til alkohol, finner de norske forskerne også en annen ulikhet.

Den gjelder gruppen samboere som har vært gift tidligere, sammenlignet med gruppen gifte.

- Skilsmisse en belastning

Samboere som har vært gift tidligere, rapporterer oftere at de en eller annen gang tidligere har opplevd en alvorlig depresjon.

På det tidspunktet undersøkelsen ble gjennomført, var det likevel ingen forskjell mellom samboere og gifte på dette området.

- En skilsmisse er en belastning, så derfor er det viktig å sorte gruppene inn i ulike samlivserfaringer, sier Reneflot.

Den norske undersøkelsen finner heller ingen forskjeller når det gjelder antallet som har vært utsatt for psykisk eller fysisk vold det siste året, eller andelen som har brukt narkotika og psykofarmaka.

To typer forklaringer

Forklaringene på de små forskjellene kan deles inn i to kategorier.

For det første kan det dreie seg om systematiske forskjeller. For eksempel kan det hende at de med økt risiko for de aktuelle problemene i mindre grad gifter seg.

- Da er det ikke samlivsformen i seg selv som spiller inn, men typen mennesker som velger en bestemt samlivsform, forklarer Reneflot.

For det andre kan det dreie seg om forskjeller mellom de to samlivstypene. For eksempel kan det tenkes at gifte i større grad opplever forventninger om en passende livsstil.

- Ekteskapet er en gammel institusjon. Gifte møter kanskje flere forventninger, og blir kanskje utsatt for mer sosial kontroll, sier hun.

Ta vare på hverandre

Fra andre undersøkelser vet man at en partner er viktig i forhold til helseadferd på den måten at det påvirker folk til å leve sunnere, drikke mindre og spise riktigere. Det er godt kjent at gifte har bedre psykisk helse enn de som er single.

- Sosial kontroll kan kanskje være et negativt ladet begrep, men det handler også om å ta vare på hverandre. Det kan være sterkere i ekteskap enn i samboerskap, sier Reneflot.

Hun understreker likevel at samboere er en veldig variert gruppe. Dessuten kan ikke de norske forskerne gjøre noe annet enn å spekulere rundt årsakene til de forskjellene de har funnet.

- I første rekke har vi sett på sammenhengen mellom samlivsform og psykisk helse. Med vårt datamateriale kan vi ikke si noe om årsakene, forklarer hun.

En annen undersøkelse fra 2009 viste at norske og svenske samboere med planer om å gifte seg er like fornøyde med samlivet sitt som de som allerede er gift.

Den samme undersøkelsen viser at åtte av ti samboere føler seg mer enn moderat forpliktet til forholdet de lever i. Den tilsvarende andelen for gifte var ni av ti.

70 prosent av de gifte i denne undersøkelsen svarte at de var meget fornøyde med samlivet sitt, sammenlignet med 63 prosent av samboerne.

Referanser:

Reneflot, A., Mamelund, S.-E. (2011): The association between marital status and psychological well-being in Norway, European Sociological Review 2011; doi: 10.1093/esr/jcq069.

Wiik, K.Aa., Bernhardt, E. og Noack. T. (2009): A study of commitment and relationship quality in Sweden and Norway, Journal of Marriage and Family, 71, 465-477.

Lenker:

Folkehelseinstituttet: Samboere har stort sett like god psykisk helse som gifte

Statistisk sentralbyrå: Samlivskvalitet blant samboere og gifte

Powered by Labrador CMS