Et stort flertall i Kina bekrefter at de har fått et bedre liv og nyter godt av landets enorme økonomiske framgang. Men mange er bekymret for negative sider ved utviklingen. Colourbox

Kineserne er mest bekymret for korrupsjon

Korrupsjon og forurensning bekymrer kinesere mest. På tredjeplass følger økte forskjeller mellom rike og fattige.

Kinas økonomiske stagnasjon opptar en hel verden. Men i Kina selv er det andre utfordringer som bekymrer mer.

Kinesere flest er i høy grad klar over landets økonomiske framgang de siste tiårene, viser en studie gjort av det amerikanske forskningsinstituttet Pew.

Nesten tre av fire kinesere karakteriserer nå sin egen økonomiske situasjon som god. Et klart flertallet sier at de har det bedre økonomisk i dag enn for fem år siden. Nesten alle kinesere mener de selv er bedre stilt enn hva foreldrene deres var.

Forurensning og økonomisk ulikhet

Likevel er dagens kinesere ikke blinde for at landet står overfor en rekke utfordringer.

Helt på topp i en rangeringen av problemer kommer korrupsjonen blant offentlig ansatte.

Hele 84 prosent av alle kinesere svarer i denne undersøkelsen at korrupsjon er et stort problem. Samtidig sier et flertall at de har tillit til at landets leder, president Xi Jinping, kan gjøre noe med dette problemet.

Forurensning av luft og vann er også et «svært stort» eller «stort» problem mener 75 prosent av kineserne som er spurt i denne ansikt-til-ansikt-undersøkelsen.

En like stor andel, 75 prosent, ser på den økte ulikheten mellom rike og fattige i Kina som et stort problem for landet.

Korrupsjon blant offentlig ansatte er det problemet som opptar flest kinesere. Juks med medisiner bekymrer også mange. (Foto: Colourbox)

Mange kinesere ser altså at landets fantastiske økonomiske utvikling også har hatt negative effekter.

Juks med medisiner

I undersøkelsen svarte 71 prosent at de er alvorlig bekymret for at maten de kjøper ikke er trygg å spise. Dette er en tredobling i forhold da det samme spørsmålet ble stilt i 2008.

Nesten like mange voksne kinesere – 70 prosent – er bekymret over at noen har jukset med medisiner de eller andre kan komme til å behøve.

Trussel mot tradisjonell kultur

I undersøkelsen svarer også et flertall at de setter pris på det mer moderne livet de nå lever.

Samtidig gir et flertall av de spurte uttrykk for bekymring over at det tradisjonelle livet folk har levd i Kina er i ferd med å bli borte, og at det derfor er nødvendig å beskyttes landet mot utenlandsk innflytelse.

En voksende andel kinesere ser på forbrukssamfunnet og økt kommersialisering som en trussel mot egen kultur.

Blir det bedre?

Når de 3649 deltagerne i undersøkelsen ble spurt om Kinas problemer blir bedre eller verre i framtiden, så er korrupsjonsproblemene det flest ser lyst på.

Mattryggheten har 43 prosent håp om bedres, mens 27 prosent tror at problemet med utrygg mat bare vil bli verre.

Kineserne er begrenset optimistiske om forurensingen av luft og vann. Her er det omtrent like mange som tror det vil bli verre, som det er personer som tror det vil bli bedre.

Også det økte gapet mellom rike og fattige er et problem mange mener det er vanskelig å få gjort noe med. Bare litt flere spurte tror dette blir bedre, enn det er personer som tror det blir verre.

Kilde:

«Corruption, Pollution, Inequality Are Top Concerns in China», Pew Research Center, september 2015. 

Powered by Labrador CMS