Det er best å holde seg nær mobilen dersom du vil unngå engstelse og manglende konsentrasjon, foreslår forskere. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Engstelige uten smarttelefon

Vi er blitt så avhengige av mobiltelefonen at vi kan få separasjonsangst om vi må legge den vekk.

Blodtrykket økte, hjertet slo hyppigere og folk meldte at de ble engstelige.

Alt skyldtes at smarttelefonen var utenfor rekkevidde.

En amerikansk studie undersøkte hva som skjedde med iPhone-brukere da de måtte legge bort mobilen og samtidig utføre en oppgave.

Stresset da telefonen ringte

Ikke bare ble de tydelig stresset. De gjorde det også dårligere på oppgaven, som gikk ut på å finne flest mulig ord i et slags kryssord.

Først fikk de utføre oppgaven i ro og mak med telefonen ved sin side. Da gikk det greit. Men da de i neste omgang ble bedt om å legge mobilen i den andre enden av rommet, økte ubehaget.

Forskerne gjorde nemlig situasjonen svært vanskelig for deltakerne ved å ringe dem mens telefonen lå utenfor rekkevidde. Uutholdelig for mobilavhengige.

Indre uro forstyrrer

To typer forstyrrelser kan sørge for at vi gjør det dårligere på en arbeidsoppgave, ytre forstyrrelser som at telefonen ringer, og indre forstyrrelser som at vi er engstelige for noe.

Forskerne tror ikke det er slik at trangen til å svare gir mest stress. Det er engstelsen for ikke å kunne svare, altså vår egne indre forstyrrelser, som gjør at ringingen forstyrrer oss. Dersom man ikke engster seg i utgangspunktet, blir man nok heller ikke så forstyrret av å få en telefon, skriver de.

De anbefaler iPhone-brukere å ha telefonen ved siden av seg når de skal konsentrere seg om arbeidsoppgaver.

Telefonen en forlengelse av oss

Deltakerne i studien fikk ikke vite at det var mobilavhengigheten deres som skulle testes. De ble forklart at de måtte legge vekk mobilen fordi den forstyrret signalene til den trådløse blodtrykksmåleren.

Studien er for liten til å si noe om folk flest. Den er basert på 40 personer, alle brukte smarttelefonen iPhone.

Deltakerne oppga også at de følte de manglet en del av seg selv uten iPhonen.

– Funnene antyder at iPhone kan bli en forlengelse av oss selv, slik at vi når vi er adskilt fra den opplever at selvet vårt blir mindre. Vi opplever en negativ psykisk tilstand, sier Russell Clayton, doktorgradsstipendiat i journalistikk ved University of Missouri, i en pressemelding.

Andre studier tyder også på at smarttelefonen er blitt en del av bevisstheten vår.

Det finnes for øvrig tegn på at smarttelefonen bygger om hjernen.

Referanse:

Russell Clayton, m.fl.: The Extended iSelf: The Impact of iPhone Separation on Cognition, Emotion, and Physiology. Journal of Computer-Mediated Communication, online 8. januar 2015.

Powered by Labrador CMS