Det er fem til syv ganger så sannsynlig å falle på el-sparkesykkel som på vanlig sykkel.

Dette øker risikoen for knall og fall på el-sparkesykkel

Det er ikke bare fortauskanter eller trikkeskinner som fører til uhell, viser amerikansk studie.

Elsparkesykler tok raskt av i popularitet etter at de ble lovlige i 2018. 

Til glede for mange, men også til bekymring: Det har ført til mange ulykker. 

Tidligere studier har bidratt med statistikk over ulykker og skadeomfang fra elsparkesykler. Forskere ved Virginia Tech Transportation Institute i USA har undersøkt hva som får en tur på sparkesykkel til å ende i bakken. 

Det er én spesiell situasjon som gjør risikoen for å falle veldig høy, viser funnene deres. 

Studien er passende nok publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Journal of Safety Research.

200.000 sparkesykkel-turer

I studien fikk 50 sparkesykler montert kameraer som filmet veien fremover. Forskerne samlet inn mer enn 14.000 kilometer fra omtrent 200.000 forskjellige turer på universitetets campus. 

Så hva utgjorde egentlig en risiko for sparkesyklistene? 

Litt ulike ting, viser resultatene:

  • Infrastrukturen der sparkesyklene ble kjørt, slik som veiene de kjørte på
  • Adferden til sparkesyklistene selv og folk rundt dem
  • Miljøet rundt dem ellers – som hindringer i veien

Risikabelt å bytte underlag

Det mest risikable var å bytte underlag under kjøring, som å gå fra grus eller jord til for eksempel gress. 

De som gjorde det, hadde omtrent 60 ganger så stor sannsynlighet for å krasje eller nesten krasje. 

Risikabelt var det også å teste ut sykkelen i terrenget eller på veier som ikke var tilpasset elsparkesykler. 

Å kjøre utenfor sparkesykkel-vennlig vei gjorde risikoen 25 ganger høyere for å kollidere. Forskerne mener at disse to risikofaktorene støtter hverandre. 

Ingen møteulykker med bil

Det virket som at sparkesyklistene hadde bedre kontroll på andre trafikanter enn på hindringer i omgivelsene. 

Det vil si at de oftere klarte å snu seg unna andre trafikanter. Det var ikke like ofte de klarte å snu unna en hindring i terrenget eller omgivelsene. 

Gjennom studien var det heldigvis ingen kollisjoner mellom sparkesykkel og kjøretøy i bevegelse. 

Blant ungdom: Flere jenter skader seg

Forskning viser at det er fem til syv ganger så høy risiko for å skade seg ved på elsparkesykkel som på en vanlig sykkel.

I 2022 skrev ung.forskning.no om en norsk studie som viste at det blant ungdom oftere er jenter som skader seg på elsparkesyklene. 

Forskere var ikke helt sikre på hvorfor, men hadde en hypotese om at de oftere står to og to på samme sykkel, mens gutter oftere kjører alene. 

Blant voksne: 29 år gamle menn oftest på legevakten

I Oslo i juli 2021 var det mer enn 14 personer som hver dag kom på legevakta etter uhell på elsparkesykkel, ifølge artikkelen på ung.forskning.no.

Statistikk som forskning.no skrev om i 2021 viste at de fleste ulykkene skyldtes hull i veibanen, trikkeskinner eller møter med fortauskanter. Snittalderen på legevakten var 29 år, og det var flest menn. 

De aller fleste skadet seg selv – det var, i likhet med den amerikanske studien, få som kolliderte med andre. 

Veldig mange av skadene var hos personer som var ruset, for eksempel på alkohol. Rus har ikke de amerikanske forskerne tatt med i sin studie. 

Resultatene fra den amerikanske studien kan også være farget av hvor den foregikk, altså på et universitetscampus.

Referanse: 

White, Elizabeth., Guo, Feng., Han, Shu., Mollenhauer, Mike., Broadus, Andrea., m. fl. (2023). What factors contribute to e-scooter crashes: A first look using a naturalistic riding approach (sammendrag). Journal of Safety Research.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS