Jentene har størst ulykkesrisiko på elsparkesykkel.

Nesten seks av ti ungdommer velger elsparkesykkel framfor å gå

Stadig flere ungdommer erstatter gange med elsparkesykkel, og ulykkesrisikoen er størst blant jenter. Men økt bruk byr ikke bare på dårlige nyheter.

For selv om seks av ti ungdommer velger det nye transportmiddelet framfor føttene, har bruken av elsparkesykkel bidratt til mindre foreldrekjøring, mer aktivitet utenfor hjemmet og mindre dataspilling.

Det fremkommer i en ny TØI-rapport, som har sett på mobiliteten blant ungdom mellom 13 og 22 år.

De fastslår at elsparkesykkelen, til tross for til dels negative konsekvenser på folkehelsen, har bidratt positivt til ungdommers aktivitetsnivå og sosiale liv.

Størst risiko hos jenter

Siden de elektriske transportmidlene dukket opp for noen år siden, har bruken skutt i været, noe som også har ført til flere trafikkuhell.

Det har lenge vært antatt at det er guttene som har størst ulykkesrisiko på elsparkesykkel, men ifølge den seneste TØI-rapporten er det feil.

Det er nemlig jentene som har størst risiko for å skade seg på elsparkesykkel, noe som står i motsetning til tidligere forskning på området.

Erstatter føttene

TØI-rapporten påpeker likevel at det fremdeles er noe usikkerhet knyttet til funnet, og at det er noe uklart om forskjellen kan knyttes til generell risikoatferd og risikoforståelse.

Biologisk har jenter en bedre risikoforståelse enn gutter, og rapporten viser at det også er jentene som er mest bekymret for å skade seg på elsparkesykkel.

Men i likhet med voksne erstatter elsparkesykkel både gange, reiser med kollektivtransport og sykkel hos de aller fleste unge.

Av de spurte sa 58 prosent at de ville gått om de ikke kunne bruke elsparkesykkel, mens 18 prosent ville reist med kollektivtransport, og 9 prosent ville ha syklet.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS