Feminist-rockebandet Pussy Riot er blitt trukket fram av Putin-regimet som eksempel på hvordan vestlige verdier korrumperer mennesker i Russland. Her fra rettssaken mot de tre bandmedlemmene i Moskva i 2012.

Fungerer det når Putin bruker religion og homofobi for å samle støtte?

Forskere i et internasjonalt forskningsprosjekt ved Universitetet i Oslo er langt fra overbevist.

Det siste tiåret har Putin-regimet i økende grad basert støtten de ønsker hos russere, på tradisjonelle russiske verdier.

Ortodoks russisk kristendom er blitt en del av Putins politikk.

Samtidig har regimet trappet opp angrepene på homofile og andre som bryter med tradisjonelle russiske normer for kjønn og seksualitet.

– Men at Putin selv tror at dette er til fordel for ham, behøver ikke å bety at det er slik.

Det sa statsvitenskapsprofessoren Henry Hale under et foredrag hos forskningsinstituttet NUPI denne uken. Hale er professor ved George Washington University og deltar i forskningsprosjektet LegitRuss ved Universitetet i Oslo.

Unik spørreundersøkelse

Selv om ganske mange russere ser på Putin som en moralsk autoritet, så er det lite som tyder på at den russiske presidenten vinner særlig støtte på sine uttalelser om religion og seksuelle minoriteter, finner forskerne i LegitRuss.

De baserer seg blant annet på en unik spørreundersøkelse som prosjektet fikk utført i Russland i 2021, med penger fra Forskningsrådet. Undersøkelsen ble gjort ikke lenge før det russiske angrepet på Ukraina.

Religion og homofobi er altså kanskje ingen god legitimeringsstrategi for Putin og hans regime later det til.

Hva er legitimitet?

  • Legitimitet er et mye brukt begrep innenfor statsvitenskap.
  • Det handler om i hvilken grad et regime og myndighetene får anerkjennelse fra folket for å styre landet og utøve makt.

Spørreundersøkelsen i Russland

Undersøkelsen som forskerne i LegitRuss-prosjektet fikk gjennomført i 2021 hadde med et utvalg på 1.500 russere.

– Jeg tenker at denne undersøkelsen gir oss et nokså unikt innblikk i sammenhenger mellom tradisjonelle verdier og støtte til Putin. Den går dypere og har flere nyanser enn tidligere undersøkelser.

– Når det kommer til seksualitet så finner vi enormt mye intoleranse blant russerne. Hele 89 prosent sier at ekteskap er noe som må inngås mellom en mann og en kvinne. Og hele 69 prosent sier at de ikke vil ha folk fra en seksuell minoritet som naboer.

– Likevel er det under en tredel av befolkningen som svarer at de følger det Putin mener om seksuell legning og religion.

Så fungerer det for Kreml når Putin snakker om dette? spør Henry Hale og svarer selv:

– Generelt finner vi at Putin har lite å tjene på sin retorikk omkring religion og seksuelle minoriteter. Han står heller i fare for å tape oppslutning.

Henry Hale i samtale med Russland-forsker Helge Blakkisrud under NUPI-arrangementet.

Putin taper på religion og homofobi

Når Putin snakker om religion, så taper han nemlig blant de mer sekulært innstilte russerne.

Samtidig finner forskerne at han ikke nødvendigvis vinner noe blant de mer konservative religiøse, som gjerne er kvinner.

– Putin har en oppslutning i Russland som er mye større enn bare blant de konservative. Men han har med retorikken sin ofte mer å tape blant liberale russere enn han har å tjene blant de konservative, sa Hale.

Homofobe støtter ikke Putin

Forskerne ser at personer som kan puttes i kategorien konservativ, med stor sannsynlighet vil stemme på Putin i et valg.

Men samtidig finner forskerne at folk som kan plasseres i kategorien homofobe i mindre grad støtter Putin.

Det samme gjelder folk med lang utdannelse. Og folk som er fattige.

Oppsummert ser forskerne at det å forsøke å bygge legitimitet og oppslutning på tradisjonelle russiske verdier knyttet til religion og seksualitet, kan være et minefelt å bevege seg inn i for en autoritær leder som Vladimir Putin.

Dette er risikabelt for ham.

Frykten for kaos

Når så mange russere likevel støtter Putin, har det fortsatt mye å gjøre med hvordan voksne russere husker tilbake på det kaotiske 1990-tallet.

Her har Putin kunnet profilere seg som en slags garantist for anti-kaos.

En fortelling om hvordan Vesten prøvde å utnytte russerne da landet lå nede med brukket rygg, blir også brukt av Putin-regimet og bidrar til å gi ham mye støtte.

Det hører med til bildet at Putin også har en lederstil som antakelig appellerer til mange russere.

Valget til den russiske nasjonalformsalingen Dumaen i 2011 var preget av mye åpenbart juks. Titusener av russere tok til gatene for å protestere. Det var etter disse hendelsene at Putin vendte seg mot russisk religion og tradisjonelle verdier som homofobi for å samle legitimitet.

Er meningsmålingene riktige?

Henry Hale mener at meningsmålingene i Russland som viser stor oppslutning om Putin, sannsynligvis overdriver kraftig den virkelige støtten han har.

– Men de er ikke helt feil.

Den amerikanske statsvitenskapsprofessoren tror at oppslutningen om Putin og det han gjør i Russland nok kan fortsette en stund til, men bare fram til det blir umulig for Putin og regimet hans å slippe unna fakta om hvordan krigen i Ukraina virkelig går.

Noe kan skje når enda flere menn kommer hjem i likposer og den russiske økonomien virkelig begynner å merke effekten av krigen.

– Jeg ser ikke mye akkurat nå som tyder på at Putin-regimet vil falle. Blant grupper rundt Kreml-regimet som er mer liberale og mer pro-business er det mye misnøye. Men det finnes ingen tegn til at de prøver å organisere et kupp eller noe slikt.

– Framover vil mye avhenge av krigens utvikling. Klarer ukrainerne nå å presse tilbake russerne, og det går i retning av at ukrainerne vinner krigen, så kan mye skje.

------

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS