Det er et stadig større press fra pasientgrupper rundt omkring i Europa om gjøre cannabis mer tilgjengelig som medisin. Her fra en demonstrasjon i London i 2017.

Forsker: – Det er snart for sent å finne ut om cannabis virker som medisin

Interessen for cannabis som medisin øker, også her i Norge. Men om cannabis faktisk virker, for eksempel mot smerter, vil vi kanskje aldri få svar på.

I dag er det rundt 200 pasienter som får medisinsk cannabis i Norge, opplyser Legemiddelverket.

I tillegg er det ganske mange pasienter som reiser til og fra Nederland og Danmark for å skaffe seg stoffet, ifølge Audun Stubhaug.

Han er leder for forskningsgruppen ved avdeling for smertebehandling, Oslo universitetssykehus, og har snakket med mange som bruker cannabis for å behandle smertene sine.

Legemidler som inneholder cannabis er fullt ut tilgjengelig i Norge, forteller han. Om du har råd til det og finner en lege som vil forskrive det. Det er ingen refusjonsordning på disse legemidlene og det vil derfor koster pasienten mellom 2000 og 5000 i måneden med et vanlig forbruk.

Audun Stubhaug mener at norske leger gjør riktig i å være skeptiske til bruk av cannabis i behandling. Men de må lytte til pasienters erfaringer og ikke være arrogante, sier han.

Det er bare ett legemiddel som inneholder cannabis som markedsføres her i landet. Det er en munnspray, Sativex, som er utvunnet av cannabisplanten direkte. Fastlegen kan skrive ut resept på dette legemidlet. Legen kan også søke om å kunne gi pasienter cannabis-legemidler som selges i andre land.

– Vi må ikke være arrogante

Stubhaug mener at norske leger er skeptiske til å skrive ut en resept på et legemiddel som inneholder cannabis-stoffer.

– Det er god grunn til å være skeptisk. Men vi må ikke være arrogante, sier han.

Cannabis til medisinsk bruk har blitt legalisert i mange land og brukes både til behandling og rekreasjon. I Danmark kan pasienter i livets sluttfase få cannabis-medisin gratis på blå resept. På lik linje med morfinstoffer.

– Dette påvirker norske pasienters forventninger også. Siden stoffet er i bruk i samfunnet så må vi leger vite mer om det. Vi klarer nemlig ikke å stoppe bruken av det.

Det er snart for sent å forske

Stubhaug mener at vi ikke må lukke døra for cannabis.

– Det trengs mer forskning. Men det haster.

I hans fagfelt, smertemedisin, har cannabis vært et hett tema i over 20 år. Legemiddelindustrien kastet seg over forskningen på stoffet, men de har ikke klart å komme opp med produkter som de kan dokumentere er både effektive og sikre.

– Derfor er legemiddelindustrien på en måte hektet av forskningen. Nå er det cannabis-industrien som seiler fram. Og den trenger ikke å ha dokumentasjon som legemiddel. Så lenge stoffet blir legalisert er salget sikret så lenge det settes fram påstander om at produktene virker mot ulike lidelser.

Det offentlige må på banen

Stubhaug er redd at løpet snart er kjørt for denne forskningen, om ikke det offentlige tar styringen.

– Hvorfor skal cannabis-industrien bruke masse penger på å dokumentere at stoffet kanskje ikke virker eller har bivirkninger eller gir avhengighet, når de tjener så gode penger på å selge det i dag?

Han tror at vi i framtiden vil bli utsatt for tung markedsføring fra cannabis-industrien – for produkter som ikke har samme krav til dokumentasjon som et legemiddel.

Mye vi ikke vet om cannabis

Stubhaug mener at vi blant annet trenger mer kunnskap om bivirkninger.

– I media fremstilles dette som det fantastiske nye legemidlet som virker mot alt mulig, uten noen former for bivirkninger og risikoer. Men dette er ikke min erfaring. Cannabis virker ikke på alt. Det er heller ikke slik at stoffet er uten bivirkninger og problemer, sier han.

– Det er for eksempel påvist at hvis du bruker cannabis så får du høyere konsentrasjoner i blodet av flere andre medikamenter, for eksempel enkelte cellegifter. Så hvis du bruker cannabis og får cellegiftbehandling kan du risikere overdosering og større bivirkninger enn andre. Men det er også mulig at du får mindre bivirkninger. Dette vet vi ikke i dag.

Smertelegens erfaringer tilsier at pasienter som bruker cannabis reduserer bruken av andre smertestillende medisiner, som morfin. Men dette trenger vi mer kunnskap om, mener han.

Ikke bedre enn placebo

Nylig konkluderte en kunnskapsoppsummering, publisert i tidsskriftet BMJ Supportive and Palliative Care, med at legemidler basert på cannabis ikke er mer effektivt enn placebo mot smerter ved kreftsykdom.

Forskerne hadde tatt for seg seks randomiserte og kontrollerte studier av til sammen 1460 voksne kreftpasienter i oppsummeringen.

Bør bare brukes i forskning

Britiske National Institute for Health and Care Excellence (NICE) har også nylig gjort en oppsummering av tilgjengelig forskning på området. NICE kommer til at behandling av smerte med cannabis bare skal brukes i kliniske studier i framtiden.

De pasientene som allerede har fått det, kan få fortsette inntil man finner en god måte å slutte på. Men nye pasienter bør ikke få det.

Men de er litt mer positive til symptomer relatert til kreft og kreftbehandling. For eksempel kvalme.

Hvor vanlig er det å bruke cannabis ved kreft?

Da medisinsk cannabis ble lovlig i California i 1996, var et av de sterkeste argumentene at kreftpasienter skulle få tilgang på stoffet som medisin. Dette argumentet har også preget debatten om stoffet i Europa.

Etter hvert som stadig flere delstater i USA og flere land nå legaliserer stoffet til medisinsk bruk, er det flere som bruker cannabis for å behandle seg selv, mener en amerikansk forskergruppe.

Forskerne ønsket å finne ut av bruken av cannabis blant pasienter med en kreftdiagnose.

Størst bruk blant de som brukte andre ting

De valgte å se på forekomsten av cannabis-bruk blant pasienter som hadde overlevd tykktarmskreft i delstatene Minnesota, Colorado, California og Oregon i USA. De 1784 pasientene rapporterte selv om bruken gjennom en undersøkelse på nett.

Av de som deltok i studien, som ble publisert i tidskriftet BMC Cancer, var det rundt 16,5 prosent som hadde brukt cannabis etter at de fikk diagnosen.

Bruk av cannabis var vanligere blant de yngste, de som røkte tobakk og de som hadde et større forbruk av alkohol og opioider, viser studien.

Cannabisbrukerne er sykere

Forskerne var interessert i om de som brukte cannabis hadde bedre eller dårligere livskvalitet og mer eller mindre symptomer enn de som ikke brukte stoffet.

Forskerne fant ut at de som bruker cannabis generelt var sykere enn de som ikke brukte stoffet.

Den konkluderer også med at de hadde dårligere livskvalitet.

Ikke bare medisinske årsaker

Jørgen Bramness, seniorforsker ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet, synes at studien er interessant. Men man kan spørre seg hvor interessant dette er, i og med at den forklarer cannabisbruk hos en gruppe pasienter som har gjennomgått en bestemt type kirurgi, skriver han i en epost til forskning.no.

Jørgen Bramness mener at forskningen på cannabis som medisin er sprikende.

Forskerne spør ikke om bruken har hatt smertestillende effekt eller om pasientene har hatt redusert bruk av antibiotika. De ser heller ikke på om hva cannabis har å bety for kreftsykdommen som sådan. Men de viser at bruk av cannabis var forbundet med andre rusmidler og røyking og bruk av alkohol.

Det kan spekuleres i om det er sånn at de som bruker cannabis generelt har en dårligere situasjon enn andre pasienter, skriver Bramness.

Det er ikke noe i studien som tilsier at de har hatt medisinsk nytte av bruken, men den viser at cannabis brukes mest sammen med andre rusmidler, mener han.

En lignende studie fra Spania i 2008 viser at det først og fremst ikke er medisinske årsaker til at pasienter bruker cannabis ved alvorlig og kronisk sykdom, skriver rusforskeren.

Sprikende resultater

Forskningen rundt medisinsk nytte av cannabis er preget av sprikende resultater. Det er stadig diskusjoner om hvor nyttig dette er, forteller Bramness.

Det er kompliserende at det er sterke økonomiske interesser i cannabis, både til rekreasjon og medisin. Dette gjør at forskningen ikke blir så god, mener han.

Vår beste forståelse av kunnskapen i dag er at det har en viss effekt for smerter, kvalme og noen andre tilstander, skriver han i en epost til forskning.no.

Noen kan ha nytte av det

Smerteforskeren Stubhaug forteller at pasienter som ikke har lenge igjen av livet og som sterkt ønsker å prøve ut cannabis, kan gjøre det innenfor regelverket.

– Men her i Norge er det ikke så stor interesse for dette. Det skyldes nok at norske leger foretrekker å bruke registerte og rimelige medikamenter med kjent effekt fremfor kostbar, ikke-dokumentert behandling.

Selv holder han det fortsatt åpent at noen kan ha effekt av det mot smerter, selv om dokumentasjonen for dette ikke er så god.

Men han har flere pasienter som rapporterer god effekt.

– Du kan få avstand til problemene dine

Mange beskriver først og fremst en avslappende effekt som hovedeffekten.

– Når du bruker cannabis får du litt avstand til problemene dine en stund og slipper unna den vonde virkeligheten og får det bedre. For meg er denne effekten av cannabis ganske lik den effekten man får med legemidler som Vival eller Sobril eller med alkohol, sier Stubhaug.

Men å behandling unge mennesker som har et langt liv foran seg, og har sykdommer som ikke er dødelige, med cannabis er noe helt annet enn å behandle døende, sier han.

– Om du har ansvar for små barn eller om du er i tvil om du skal gå på jobb en dag eller om du skal orke levere en oppgave på skolen, er det ikke så ok å bruke stoffet. De som bruker cannabis kan ha lettere for å «slappe av» og falle utenfor i samfunnet.

Referanse:

Susan L. Calcaterra m.fl: A population-based survey to assess the association between cannabis and quality of life among colorectal cancer survivors, BMC Cancer, mai 2020

Elaine G. Boland m. fl: Cannabinoids for adult cancer-related pain: systematic review and meta-analysis, BMJ Supportive and Palliative Care, februar 2020

Powered by Labrador CMS