Snus ser ut til å hjelpe røykere med å slutte. Men denne funksjonen som snus har nå, vil naturlig nok bli mindre viktig etterhvert som røykerne blir færre, spår forskerne. (Foto: Jarl Fr. Erichsen / NTB scanpix)

Snus omvender fremdeles røykere

En stadig større andel av snusere begynner med det uten å ha røyket først. Men fortsatt kommer de fleste som snuser fra den røykende delen av befolkningen, ifølge forskerne bak en ny studie av menn i Norge.

Rundt 680 000 i den norske befolkningen røyker, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Omtrent 520 000 snuser daglig.

Men snaue to av ti snusere her i landet gjør begge deler, dels fordi de har prøvd å stumpe røyken og ikke helt klart det. Det viser den nye studien gjort av tobakksforskerne Karl Erik Lund og Tord Finne Vedøy ved Folkehelseinstituttet og Linda Bauld ved Stirling University i Skottland.

Snuserne og røykerne overlapper altså en smule, og det store flertallet sier de begynte med sigaretter først. Men dobbelbrukerne røyker mindre enn de som bare bruker sigaretter. Dessuten sier mange flere av dobbeltbrukerne at de har trappet ned til av-og-til-røyking, ifølge studien, her oppsummert på fhi.no.

Til sammen viser tallene til forskerne at 63 prosent av menn som snuser eller har snust, er røykere eller tidligere røykere.

Brukte snus for å slutte å røyke

I studien har forskerne studert opplysninger fra menn mellom 15 og 74 år i perioden 2003–2015. De har brukt spørreundersøkelser for å finne ut hvor mange av dem som snuser eller har brukt snus, og delt alle disse inn i flere grupper. Dermed ser de hvem som både snuser og røyker, og hvor mange som har sluttet med helt tobakk eller byttet fra en type til en annen.

Snus ser ut til å være det vanligste produktet å bytte til blant dem som sluttet å røyke ved hjelp av en erstatning, ifølge studien. 83 prosent av snuserne som hadde sluttet å røyke, oppga at det var snus de hadde brukt som metode for å slutte.

Under kan du se de ulike gruppene og hvordan andelen av dem har fordelt seg siden 2003.

Andelen gutter og menn mellom 15 og 74 år som både røyker og snuser, har gått ned. I samme periode har andelen som begynner rett på snus, økt. (Foto: (Grafikk: Folkehelseinstituttet))

Færre røykere – nye problemstillinger

De tolv årene som studien tar for seg, er preget av at stadig færre røyker.

Bare de siste ti årene har antallet røykere i den voksne befolkningen halvert seg, fra 25 til 13 prosent, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. For de unge har nedgangen vært enda kraftigere.

For ti år siden røyket nesten hver fjerde person i denne gruppa, mens det nå er rundt én av tjue. 

Forskerne ser på det å gå fra røyk til snus som skadereduserende for personer som gjør det. Men sammen med at røykerne blir færre, øker bekymringen for at en stadig flere vil begynne rett på snus.

– For personer uten røykeerfaring vil oppstart med snus kunne skape en unødvendig avhengighet og utgjøre en viss helserisiko, sier Karl Erik Lund, i oppsummeringen av studien på fhi.no.

Samtidig tror han og medforfatter Tord Finne Vedøy at en del av de som begynner rett på snus, ville ha begynt å røyke i stedet hvis de ikke hadde mulighet til å putte en pris under leppa.

Bekymret for unge snusere

Det er ikke påvist den samme helsefaren ved snus som ved sigaretter. Så hvilken rolle har snusen i dag? Mest trussel eller mest hjelpemiddel?

– Snus kan være et hjelpemiddel til å slutte med sigaretter, men samtidig tiltrekker det seg unge som aldri har røyket før, og som blir avhengige gjennom snus, sier leder for Nasjonalt råd for tobakksforebygging, Grethe Seppola Tell, til forskning.no.

Men tall fra SSB viste en liten nedgang i unge snusere fra 2014 til 2015, fra 19 prosent til 18 prosent.

– Selv om snusing blant unge går ned, ser vi tydelig at det vil være viktig med flere virkemidler og fortsatt fokus på ungdom fremover, slik at vi unngår at en ny generasjon blir avhengig av nikotin, sa divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Linda Granlund om tallene da de ble lagt fram i januar.

Gruppen med folk som snuser her i landet, vil forandre seg etter hvert som røykerne blir stadig færre, tror Lund og Vedøy. Først når et veldig stort flertall av snusbrukerne er personer som aldri ville ha begynt å røyke, vil effekten som snus har på folkehelsen, tippe i negativ retning, tror de.

Men fordi såpass mange snusere ser ut til å komme fra en tilværelse som røykere, mener de det er riktig å anta at også snuserne vil bli færre.

– I denne studien har vi studert alle aldersgrupper av snusbrukere under ett. En framtidig oppgave er å utføre tilsvarende analyse blant ungdom og unge voksne. Vi forventer at andelen som aldri har røyket, blant unge snusbrukere er vesentlig høyere, sier Lund, ifølge fhi.no.

Mangler kvinner i studien

Kvinnene mangler i studien, selv om tre av ti snusere er kvinner.

I utgangspunktet skulle forskerne ha med kvinnene, men de ble tatt ut fordi denne gruppa av snusbrukere fremdeles er relativt ny. Derfor har ikke snusing blant kvinner gått gjennom de samme fasene og spredd seg gjennom de ulike brukergruppene snusing blant menn har gjort.

– Dette gjør at menn og kvinner på en måte befinner seg i et forskjellig tidsvindu, og at en sammenslåing på den bakgrunn kanskje ikke er særlig hensiktsmessig, sier Karl Erik Lund til forskning.no.

Karl Erik Lund sier til forskning.no at det å ta med kvinnene i statistikken som de viser fram i studien, ikke ville ha gjort noe stort utslag for hvordan gruppene med snusere fordelte seg totalt sett.

Dessuten er de få sammenlignet med mennene og økningen i kvinners snusbruk skjedde ikke før for rundt ti år siden, ifølge Lund.

– Vi fanger rett og slett ikke opp nok kvinnelige snusbrukere i tidsrekken an disse undersøkelsen til å kunne gjøre tilsvarende analyser.

Referanser:

K. E. Lund, T. F. Vedøy, L. Bauld. Do never smokers make up an increasing share of snus users as cigarette smoking declines? Changes in smoking status among male snus users in Norway 2003–15. Addiction, 5.desember 2016.

Powered by Labrador CMS