En ny studie antyder at det er farlig å røyke så lite som én sigarett om dagen. (Foto: Pe3k/Shutterstock/NTB scanpix)

Så farlig er det å festrøyke

De som røyker bittelitt har også betydelig høyere risiko for å dø tidlig tidlig.

Røyking har lenge blitt forbundet med høy fare for tidlig død, men mange røykere har trodd at det var trygt om de begrenset seg til noen få sigaretter daglig.

Tidligere i år meldte blant annet VG at også festrøykere har betydelig høyere sjanse for å utvikle hjerte- og karsykdommer.

– Vi har fremdeles rundt 10 prosent festrøykere, og festrøyking kan gi 50 prosent økt risiko for hjerte- og karsykdommer, sa overlege Serena Tonstad ved Oslo universitetssykehus til VG den gangen.

Nå viser en ny studie noe av den samme tendensen: Ifølge de nye funnene har du 64 prosent høyere sjanse for å dø tidlig om du i gjennomsnitt røyker under én sigarett per dag. Dette er sett i forhold til folk som aldri har tatt en røyk.

I tillegg viste studien at du har 87 prosent større sjanse for å dø tidlig om du røyker mellom en og 10 sigaretter per dag, sett opp mot ikke-røykere.

– Dette indikerer at selv det å røyke noen få sigaretter om dagen, har betydelige negative effekter for helsa, sa Maki Inoue-Choi, medforfatter av studien, i en pressemelding.

Større risiko for sykdom

Forskerne så en spesielt sterk kobling til død forårsaket av lungekreft. De som i gjennomsnitt røykte under en sigarett om dagen, hadde ni ganger så høy risiko for å dø av lungekreft sammenlignet med ikke-røykere.

I tillegg hadde røykerne høyere sjanse for å dø av andre luftveissykdommer eller av hjerte- og karsykdommer.

Studien er gjennomført av forskere ved National Cancer Institute (NCI), som er en del av det amerikanske folkehelseinstituttet, og er publisert i tidsskriftet JAMA Internal Medicine.

– Resultatene er i samsvar med tidligere publiserte studier, som indikerer at også veldig lav eksponering for røyking har sammenheng med uønskede helsevirkninger, skriver Per Schwarze, avdelingsdirektør for Luft og støy ved Folkehelseinstituttet (FHI) i en e-post til forskning.no.

Usikkerhet om metode

Forskerne så på data fra 290 215 personer; både nåværende røykere, ikke-røykere og tidligere røykere, som var mellom 59 og 82 år gamle ved studiens start. Alle deltakerne fylte ut et skjema om sine røykevaner gjennom ulike perioder av livet.

Metoden trekkes fram som en av svakhetene ved studien, fordi den avhenger av deltakernes hukommelse om egne vaner. Det er dermed en viss grad av usikkerhet i funnene.

I tillegg var deltakerne nesten utelukkende hvite personer i 60- og 70-årene, og det er dermed ikke mulig å fastslå om funnene også kan gjelde andre grupper i befolkningen.

Per Schwarze ved FHI mener studien har noen mangler, blant annet at den ikke har tatt høyde for en del utenforliggende faktorer. Han mener likevel at studien er solid gjennomført.

– Dette er en vel gjennomført studie med interessante resultater, skriver Schwarze.

Referanse:

Maki Inoue-Choi mfl: Association of Long-term, Low-intensity Smoking With All-Cause and Cause-specific Mortality in the National Institutes of Health-AARP Diet and Health Study. JAMA Internal Medicine, desember 2016. 10.1001/jamainternmed.2016.7511.

Powered by Labrador CMS