Kvinner tåler mindre røyking

Norsk studie styrker teorien om at kvinner er mer sårbare for røykens skadevirkninger enn menn.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Analysen vår indikerer at kvinner kan være mer sårbare for effektene av røyking. Dette har man hatt mistanke om tidligere, men det har ikke blitt dokumentert, sier Inga-Cecilie Sørheim.

Hun er lege og jobber for tiden som stipendiat ved Universitetet i Bergen. Siden september har hun vært på Channing Laboratory ved Birmingham and Women’s Hospital og Harvard Medical School i Boston.

KOLS

- Er kjønnsforskjellen dokumentert nå?

- Våre funn fører seg inn i rekken av studier som antyder at kvinner er mer sårbare for røykens skadevirkninger enn menn. Men mange studier må vise det samme før dette er sikkert dokumentert, sier Sørheim.

I perioden 2003-2005 ble 954 pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og 955 friske kontrollpersoner undersøkt ved Haukeland universitetssykehus. Alle var røykere eller tidligere røykere. KOLS-pasientene hadde moderat til alvorlig KOLS.

Dette er en sykdom som gir betydelig funksjonshemming.

200 000

Obstruktiv betyr at noe er trangt, og ved KOLS er det hevelser og unormalt mye slimproduksjon i de små bronkiegrenene som hemmer luftstrømmen i luftveiene. Lungevevet kan også være mindre elastisk enn før.

I tillegg har de fleste med KOLS mer eller mindre emfysem, som innebærer at lungeblærene er skadet og redusert i antall. Dette reduserer evnen til å ta opp oksygen.

Kronisk hoste og oppspytt om morgenen er de første tegnene på KOLS. Ved fysisk anstrengelse blir KOLS-pasienter tungpustede og får hoste. Ved mer alvorlige tilstander har man problemer selv om man hviler.

Røyking er den vanligste årsaken til sykdommen, og forklarer to av tre tilfeller. Risikoen øker med tobakksforbruk og antall røykeår. Rundt 200 000 nordmenn har trolig KOLS, men mer enn halvparten er ikke klar over det selv, ifølge Folkehelseinstituttet.

Yngre og røykte mindre

Studien til Sørheim og kollegaene ble presentert 18. mai på konferansen 105th International Conference of the American Thoracic Society i San Diego.

Når forskerne så på de generelle dataene fant de ingen kjønnsforskjell i lungefunksjon og alvorlighetsgrad av KOLS. Kvinnene i studien var imidlertid gjennomsnittlig yngre og hadde røykt mindre enn mennene.

For å undersøke disse forskjellene nærmere, analyserte forskerne to undergrupper av personene i studien. De så på KOLS-pasienter under 60 år, og KOLS-pasienter som hadde røykt mindre enn en 20-pakning daglig i mindre enn 20 år.

I begge undergruppene hadde kvinnene mer alvorlige tilstander av sykdommen, og dårligere lungefunksjon enn mennene.

Tydelig ved mindre røyking

- Dette betyr at kvinnene i vår studie opplevde redusert lungefunksjon på et lavere nivå av eksponering for røyking, og ved en tidligere alder enn menn, sier Sørheim.

Analysen viser også at kjønnsforskjellen er mest tydelig når nivået av eksponering for røyking er lavt.

- Kvinner kan tolerere mindre mengde tobakk enn menn, sier Sørheim.

Mindre lunger

Årsaken til kjønnsforskjellen er ikke klar.

- Grunnen til at kvinner ser ut til å være mer sårbare for røykens skadevirkninger er ikke kjent, men det er flere muligheter.

- Kvinner har mindre lunger enn menn – derfor kan det hende at hver sigarett gjør mer skade.

- Kjønnsforskjeller i metabolismen av sigarettrøyk, kan også spille en rolle, sammen med gener og hormoner, sier Sørheim.

Selv få sigaretter skadelig

Enkelte tror kanskje at fordi de bare røyker noen få sigaretter om dagen, utgjør dette en minimal risiko.

Forskerne bak denne undersøkelsen vektlegger at det ikke finnes noen trygg eksponering for sigarettrøyk.

- Mange i vår studie, særlig kvinner, hadde alvorlig KOLS til tross for relativt moderat røykehistorie i vår studie. Det er viktig at folk er klar over at til og med noen få sigaretter daglig kan være helseskadelig, sier Sørheim.

Powered by Labrador CMS