Et barn tilhørende minoritetsgruppen Yi i Sichuan-provinsen i Kina. Røykende barn er ikke uvanlig i en del asiatiske land. (Foto: Joe Chan, Reuters/NTB scanpix)

Nå kommer de asiatiske tobakkskjempene

En milliard mennesker i verden er røykere. Asiatiske tobakkselskaper på offensiven vil rekruttere flere.

«Big Tobacco» ble de kalt, store amerikanske og europeiske selskaper som British American Tobacco og Philip Morris.

I mange år var de skyteskiver for tobakksmotstandere.

Nå er det selskaper du neppe har hørt om som Japan Tobacco, Korea Tobacco & Ginseng og China National Tobacco som posisjonerer seg i kampen om å få folk til å røyke sigarettene deres.

Nye merker og lavere pris

– Målet til disse selskapene er å øke sin andel av verdensmarkedet. Det vil de få til gjennom nye produkter, lavere priser og mer markedsføring, sier Kelly Lee, professor i global helse ved det canadiske Simon Fraser-universitetet.

Lee og forskerkollegene skal være de første i verden til å analysere de asiatiske tobakkselskapenes nye forretningsstrategier. Det gjør de i marsnummeret av forskningstidsskriftet Global Public Health, som er et temanummer viet den framvoksende asiatiske tobakksindustrien.

Siste nummer av tidsskriftet Global Public Health er viet framveksten av asiatiske tobakkselskaper.

Forskerne ser ikke minst hvordan tobakkselskapene i Kina, Japan og Korea nå skifter fokus. Fra bare å levere sigaretter til sine egne nasjonale markeder, vil de sikre seg store andeler av verdensmarkedet for tobakk.

Ett av virkemidlene er utvikling av nye tobakksmerker med mer global appell. Sigaretter som kan appellere til nye grupper av potensielle røykere.

Sigarettene har andre smaker, nyutviklede filtre og nye fasonger.

Enda flere vil dø

– Flere av disse selskapene har allerede startet å eksportere merkene sine til hurtig voksende markeder i Asia, Europa, Midtøsten og Afrika, sier Lee i en pressemelding.

– I dag dør seks millioner mennesker hvert år av tobakk. Lykkes disse selskapene, vil de også bidra til å øke antall mennesker i verden som dør av røyking.

Kelly Lee mener at asiatiske regjeringer i stedet for å støtte denne eksportvirksomheten, må innse hvilke helsemessige kostnader dette kan få. Forskerne oppfordrer Verdens helseorganisasjon (WHO) til å stille seg i spissen for å motvirke utviklingen.

Japan, Sør-Korea og Kina

Japan Tobacco er så langt størst internasjonalt blant de asiatiske tobakkselskapene og tredje størst i verden. Korea Tobacco & Ginseng er også godt posisjonert til å bli en internasjonal gigant innen tobakk og allerede på vei inn i både Øst-Europa, Midtøsten og Sør-Asia.

I bakgrunnen spøker China National Tobacco.

Selskapet er verdens klart største tobakkprodusent. Fram til nylig har det konsentrert seg om det kinesiske markedet. Nå er også China National Tobacco klare for å «gå globalt».

«Gudang Garam – Mannens sigarett» lyder budskapet i denne indonesiske sigarettreklamen. I Indonesia er kampen om røykerne hard og reklame for sigarettmerker er sterkt målrettet mot ulike grupper i samfunnet. Trolig røyker godt over halvparten av alle menn i Indonesia.

Eksempelet Indonesia

Indonesia er eksempel på et land der tobakkselskaper kan se et stort marked.

Med flere enn 200 millioner innbyggere og mer enn 45 prosent under 20 år, er ungdommen en hovedmålgruppe for dem som vil selge sigaretter i Indonesia.

Så langt har nasjonale indonesiske tobakkselskaper fått lov til å ha dette markedet nesten for seg selv.

Tobakksalget er den indonesiske statens viktigste inntektskilde etter olje, gass og tømmer.

I et marked der det ikke en gang er forbudt å selge tobakk til barn, er kampen om kundene beintøff. Sigaretter selges også en og en.

Anslagene over andelen røykere blant menn i Indonesia varierer fra 50 prosent til 85 prosent. En studie gjort i hovedstaden Jakarta i 1985 fant at 49 prosent av gutter i alderen 10-14 var dagligrøykere.

En studie gjort av landets helsemyndigheter i 1995 anslo at om lag en av fire tiårige gutter var røykere.

Vil du lære mer om dette?

Siste nummer av tidsskriftet Global Public Health om den asiatiske tobakksindustrien ligger åpent tilgjengelig hos forlaget og kan leses her.

I de to nederste artiklene det er referert til under her, kan du blant annet lese mer om hvor sofistikert mye av den indonesiske tobakksreklamen er.

Referanser:

Kelley Lee and Jappe Eckhardt: «The globalisation strategies of five Asian tobacco companies: An analytical framework», Global Public Health, mars 2016. Artikkelen

Catherine Reynolds: «Tobacco advertising in Indonesia: “the defining characteristics for success», Tobacco Control, BMJ Journals, mars 1999. Artikkelen

Catherine Reynolds: «The fourth largest market in the world», Tobacco Control, BMJ Journals, mars 1999. Artikkelen

Powered by Labrador CMS