Forskere har brukt big data og funnet at den store røykesluttdagen fører til en stor økning av folks engasjement for temaet på Twitter og søking etter informasjon på Wikipedia og Google. (Foto: Bildhuset, NTB Scanpix)

Denne helsedagen fungerer

Nesten alle dager i året er viet en sykdom eller problem vi skal bli oppmerksom på. Men virker disse fokusdagene? Nå har forskere analysert Google-søk og funnet at en av dem har effekt.

Verdens autismedag er rett rundt hjørnet. Det samme er verdens mineryddingsdag og verdens helsedag. Vi har nylig hatt verdens vanndag og verdens kreftdag. Og vi har nettopp hatt Earth Hour, da vi skal slå av lyset for å få fokus på energisparing.

Nesten hver dag i året er spesielt tilegnet en sykdom eller et annet problem. Internasjonale dager er markeringsdager der FN eller tilknyttede organisasjoner som Verdens Helseorganisasjon vil rette oppmerksomhet mot forskjellige temaer og problemområder i verden.

Omtrent hver tredje dag er en slik dag. Men har slike dager noen effekt på oss?

Sjekket Google-søk og twitter

Det har amerikanske forskere nå brukt nye metoder for å finne svar på.

Tradisjonelle metoder som spørreundersøkelser kan ikke sikkert knyttes til en bestemt hendelse en bestemt dag. En tidligere undersøkelse av slike verdensdager fant i hvert fall ikke noe bevis for at de hadde noen innflytelse.

Men nå har forskere ved San Diego University Graduate School of Public Health brukt såkalte big data og analysert store datamengder for å finne ut om slike verdensdager endrer våre nettvaner.

Helseforskere og dataeksperter målte effekten av røykeslutt-artikler i media og twittermeldinger som oppfordret folk til å slutte å røyke. De målte antall delinger og kommentarer hvert år tilbake til 2009.

Så sjekket de hvor mange som hadde søkt på røykeslutt-temaer på Google og Wikipedia eller som hadde ringt røykesluttnumre som tilbyr råd om hvordan man skal slutte.

Røykesluttdagen har stor effekt

De fant at i hvert fall en dag har stor påvirkning. Den store amerikanske røykesluttdagen er en av de eldste helsedagene og er hvert år den tredje torsdagen i november.

– Vi kunne spore hvordan røykesluttmeldinger spredte seg på sosiale medier, og hvordan mottakerne reagerte ved å søke tilleggsinformasjon om hvordan man kan slutte, sier forskeren Benjamin Althouse i en pressemelding. Han jobber med sykdomsmodellering ved Santa Fe Institute og ledet analysen av studien.  

Det var en økning på 61 prosent av nyheter om å slutte å røyke på røykesluttdagen sammenlignet med hva de kunne forvente en normal dag. Antall twittermeldinger om temaet økte med 13 prosent.

På denne dagen var røykeslutt-saker i media den nest høyeste av alle dager. Bare slått av nyttårsaften.

25 prosent økning i Googlesøk

Google-søk som «Hjelp til å slutte å røyke», økte i gjennomsnitt med 25 prosent på den store røykesluttdagen. Lignende Wikipeda-søk økte med 22 prosent og innringing til røykeslutt-telefonlinjer med 42 prosent.

Amerikanerne henvendte seg totalt 61 000 flere ganger enn på en ordinær dag.

– Vi kan konkludere med at den store amerikanske røykesluttdagen har en betydelig påvirkning som oversteg våre forventninger, sier forskeren.

Sosiale medier kan ha helseeffekt

Røykesluttdagen har eksistert i mange år. Forskerne tror det er en grunn til at røykesluttdagen hadde så stor innvirkning på amerikanerne. De mener derfor at også ferskere fokusdager kan få større oppmerksomhet og innflytelse etter hvert.

– Denne metoden gjør det mulig å observere hvordan slike markeringsdager kan påvirke oppmerksomheten og handlingene til enkeltpersoner, sier Althouse.

Sosiale medier gjør at publikum i større grad enn før kan bli engasjert i å forbedre helsen sin, og øyeblikkelig dele informasjon videre med smarttelefon, mener forskerne.

De mener derfor at helsemyndighetene kan oppnå samme effekt ved å sende ut gode nok beskjeder som ved å betale store summer for mediekampanjer.

En av de mest populære Google-søkene var for eksempel en studie av effekten av ulike tips fra tidligere røykere.

FNs internasjonale røykesluttdag er den 31. mai, men det er ikke denne som er målt i denne studien. 

Her ser du listen over alle FN-dagene.

Referanse:

Althouse mf: Journal of Medical Internet Research, 2016

Powered by Labrador CMS