Noen unge har en oppfatning av at hasj ikke er verre enn alkohol. Men i virkeligheten blir man mye raskere avhengig av hasj. (Foto: william casey / Shutterstock / NTB scanpix)

Film og spill skal få unge til å holde seg unna hasj

Ungdom har et litt for rosenrødt bilde av cannabis, mener forskere. Nå skal misbruk forebygges med evidensbasert undervisning som blant annet inkluderer film og spill.

Mer om materialet

Det forebyggende undervisningsopplegget PAS strekker seg over åtte moduler. Prosjektet er finansiert av Satspuljen.

Undervisningsmateriellet kan lastes ned her. Det blir offisielt lansert 15. november 2017 på en konferanse ved Syddansk Erhvervsskole.

Mange ungdommer tror ikke det er farlig. De tror alle gjør det, og de tror de kan klare skole eller jobb selv om de daglig røyker hasj.

– De vil gjerne være som de andre. Hvis de tror at alle røyker hasj, tenker de at det må prøves, sier misbrukskonsulent Søren Holm, som har skrevet en doktoravhandling om unges hasjforbruk ved Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet i Danmark.

I et nytt undervisningsopplegg ser elever blant annet filmer om andre unge som gradvis begynner å røyke mer og mer hasj. Her er det hasjrøykeren Søren som forteller om livet med cannabis. (Video: Prosjekt PAS)

Unge glorifiserer hasj

Holm har utviklet og testet et forskningsbasert undervisningsforløp som lærere ved videregående skoler kan bruke.

I pakken er det blant annet spill og filmer som skal inspirere elevene til diskusjon.

Undervisningsmateriellet bygger på forskning som viser at tre faktorer har innflytelse på om ungdommer begynner å røyke hasj:

  • Normalisering: Hvis de tror at det er normalt, er det større risiko.
  • Nøytralisering: De som oppfatter cannabis som nøytralt og ufarlige, er mer tilbøyelige til å begynne. Noen neglisjerer de skadelige effektene. «Det er jo ikke verre enn alkohol», argumenterer de blant annet.
  • Glorifisering: I noen ungdomskulturer florerer det myter om at hasj er et vidundermiddel. Noen har en idé om at man blir mer kreativ, avslappet eller sosial av det. Men jo mer de unge glorifiserer stoffet, jo større er risikoen for at de får et stort forbruk.

Forskningen er publisert i tidsskriftet Drugs: Education, Prevention and Policy.

Når du er avhengig av noe, er det en tendens til at du prøver å nøytralisere forbruket ditt. Denne videoen forklarer hvordan det er vanlig å bruke nøytraliseringsmekanismer til å bortforklare eller neglisjere et skadelig forbruk. (Video: Prosjekt PAS)

Er morfin en god idé?

Søren Holms undervisningsopplegg, som heter PAS, legger opp til diskusjon om:

  • hvor normalt det er å røyke hasj
  • hvor skadelig stoffet er
  • om det virkelig er verdt å glorifisere

Via spill, videoer og andre interaktive materialer blir de unge oppfordret til å diskutere holdningene sine.

Målet er at de får et mer realistisk bilde av stoffets utbredelse og skadevirkninger.

– For eksempel blir det lagt opp til diskusjoner om medisinsk cannabis er et godt argument for å røyke det. Er det smart å ta morfin en torsdag kveld sammen med vennene? spør Holm, som i dag er prosjektleder i foreningen Forum100 %. Foreningen jobber for at alle ungdommer skal få en utdannelse som passer evnene og forventningene deres.

Aktive ungdommer

Elevene skal også gjette hvor mange som røyker hasj, og de skal se en film om en ung mann som gradvis utvikler et misbruk. De skal vurdere hvor problematisk forbruket hans er ved å stille seg på tall mellom en og seks.

– På den måten kan de lynraskt få overblikk over klassekameratenes holdninger. Forskning viser at det er viktig at elevene er aktive, og at kameratenes mening sannsynligvis betyr mer enn lærerens, sier Holm.

– Derfor er undervisningsmateriellet laget slik at det er elevene selv som sier noe, i stedet for lærerne, fortsetter han.

De unge endret holdninger

Holm har testet undervisningsopplegget på omtrent 2000 elever fra 21 skoler.

Halvparten brukte det interaktive opplegget.

– Vi kunne se at de endret holdninger. De fikk et mer realistisk bilde av hvor normalt det er å røyke hasj, og de oppfattet hasj som mer skadelig enn før. De hadde også mindre tendens til å glorifisere stoffet, sier Holm.

Men på det avgjørende punktet fungerte det ikke: Det stoppet ikke elevene i å prøve hasj selv.

– Det var litt færre som hadde begynt å røyke hasj etter 18 måneder. Men effekten var ikke statistisk signifikant, sier Søren Holm.

Sørens hasjforbruk har eskalert. Denne filmen, som er tatt opp fire måneder etter den første, som du kan se i toppen av artikkelen. (Video: Prosjekt PAS)

Nytt materiale lærer de unge å si fra

I den nye versjonen av opplegget har Holm også tatt med elementer som skal styrke elevenes evne til å si ifra.

Forskning fra utlandet viser at det påvirker om de begynner å røyke.

– I det opprinnelige materialet fokuserte vi nok litt for mye på holdninger og litt for lite på kompetanse. I den nye utgaven har vi lagt til elementer som skal styrke evnen til å kommunisere og ta beslutninger i overensstemmelse med egne verdier, sier han.

Dessverre er det ikke satt av midler til å teste effekten av det nye opplegget.

– Men vi har fått positive tilbakemeldinger både fra elever og lærere. Elevene oppfatter materialet som veldig troverdig, sier Holm.

Verden er ekstremt kompleks

Et problem med forebyggelse er at det både er dyrt og komplisert å teste det.

– Den sosiale verden er ekstremt kompleks. Mange av de som utvikler et misbruk, har mange andre problemer. Forebygging er bare en av mange faktorer, sier Tine Curtis, som tidligere har forsket på forebygging ved Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.

– Det er bra å utvikle evidensbasert innsats, men det er vanskelig å måle slike effekter, fortsetter hun.

Curtis er i dag leder av Center for Forebyggelse i praksis under Kommunernes Landsforening (KL). Hun understreker at det er opp til de enkelte skolene å bestemme om de vil drive forebygging.

– Skolene har ikke plikt til å bruke evidensbasert forebygging, sier Curtis.

Et debattspill er en del av undervisningsopplegget Søren Holm har utviklet. Her ser du hvordan spillet foregår. (Video: Prosjekt PAS)

Trenger innsats

Mads Uffe Pedersen, som er professor ved Aarhus Universitets Center for Rusmiddelforskning, støtter også Søren Holms initiativ.

– Det er for lite testing av slike tiltak. Det er helt klart behov for flere programmer som vi vet at virker, sier Pedersen.

Hasj er et populær blant de unge, og mange oppfatter det som et uskyldig stoff, viser rapporten Cannabis og Sundhed, som er utgitt av Vidensråd for Forebyggelse i 2015.

Rapporten konkluderer blant annet med at det er et stort behov for forebygging.

– Vi trenger forebygging basert på vitenskapelig grunnlag, slik at elevene ikke bare får kunnskap om hasj fra hverandre og fra internett, sier Mads Uffe Holm, som er medforfatter av rapporten.

Hasj er mer vanedannende enn alkohol

Men hva med alkohol? Er det ikke mer relevant å forebygge fyll, som er enda mer utbredt blant de unge?

– Hasj er mer vanedannende enn alkohol. Blant de unger er det flere som røyker hasj daglig, enn som drikker hver dag, svarer Pedersen.

– Man skal drikke veldig mye alkohol hver dag i flere år før man blir avhengig. Med cannabis holder det med daglig bruk i noen uker. Det blir raskere et hverdagsstoff.

Referanse:

S. Holm og J. Tolstrup: «PAS: School-based prevention addressing cannabis culture-related beliefs», Drug: Education, Prevension and Policies (2016), doi: 10.1080/09687637.2016.1179720 Sammendrag

S. Holm mfl: «Neutralization and glorification: Cannabis culture-related beliefs predict cannabis use initiation», Drug: Education, Prevention and Policy (2015), doi: 10.3109/09687637.2015.1087967 Sammendrag

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS