Vokser på røykekutt

Hvis alle kvinner slutter å røyke før svangerskapet, vil andelen veksthemmede barn reduseres med 12 prosent. Røyking er den viktigste enkeltstående årsak til veksthemming.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette slås fast i en ny studie fra Medisinsk fødselsregister ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Professor Svein Rasmussen har utført studien, som er publisert i BioMedCentral, i samarbeid med avdelingsdirektør Lorentz Irgens. De fant altså ut at 12 prosent av alle tilfeller av veksthemming hos fostre kan forklares med røyking.

Faktisk har Norge lenge vært blant de landene hvor flest gravide kvinner røyker, ifølge Sosial- og helsedirektoratet (SHdir).

22,0 prosent av kvinnene røykte daglig eller av og til ved svangerskapets begynnelse. 16,1 prosent røyker daglig eller av og til ved svangerskapets slutt, viser tall fra 2002.

- Viktigste enkeltstående årsak

Forskerne har undersøkt hvordan svangerskapsforgifting, og andre tilstander med høyt blodtrykk i svangerskapet, samt røyking, påvirker fosterets vekst, skriver Folkehelseinstituttet.

- Studien viser at røyking er den viktigste enkeltstående årsaken til veksthemning. Røyking forklarer en langt større andel av alle tilfeller av veksthemning enn andre kjente risikofaktorer.

De forteller Svein Rasmussen, som i likhet med kollega Lorentz Irgens er ansatt ved fødselsregisteret.

I tillegg viser det seg at høyt blodtrykk også kan gi veksthemming.

- Fosteret eksponeres på samme nivå

Hvis mor røyker vil fosteret ifølge SHdir eksponeres for tobakksprodukter på samme nivå som den som røyker aktivt.

"Røyking i svangerskap representerer (...) en betydelig risikofaktor for lav fødselsvekt og for tidlig fødsel, opplyser SHdir."

Samlet står røyking og høyt blodtrykk for cirka 15 prosent av veksthemming hos fostre, ifølge forskernes studie. De aller fleste øvrige tilfeller kan forklares med morkakesvikt.

Røyking kan føre til veksthemning både når den gravide har høyt blodtrykk, eller normalt trykk. Høyt blodtrykk alene gir også økt risiko for veksthemming, opplyser Folkehelseinstituttet.

Det er for øvrig første gang den kombinerte virkningen av røyking og høyt blodtrykk studeres nærmere.

- Betydelig risikofaktor

Spontanabort, svangerskap utenfor livmoren og svekket morkakefunksjon er noen av de skadene som assosieres med røyking i svangerskapet.

Og: Røyking i svangerskap representerer (…) en betydelig risikofaktor for lav fødselsvekt og for tidlig fødsel, skriver direktoratet under tittelen Røyking i svangerskapet.

Dessuten assosieres røykingen med økt risiko for dødfødsel og krybbedød.

En stor krybbedødstudie fra 2004, som omfatter 20 land og 745 krybbedødsfall, viser at barn av mødre som røyker har 2,5 ganger økt risiko for å dø i krybbedød, skriver SHdir.

Referanse:

S. Rasmussen S, L.M. Irgens. The effects of smoking and hypertensive disorders on fetal growth. BMC Pregnancy and Childbirth 2006; 6:16.

Les mer:

FHI: Røyking viktigste årsak til veksthemming hos fostre.

SHdir: Gravide og røyking: Røyking i svangerskapet.

Powered by Labrador CMS