Flere unge snuser enn røyker

Hver tredje nordmann i aldersgruppa 18–30 år snuser. Kun hver fjerde røyker.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

31 prosent av utvalget oppgir at de snuser regelmessig, 15 prosent at de gjør det daglig. (Illustrasjonsfoto: Sirus/Nye bilder)

31 prosent i aldersgruppa 18–30 år snuser daglig eller av og til, mens tilsvarende tall for røyking er 25 prosent, og kun 12 prosent røyker daglig.

Det er flest menn blant storforbrukerne av alkohol, og menn drikker seg oftest beruset. Kun en tredjedel av de som noen gang har brukt cannabis, har brukt stoffet det siste halve året.

Dette er blant hovedfunnene i en kartlegging av bruk av tobakk og rusmidler blant unge voksne fra 18 til 30 år, som Sirus-forsker Anne Line Bretteville-Jensen har gjennomført i 2010.

Sirus har foretatt undersøkelser av unge voksne fra 20 til 30 år i 1998, 2002 og 2006 med et utvalg som er trekt ut fra Folkeregisteret. Men denne gang har man i tillegg rekruttert 2000 personer fra et webpanel, slik at i underkant av 5000 personer er inkludert i undersøkelsen.

Bredere aldersspenn

– For 2010 har vi også for første gang rekruttert ungdom i aldergruppa 18–20 år, slik at vi får et bredere aldersspenn fra 18 til 30 år i undersøkelsen.

– Tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare med de tidligere undersøkelsene, men vi skal lage en egen rapport med sammenlignbare data som fokuserer på endringene over tid, sier Bretteville-Jensen.

31 prosent av utvalget oppgir at de snuser regelmessig, og 15 prosent daglig. Det er en klar kjønnsforskjell i bruk av snus: 21 prosent av mennene snuser daglig, og 10 prosent av kvinnene.

Men det er flere kvinner enn menn som røyker daglig, 13 versus 11 prosent. 15 prosent av mennene røyker av og til, og 12 prosent av kvinnene.

Menn oftere beruset enn kvinner

26 prosent av mennene har drukket mer enn 21 alkoholenheter siste måned, mens 18 prosent av kvinnene har gjort det samme. 68 prosent av mennene, og 58 prosent av kvinnene har vært beruset mer enn 25 ganger i livet.

10 av 100 menn og cirka 4 av 100 kvinner har vært beruset mer enn 25 ganger siste halvår. For menn kommer hoveddelen av alkoholinntaket fra øl (68 prosent), mens kvinner drikker like mye vin som øl (ca 35 prosent av hver).

Få har en aktiv bruk av cannabis

Anne Line Bretteville-Jensen. (Foto: Sirus/Nye bilder)

Som i tidligere studier er cannabis det illegale rusmiddelet flest unge sier de har prøvd – 29 prosent. For både amfetamin og kokain ligger tallene på seks prosent.

Det er ni prosentpoeng flere menn enn kvinner som har prøvd cannabis, og nesten dobbelt så mange menn som kvinner som har brukt amfetamin og kokain.

Omtrent en tredjedel av de som har brukt stoffene noen gang, sier de har brukt stoffene i løpet av siste halvår, det vil si ni prosent for cannabis, og under to prosent for amfetamin og kokain.

– Det er altså en vesentlig lavere andel som har en aktiv bruk av cannabis og andre illegale stoffer, enn som har eksperimentert med dem, sier Bretteville-Jensen.

Referanse:

Anne Line Bretteville-Jensen: Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge. Hovedfunn fra en spørreundersøkelse foretatt i 2010 blant 18-30 åringer, Statens institutt for rusmiddelforskning 2011.

Powered by Labrador CMS