En rakett av typen Long March 5B bærer med seg Wmodulen som er med på å danne en ny romstasjon. Oppskytningen skjedde 31. oktober 2022.
En rakett av typen Long March 5B bærer med seg Wmodulen som er med på å danne en ny romstasjon. Oppskytningen skjedde 31. oktober 2022.

Kina er snart ferdig med sin egen store romstasjon

– Romstasjonen er laget for å fly lenge, og den er stor, sier Terje Wahl til forskning.no.

I løpet av de siste årene har Kina skutt opp flere moduler som skal settes sammen til en ny, stor romstasjon.

Den kalles Tiangong Space Station og er foreløpig både i bruk og under bygging. «Tiangong» betyr omtrent himmelske palass, ifølge BBC.

Den første delen ble sendt opp i april 2021 og består av rommene hvor mannskapet oppholder seg. I juli ble laboratoriet-modulen «Wentian» sendt opp, og mandag denne uka ble den siste hoveddelen av romstasjonen forlatt jordens overflate.


Den kalles «Mengtian», og den skal blant annet brukes til å huse eksperimenter innen mikrotyngdekraft og ting som må gjøres i lav jordbane, ifølge Time magazine.

Med denne modulen er de viktigste delene av den kinesiske romstasjonen på plass i bane rundt jorda.

– De har tidligere hatt noen veldig små romstasjoner, men denne er laget for å fly lenge, og den er stor, sier Terje Wahl til forskning.no. Han er fagdirektør ved Norsk romsenter.

Tidligere har Kina hatt mindre romstasjoner i bane rundt jorden. Den første, kalt Tiangong-1 gikk i bane mellom 2011 og 2018, og oppdraget gikk blant annet ut på å teste ut teknologi som skulle brukes av den store romstasjonen.

– Romstasjonen de sender opp nå kan brukes til svært mye forskjellig forskning, sier Terje Wahl.

Mer enn tusen eksperimenter er allerede planlagt, og forskningen går blant annet ut på å replisere resultater fra forskning som ble gjort om bord på Den internasjonale romstasjonen ISS, ifølge Nature.

Den kinesiske romstasjonen kommer også på et tidspunkt da framtiden for ISS er usikker.

Et langt liv

Tiangong kan sees på som en slags kinesisk ISS, selv om den ikke er like stor som den aldrende romstasjonen. ISS har vært i bruk siden rundt år 2000, og NASA ønsker å drifte den videre fram mot 2030, ifølge romfartsorganisasjonen.

Russland er en del av partnerskapet som drifter ISS, og de har advart om at de ønsker å avslutte samarbeidet etter 2024, ifølge CBS news. Det er betydelig usikkerhet rundt samarbeidet etter invasjonen av Ukraina, selv om samarbeidet med å sende opp astronauter til ISS fortsetter, ifølge CNN.

– Den kinesiske romstasjonen kommer i en mellomperiode, sier Terje Wahl til forskning.no.

Han trekker fram at NASA og Den europeiske romorganisasjonen ESA nå planlegger sin neste romstasjon «Lunar Gateway». Den skal gå i bane rundt månen, og konstruksjonen starter utover på 2020-tallet, ifølge NASA.

EN modell av den lille romstasjonen Tiangong-1 som gikk i bane rundt jorden mellom 2011 og 2018.
EN modell av den lille romstasjonen Tiangong-1 som gikk i bane rundt jorden mellom 2011 og 2018.

Den kinesiske romstasjonen kan fylle den samme nisjen som ISS fyller i dag, mener Wahl. Begge stasjonene går omtrent i bane i samme høyde over bakken, såkalt lav jordbane.

– ISS begynner å bli gammel, men det er fortsatt et ønske om å videreføre den i noen flere år.

En modell av Tiangong-romstasjonen ble vist fram på en konferanse i Hangzhou i Zhejiang-provinsen i 2021. De tre sentrale modulene i denne romstasjonen er nå sendt opp og satt sammen.

En modell av Tiangong-romstasjonen ble vist fram på en konferanse i Hangzhou i Zhejiang-provinsen i 2021. De tre sentrale modulene i denne romstasjonen er nå sendt opp og satt sammen.

Wahl trekker fram at det har vokst fram en kommersiell industri som frakter folk og forsyninger til ISS. Det kan være at kommersielle aktører også skal ta over ISS på et tidspunkt, men at dette er et rompolitisk spørsmål, som NASA må ta stilling til, forteller Wahl.

Kina har ikke vært en del av samarbeidet med Den internasjonale romstasjonen, men nå har de altså snart sin egen, lignende romstasjon.

– Kinesisk romvirksomhet har vært preget av at de ønsker å vise at de kan gjøre det samme som NASA og det sovjetiske romprogrammet, sier Wahl til forskning.no.

Wahl trekker fram at de nå har en mer eller mindre permanent romstasjon i bane, og at deres neste milepæl vil være å sette mennesker på månen.

Dette kan Kina få til i løpet av 2020-tallet, ifølge teknologimagasinet IEEE Spectrum. Det amerikanske Artemis-programmet har som mål å skal sette folk på månen igjen rundt år 2025.

Powered by Labrador CMS