Klart for ny miljøsatellitt

Kontrakten for satellitten Sentinel-3 er signert. Det betyr at Europa og Norge får sikre jordobservasjons- og miljødata i flere år fremover.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

'Slik ser Sentinel-3 satellitten ut. Den skal holde øye med både hav og land. Oppskytningen av den første Sentinel 3-satellitten skjer i 2012. (Illustrasjon: ESA)'
"Slik ser Sentinel-3 satellitten ut. Den skal holde øye med både hav og land. Oppskytningen av den første Sentinel 3-satellitten skjer i 2012. (Illustrasjon: ESA)"

 

Signeringen fant sted i Paris 14. april. Oppdragsgiver for Sentinel-3 er den europeiske romorganisasjonen ESA. Hovedkontraktør er det franskregistrerte selskapet Thales Alenia Space. 

Kontrakten har en verdi på 350 millioner Euro, eller nesten 3 milliarder kroner. Thales Alenia Space skal sørge for design, utvikling og integrasjon av satellitten.

Internasjonalt samarbeid

Sentinel-3 er den tredje satellitten i Sentinel-serien. Den inngår i det europeiske GMES-programmet (Global Monitoring for Environment and Security) som ledes av Europakommisjonen. 

GMES skal levere data til bruk i miljøovervåkning og samfunnssikkerhet. Det er Europas bidrag til det store internasjonale samarbeidet om jordobservasjon, GEO (Global Earth Observation).

Nå som hovedkontrakten er signert, kan også norske firmaer være med på å konkurrere om å levere deler til satellitten og dens instrumenter.

Nye data for Norge

'Den nye satellitten vil kunne se hav og land i farger. Da vil algeoppblomstringer som denne utenfor kysten av Norge være lett synlige. Bildet er tatt av jordobservasjonssatellitten Envisat. (Foto: ESA)'
"Den nye satellitten vil kunne se hav og land i farger. Da vil algeoppblomstringer som denne utenfor kysten av Norge være lett synlige. Bildet er tatt av jordobservasjonssatellitten Envisat. (Foto: ESA)"

– Sentinel-3 skal blant annet sørge for en global overvåkning av areal og vegetasjon på land, sier Guro Dahle Strøm, seksjonssjef for nasjonale programmer innenfor jordobservasjon ved Norsk Romsenter. 

Dette har ikke vært mulig å gjøre så ofte med tidligere satellitter. I tillegg skal Sentinel-3 levere data om vanntemperatur og vannkvalitet.

– Denne informasjonen vil være svært viktig for Norge, sier Strøm.

– Det er data som vil sikre tjenester vi har utviklet både i Norge og i Europa.

Norge har allerede infrastruktur og systemer nødvendige for å kunne bruke dataene fra Sentinel-3. Det vil gjøre satellitten svært anvendelig.

'Volker Liebig (fremme til høyre), sjefen for ESAs jordobservasjonsprogram, signerte kontrakten sammen med Pascale Sourisse (foran til venstre), leder av Thales Alenia Space. ESAs generaldirektør, Jean Jacques Dordain (bak, nummer tre fra venstre) var også til stede. (Foto: ESA)'
"Volker Liebig (fremme til høyre), sjefen for ESAs jordobservasjonsprogram, signerte kontrakten sammen med Pascale Sourisse (foran til venstre), leder av Thales Alenia Space. ESAs generaldirektør, Jean Jacques Dordain (bak, nummer tre fra venstre) var også til stede. (Foto: ESA)"

Viktig for miljøovervåkning

– Sentinel-serien vil også gi datatilgang som sikrer at vi får tidsserier fra tidligere satellitter, og vi har nå slike havdata helt tilbake til 1980-tallet, sier Strøm.

Slike kontinuerlige data er svært viktig for å måle miljøendringer over tid

– Sentinel-3 vil bli et meget viktig bidrag til miljøovervåkningen både i Norge og i Europa, avslutter Strøm.

Sentinel-3 skal etter planen skytes opp i 2012.

Powered by Labrador CMS