Magnetboble mot dødsstråler

Ikke Darth Vader, men sola sender ut stråling som kan true framtidas romfarere. Nå har forskerne funnet opp en magnetboble som kan skjerme dem.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

En av de store problemene med å reise til planeten Mars er ikke å komme dit, men å komme dit med helsa i behold.

Marsferden vil ta måneder, og under en så lang reise er det stor sannsynlighet for at et utbrudd på sola vil sende skurer av partikler med høy energi utover i solsystemet.

Slike partikler kalles solvind. Solvinden vil kunne skade astronautene på samme måte som radioaktiv stråling.

Beskyttet av jordas magnetfelt

På jorda er vi beskyttet av det samme kraftige magnetfeltet som drar kompassnåla mot nord. Magnetfeltet avbøyer de elektrisk ladede solpartiklene. Solvinden avbøyes og  lager nordlys ved polene.

Illustrasjonen viser en sky av elektrisk ladede gasser som er slynget ut av sola og stanses av jordas magnetfelt.

Å gi astronautene skjerming mot solvinden har vært litt av en hodepine for de som skal konstruere framtidas ”langtradere” i verdensrommet.

Blyskjermer ville blitt altfor tungt. Det har vært foreslått å kapsle kabinen inn i et hylster fylt med vann. Vann er en god stråledemper, men veier også mye.

Tanken på å etterligne jorda og lage et lokalt beskyttende magnetfelt har også vært luftet, men blitt forkastet. Et slikt magnetfelt måtte ha vært mer enn 100 kilometer i diameter for å beskytte godt nok.

Trodde man.

Mindre magnetboble er nok

Nå har forskere fra USA, Storbritannia og Portugal funnet ut at magnetfeltet kan være mye mindre, melder Institute of Physics, IOP.

Noen hundre meter er nok, viser datasimuleringer gjort av et forskerteam i Lisboa.

For å lage dette magnetfeltet, må romskipet spy ut en strøm av elektrisk ladede partikler, akkurat som sola.

Å lage slike magnetfelt i elektrisk ladede gasser er noe forskerne har lært seg i bestrebelsene på å lage fusjonskraft. Fusjonskraft er framtidas nesten helt rene energikilde, som etterligner prosessene på sola.

For å lage en ”mini-sol” på jorda, trenges sterke magnetfelt som holder de varme, elektrisk ladede gassene på plass.

Nå kan altså framtidas astronauter se lysere på lange reiser i verdensrommet, takket være denne teknologien.

Referanse:

R Bamford et al. The interaction of a flowing plasma with a dipole magnetic field: measurements and modelling of a diamagnetic cavity relevant to spacecraft protection. Plasma Physics and Controlled Fusion, 50 124025 (11pp) November 4, 2008 Online DOI: 10.1088/0741-3335/50/12/124025
 

Powered by Labrador CMS