Forholdsvis enkle roboter ble mye bedre til å spille fotball med kunstig intelligens.

KI gjør roboter til gode fotballspillere

Blir de snart bedre enn Haaland på gressmatta?

En studie publisert i tidsskriftet Science Robotics viser hvor gode enkle roboter nå kan bli i fotball, om de tar i bruk kunstig intelligens og får lov til å være selvlærende.

Det er forskningslaboratoriet Google DeepMind som har latt tobeinte «hyllevare-roboter» spille fotball.

Enkle roboter

I tidligere forsøk med fotballspillende roboter er det svært avanserte maskiner som har lært seg spillet. Men videoene fra Google-laboratoriet som viser hvordan de enkle robotene har lært seg å drible, spille i forsvar og skyt mål.

Videoen fra studien viser hvor langt det nå er mulig å lære opp ganske enkle menneskelignende maskiner. (Video: Google Deep Mind / New Scientist / YouTube)

Det begynner å bli en stund siden at datamaskiner ble bedre enn mennesker til å spille sjakk, men å lære en robot til å bli god fotballspiller, krever atskillig mer.

Bak spillet til de to 50 centimeter høye robotene du ser i videoen over, så ligger det 240 timer med dyplæring drevet av kunstig intelligens (KI).

Videoen fra studien viser hvor langt det nå er mulig å lære opp ganske enkle menneskelignende maskiner. (Video: Google Deep Mind / New Scientist / YouTube)

Dyplæring

Dyplæring trener opp maskiner til å bruke såkalte «dype kunstige nevrale nettverk». Slik kan datamaskiner tilegne seg kunnskap (lære) om noe den ikke vet eller kan fra før.

På samme måte som et menneske er i stand til å resonnere seg fram til løsninger på nye problemer basert på kunnskap vi har fra før, er læremekanismen i dyplæring intuitiv.

Dyplæring har stått for de største gjennombruddene de siste årene innen maskinlæring.

Kilde: Store Norske Leksikon

Prøver og feiler

Når roboter har spilt fotball tidligere, så har ferdighetene deres vært forhåndsprogrammerte.

Kunstig intelligens (KI) setter nå robotene i stand til hele tiden å tilegne seg nye kunnskaper, gjennom prøving og feiling i spillet med motstanderen.

Ifølge forskerne bak den nye studien, så er deres dyplærte roboter – basert på kunstig intelligens – blitt i stand til å gå nesten dobbelt så fort, snu seg rundt tre ganger så raskt og også reise seg opp igjen fortere enn før.

– Disse ferdighetene er veldig vanskelig å manuelt designe og programmere, sier forskeren Guy Lever hos Google DeepMind til New Scientist.

Premier League er ikke målet

– Målet med dette arbeidet er ikke å produsere humanoide roboter som spiller i Premier League med det første, sier forskerkollegaen Jonathan Aitken.

Målet for forskerne er snarere å forstå hvordan de raskt kan trene opp og bygge komplekse robotferdigheter.

Dette kan overføres og brukes også på helt andre områder enn bare hos tobeinte roboter som vil utfordre Haaland, Messi og Ronaldo.

Kilde og referanse:

New Scientist: «Watch mini humanoid robots showing off their football skills», april 2024

Tuomas Haarnoja m.fl: «Learning agile soccer skills for a bipedal robot with deep reinforcement learning», ScienceRobotics, April 2024

Powered by Labrador CMS