Mer mangfold - økt kristenfølelse?

Selv om USA blir mer og mer religiøst mangfoldig, har amerikanernes følelse av at de er en kristen nasjon økt kraftig de siste årene, ifølge en ny studie.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"(Illustrasjonsfoto: www.colorbox.no)"

En ny studie viser at stadig flere amerikanere mener kristentro er et svært viktig kjennetegn ved å være ekte amerikansk. Tallet har økt fra 38 prosent i 1996 til 50 prosent i 2004, ifølge studien.

Økningen er særlig blant kristne amerikanere som ofte går i kirken, ifølge en pressemelding om funnene.

Den økende følelsen av at det er ekte amerikansk å være kristen, er en kontrast til hvordan landet faktisk er sammensatt religiøst sett, mener forskerne.

78 prosent av amerikanere bekjenner seg til en form for kristendom, men andelen protestanter gikk ned 10 prosentpoeng fra 60 til 50 fra tidlig på 1990-tallet til 2006, ifølge studien.

- USA er fremdeles hovedsakelig kristent, men er mer mangfoldig enn noen gang, sier forskerne bak studien, som er publisert i tidsskriftet Sociology of Religion.

Kan få betydning i valget?

De tror utviklingen kan være er en reaksjon på hendelser som terrorangrepet på World Trade Center i 2001, og krigene i Irak og Afghanistan, og at dette har skapt sterkere skiller mellom kristne og ikkekristne.

- Selv om vi ikke kan være helt sikre på årsakene til utviklingen, viser funnene våre at holdningene deler seg mellom kristne og ikke-kristne amerikanere, sier Jeremy Brooke Straughn ved Purdue University, som er en av forskerne bak studien.

- De som uttrykker slike holdinger mener kanskje dette handler om kjærlighet til landet og religionen, og at det ikke har noe med å mislike andre, men holdningene kan få andre til å føle at de ikke hører til, sier han.

Forskerne tror det kan være viktig å merke seg betydningen av religion og nasjonal identitet når det nå nærmer seg det amerikanske mellomvalget neste uke.

- Spesielt når det er tett løp, kan fordelene gå til kandidater som blir sett på som forpliktet til verdiene til kristne amerikanere, heter det i pressemeldingen.

Nedgang i religion i Norge

I Norge har antallet som sier de har en tro gått ned de siste årene, ifølge tall fra boka Religion i dagens Norge, som utkom i år. Boka tolker funnene fra Religionsundersøkelsen 2008, gjort av Stifttelsen Kirkeforskning.

68 prosent av befolkningen oppga da at de trodde på en gud. I 1991 var tallet 78 prosent. Av de 68 prosentene, tror 15 prosent uten tvil - det er en nedgang fra 20 prosent i 1991.

Tallet på ikke-troende gikk opp fra 10 til 18 prosent i 2008 i den samme perioden. 

- Deltakelse på gudstjenester går også ned - mellom to og tre prosent av befolkningen er regelmessige kirkegjengere, sier Hallgeir Elstad, professor i teologi ved Universitetet i Oslo.

Han forteller at samtidig som tradisjonell gudstro mister oppslutning, viser funnene en økning i en mer åpen udefinert åndelighet, som er tydeligst på Østlandet.  

Økt bevissthet rundt tro i Norge?

Oslo og Akershus er de stedene i landet med størst religiøst mangfold, men det ser ikke ut til at det har gitt en sterkere kristen religiøsitet. Tvert i mot er det her  i landet man finner den største andelen som sier de er ikke-religiøse, ifølge Elstad.

Han tror ikke den nye åndeligheten som man samtidig ser i disse områdene er en reaksjon på nærværet av andre religioner enn kristendommen.

Tomme kirkebenker. (www.colorbox.no)

Dersom nærværet av andre religioner skulle ha en påvirkning, tror han den består i at flere reflekterer mer over sitt åndelige og religiøse ståsted.

- Det blir litt spekulasjoner, men det er jo mulig at nærværet av andre religioner gjør at vi får en større bevissthet rundt tro i samfunnet, og grunnlaget vi alle bygger verdiene våre på, sier han.

Men de religiøse forholdene i Norge og USA kan ikke lett sammenlignes.

Elstad tror at folks religion kanskje lettere blir påvirket av det politiske klimaet i USA enn i Norge, fordi man finner mye mer religiøsitet i den offentlige retorikken der enn man gjør her til lands.

- Her har vi på grunn av statskirkesystemet hatt en varsomhet med å profilere religiøse standpunkter offentlig, mens i USA har religionen hatt en helt annet offentlig posisjon, sier han.

Kilder:

Study: Religious diversity increases in America, yet perceptions of Christian nation intensify. Pressemelding fra Purdue University, 19.oktober 2010

J. B. Straughn og S.L. Feld. America as a “Christian Nation”? Understanding Religious Boundaries of National Identity in the United States. Sociology of religion.

Powered by Labrador CMS